Upotreba značajke Hitan poziv na iPhone uređaju

Uz hitne pozive možete brzo i jednostavno nazvati pomoć i upozoriti svoje kontakte za hitne slučajeve. 

iPhone s prikazom kliznika za isključivanje, kliznika Zdravstvena karta i kliznika Hitan poziv. 

Način rada

Kada upućujete poziv putem značajke SOS, iPhone automatski poziva broj lokalne hitne službe. U pojedinim zemljama i regijama možda ćete morati odabrati službu koju trebate. Na primjer, u kontinentalnoj Kini možete odabrati policiju, vatrogasce ili hitnu pomoć.

Možete i dodati kontakte za hitne slučajeve. Nakon što hitni poziv završi, iPhone šalje kontaktima za hitne slučajeve SMS, osim ako to ne poništite. iPhone im šalje vašu trenutačnu lokaciju i, sve dok se nalazite u SOS modu, vaši kontakti za hitne slučajeve primaju novosti o vašoj promjeni lokacije. 

Poziv hitnim službama

Upućivanje poziva na iPhone 8 ili novijem uređaju: 

iPhone s prikazom kliznika za isključivanje, kliznika Zdravstvena karta i kliznika Hitan poziv. Aktivirano je odbrojavanje za kliznik Hitan poziv. 

 1. Pritisnite i držite bočnu tipku i jednu od tipki za regulaciju glasnoće sve dok se ne prikaže kliznik Hitan poziv. 
 2. Povucite kliznik Hitan poziv da biste uputili poziv hitnim službama. Ako ne povučete kliznik, nego i dalje držite pritisnutu bočnu tipku i tipku za regulaciju glasnoće, pokreće se odbrojavanje i aktivira se alarm. Ako držite tipku dok odbrojavanje ne završi, iPhone će automatski uputiti poziv hitnim službama.

Upućivanje poziva na iPhone 7 ili novijem uređaju: 

 1. Brzo pet puta pritisnite bočnu (ili gornju) tipku. Pojavit će se kliznik Hitan poziv (U Indiji je dovoljno triput pritisnuti tipku i nakon toga iPhone automatski upućuje poziv hitnim službama.) 
 2. Povucite kliznik Hitan poziv da biste uputili poziv hitnim službama.

Nakon što poziv završi, iPhone vašim kontaktima za hitne slučajeve šalje SMS s trenutačnom lokacijom, osim ako to ne poništite. Ako je opcija Lokacijske usluge isključena, privremeno će se uključiti. Ako se vaša lokacija promijeni, kontakti će primiti ažurirane podatke, a vi ćete dobiti obavijest nakon otprilike 10 minuta.

Ako koristite prečac za hitne slučajeve, morate unijeti šifru da se ponovno omogući Touch ID, čak i ako ne obavite poziv hitnim službama. 

 

Prestanak dijeljenja lokacije

Ako dijelite lokaciju, primit ćete podsjetnik da prestanete s dijeljenjem lokacije svaka 4 sata i tako narednih 24 sata. Ako više ne želite dobivati ažuriranja, dodirnite traku stanja te odaberite „Prestani dijeliti lokaciju u hitnim slučajevima”. 

Završavanje poziva

Ako odbrojavanje slučajno pokrenete, možete ga otkazati. Na iPhone 8 ili novijem uređaju, otpustite bočnu tipku i tipku za regulaciju glasnoće. Na iPhone 7 ili starijem uređaju pritisnite tipku Zaustavi, a zatim Prekini poziv. 

Ako slučajno nazovete hitne službe, poziv možete prekinuti. Dodirnite tipku Završi poziv crvena ikona za završetak poziva, a zatim potvrdite da želite prekinuti poziv.

 

iPhone na kojem je prikazan zaslon postavki za Zdravstvenu kartu, gdje možete dodavati kontakte za hitne slučajeve. 

Dodavanje kontakata za hitne slučajeve

 1. Otvorite aplikaciju Zdravlje i dodirnite svoju profilnu sliku .
 2. Dodirnite Zdravstvena karta. 
 3. Dodirnite opciju Uredi, a zatim se pomaknite do opcije Kontakti za hitne slučajeve.
 4. Dodirnite tipku Dodaj  kako biste dodali kontakt za hitne slučajeve.
 5. Dodirnite kontakt, a zatim dodajte vezu ili srodstvo. 
 6. Da biste spremili promjene, dodirnite OK. 

Hitne službe ne možete postaviti kao SOS kontakt. 

Uklanjanje kontakata za hitne slučajeve

 1. Otvorite aplikaciju Zdravlje i dodirnite svoju profilnu sliku .
 2. Dodirnite Zdravstvena karta. 
 3. Dodirnite opciju Uredi, a zatim se pomaknite do opcije Kontakti za hitne slučajeve. 
 4. Dodirnite tipku Izbriši  pored kontakta i nakon toga Izbriši.
 5. Da biste spremili promjene, dodirnite OK. 

iPhone s prikazanim zaslonom Hitan poziv, na kojem možete telefonu omogućiti automatsko upućivanje poziva u hitnim slučajevima. 

Promjena načina pozivanja

Na iPhone 8 ili novijem uređaju iPhone može sam automatski uputiti poziv hitnim službama. Kada je uključena značajka Poziv pomoću zadržavanja ili Poziv pomoću 5 pritisaka, a vi pokušate uputiti poziv hitnim službama, iPhone započinje s odbrojavanjem i aktivira upozorenje. Kada odbrojavanje završi, iPhone automatski upućuje poziv hitnim službama.

Da biste uključili ove postavke:

 1. Na iPhone uređaju otvorite opciju Postavke.
 2. Dodirnite Hitan poziv. 
 3. Uključite opciju Poziv pomoću zadržavanja ili Poziv pomoću 5 pritisaka.

Ako isključite opciju Poziv pomoću zadržavanja ili Poziv pomoću 5 pritisaka, za upućivanje poziva i dalje možete upotrijebiti kliznik za Hitan poziv.

Datum objave: