Ako se slušalice AirPod ne mogu povezati

Saznajte što učiniti ako vam je potrebna pomoć u vezi s priključivanjem AirPod slušalica.

Povežite se s uređajem iPhone, iPad ili iPod touch

 1. Provjerite imate li najnoviju verziju iOS-a. Vaš uređaj treba imati iOS 12.2 ili noviji sustav. Ako imate slušalice AirPods (1. generacija), vaš uređaj mora imati sustav iOS 10 ili noviju verziju.
 2. Otvori kontrolni centar i provjerite je li Bluetooth uključen.
 3. Obje slušalice AirPods stavite u kućište za punjenje i provjerite pune li se. Saznajte što učiniti ako se slušalice AirPods ili kućište ne puni.
 4. Svakako odaberite slušalice AirPods kao zvučni uređaj.
 5. Zatvorite poklopac, pričekajte 15 sekundi pa ga ponovno otvorite. Statusna lampica treba biti bijele boje, što znači da su slušalice AirPods spremne za povezivanje. 
 6. Ako se slušalice AirPods ne povezuju, pritisnite i zadržite gumb za postavljanje na stražnjem dijelu kućišta. Držite gumb za postavljanje dok statusna lampice ne počne bljeskati u bijeloj, pa u žutoj boji. Na kraju svjetlo lampice treba stalno svijetliti bijelom bojom.
 7. Otvorite kućište u kojem se nalaze AirPod slušalice i približite ga iPhone uređaju.
 8. Slijedite upute na zaslonu iOS uređaja.
 9. Testirajte slušalice AirPods. Ako povezivanje i dalje nije moguće, ponovno postavite slušalice AirPods.

Povezivanje s Mac računalom

Ako upotrebljavate AirPod slušalice (2. generacije), provjerite ima li vaš Mac macOS 10.14.4 ili noviji. Ako upotrebljavate AirPod slušalice (1. generacije), provjerite ima li vaš Mac macOS Sierra ili noviju verziju.

Odaberite Apple izbornik  > Postavke sustava > Bluetooth. Ako se vaše slušalice Airpods prikazuju na popisu uređaja* ali ne mogu se povezati, uklonite ih s popisa:

 1. Odaberite svoje slušalice AirPods na popisu uređaja.
 2. Kliknite X zdesna od slušalica AirPods.

Ponovno dodajte svoje slušalice AirPods na popis u postavkama Bluetootha:

 1. Obje slušalice AirPods stavite u kućište za punjenje.
 2. Otvorite poklopac kućišta za punjenje blizu Mac računala.
 3. Na popisu uređaja odaberite slušalice AirPods i kliknite Poveži.

Testirajte slušalice AirPods. Ako povezivanje i dalje nije moguće, ponovno postavite slušalice AirPods.

* Ako se slušalice AirPods ne prikazuju u postavkama Bluetootha, postavite slušalice AirPods na Mac računalu.

Datum objave: