Detalji o 4K, HDR i Dolby Vision tehnologiji na Apple TV 4K uređaju

Saznajte kako postaviti Apple TV 4K uređaj za najbolje 4K, HDR ili Dolby Vision gledalačko iskustvo.

Apple TV 4K uređaj dizajniran je da iskoristi sve prednosti 4K HDR tehnologije i omogući vam gledalačko iskustvo dosad neviđene kvalitete. Apple TV 4K uređaj podržava sljedeće 4K formate prikaza:

 • 4K standardni dinamički raspon (SDR): koristi se na 4K televizijama koje ne podržavaju HDR10 ili Dolby Vision. 
 • 4K visoki dinamički raspon (HDR): koristi se na 4K televizijama koje podržavaju HDR za prikaz videosadržaja s većim rasponom boja i osvjetljenja.
 • 4K Dolby Vision: koristi se za 4K televizije koje podržavaju Dolby Vision HDR za prikaz videosadržaja s većim rasponom boja i osvjetljenja optimiziranim za vašu televiziju.

Prilikom početnog povezivanja Apple TV 4K uređaja s 4K televizijom s podrškom za HDR10 ili Dolby Vision može vam se prikazati upit za provođenje kratkog testiranja prikaza za te formate. Da biste proveli testiranje, slijedite upute na zaslonu i potvrdite da je slika čista. Ako Apple TV 4K uređaj ne uspije potvrditi da televizija može prikazivati Dolby Vision ili HDR10 sadržaj, automatski će se vratiti na prethodno korišteni način rada.

Da biste provjerili koji način prikaza videosadržaja vaš Apple TV 4K uređaj koristi, idite na Postavke > Video i audio. Ovdje možete ručno odabrati format prikaza.

Ostvarite najbolju kvalitetu slike

Apple TV 4K uređaj dizajniran je na način da iskoristi mogućnosti vaše 4K televizije kako bi vam omogućio najbolje gledalačko iskustvo. U određenim slučajevima možete naići na poteškoće ili trebati ručno provjeriti konfiguraciju. Ovo su neki od tih slučajeva:

 • zatamnjena televizijska slika, prejarke boje, videoprijenos se prekida ili ga nema,
 • povremene statičke smetnje, snijeg ili iskre na zaslonu,
 • nemogućnost prijenosa HDR ili Dolby Vision sadržaja unatoč postojećoj podršci,
 • audiosmetnje, npr. pucketanje zvuka ili šum, kao i loša sinkronizacija zvuka i slike. 

Ako ste naišli na neku od navedenih poteškoća, provjerite ima li vaš Apple TV uređaj najnoviju verziju sustava tvOS. Nakon toga, slijedite korake u nastavku.

Uvjerite se da vaša televizija podržava HDR10 or Dolby Vision

Da bi se format prikaza na Apple TV 4K uređaju automatski postavio na HDR10 ili Dolby Vision, vaša televizija mora podržavati mogućnost prikaza sadržaja HDR10 ili Dolby Vision kvalitete na frekvenciji od 60 Hz (50 Hz u Europi). Apple TV 4K uređaj te formate može prikazivati na frekvenciji od 30 Hz (25 Hz u Europi), ali za to morate omogućiti opciju Prilagodi dinamičkom rasponu u stavci Postavke > Video i audio > Prilagodi sadržaj. Ako niste sigurni koje formate vaša televizija podržava, provjerite u korisničkom priručniku televizije.

Koristite odgovarajući HDMI ulaz i postavke

Ovisno o televiziji, za prikaz visokokvalitetnog 4K ili HDR videosadržaja možda ćete morati koristiti drugi HDMI ulaz na televiziji. Neke televizije, primjerice, podržavaju HDR sadržaj samo na HDMI 2 ili HDMI 3 ulazu. U korisničkom priručniku za vašu televiziju provjerite koji ulazi podržavaju 4K i HDR sadržaj.

Uz uporabu odgovarajućeg HDMI ulaza, morate i omogućiti HDR10 ili Dolby Vision u postavkama za video ili HDMI na svojoj televiziji. U određenim slučajevima postavka se ne mora odnositi izravno na HDR10 ili Dolby Vision; neki od takvih primjera su postavke Ultra, Deep, Enhanced za videosadržaj ili boje.

Ažurirajte softver na svojoj televiziji

Ako imate poteškoća s prikazom slike, npr. boje su zatamnjene ili prejarke, slika se djelomično prikazuje ili sinkronizacija audio i video sadržaja nije ispravna, provjerite koristi li vaša televizija najnoviji softver. Većina televizija i prijamnika s podrškom za 4K sadržaj može se povezati na Wi-Fi ili Ethernet mrežu radi ažuriranja softvera. Upute za ažuriranje softvera potražite u ugrađenoj značajci za podršku na televiziji, korisničkom priručniku ili na web-stranici proizvođača.

Provjerite HDMI kabel

Za 4K videosadržaj, posebice HDR10 ili Dolby Vision kvalitete, potreban je HDMI kabel kompatibilan s tim formatima. Tvrtka Apple preporučuje HDMI kabele s oznakom „Podržava Dolby Vision” jer su oni ispitani za Apple TV 4K uređaj i veliki broj televizija. Primjer takvog kabela je Belkin Ultra High Speed HDMI Cable.

U slučaju poteškoća s HDMI kabelom na Apple TV uređaju može se prikazati poruka koja navodi kako HDMI kabel ima poteškoća s održavanjem stabilne veze. Da biste provjerili svoju HDMI vezu, idite na Postavke > Video i audio pa odaberite Provjeri HDMI vezu da biste proveli dvominutno testiranje.

Ako se poteškoće s HDMI kabelskom vezom i dalje pojavljuju, provjerite sve veze i uvjerite se da vaš HDMI kabel sadržava oznaku „Podržava Dolby Vision.“

Provjerite ostale komponente

Ako koristite druge komponente, npr. audio/video prijamnik, HDMI prekidač ili komplet zvučnika, privremeno povežite Apple TV 4K uređaj izravno s televizijom. Ako se poteškoća ne ponavlja kada je televizija povezana izravno s uređajem, provjerite sljedeće:

Prijamnik ili komplet zvučnika

Ako koristite audio/video prijamnik ili komplet zvučnika, provjerite njegove mogućnosti, veze i postavke.

 • Također provjerite podržava li vaš prijamnik prikaz sadržaja 4K ili više kvalitete te koristite li HDMI ulaze koji podržavaju 4K i HDMI 2.0/HDCP 2.2 signale.
 • Prijamnici koji podržavaju HDR10 ili Dolby Vision često zahtjevaju ažuriranje firmvera za dodavanje te podrške.
 • Provjerite video i HDMI postavke na svom prijamniku nakon ažuriranja; možda ćete morati u postavkama omogućiti poboljšani HDMI.
 • Provjerite jesu li svi HDMI kabeli koji povezuju Apple TV 4K s televizijom i prijamnikom kompatibilni s 4K ili HDR videosadržajem.

Ostala HDMI oprema

HDMI preklopna kutija, HDMI razdjelnik ili druga oprema koja povezuje vaš Apple TV 4K uređaj s televizijom može ometati HDMI signal. Ako problem uspijete otkloniti uklanjanjem te opreme, provjerite s proizvođačem podržavaju li ti uređaji 4K i HDR videosadržaj.

Dodatna pomoć

Ako se na vašem Apple TV 4K uređaju prikazuje samo crni zaslon ili se nakratko prikaže Appleov logotip pa se ponovno prikazuje crni zaslon, saznajte što učiniti.

Za sva druga pitanja obratite se Appleovoj službi za korisničku podršku.

Informacije koje Apple daje o proizvodima koje nije on proizveo ili neovisnim web-stranicama nad kojima nema nadzor niti ih je testirao ne podrazumijevaju da te proizvode Apple preporučuje niti da za njih daje podršku. Apple nije odgovoran za odabir, performanse ni korištenje web-stranica ili proizvoda drugih proizvođača. Apple ne iznosi mišljenja o točnosti ni pouzdanosti web-stranica drugih proizvođača. Dodatne informacije zatražite od dobavljača proizvoda.

Datum objave: