Dodavanje emotikona u opciji Clips na iPhone, iPad i iPod touch

Emotikone možete dodavati videoisječcima tijekom snimanja, ili ih možete dodati u postojeće isječke unutar videozapisa.

Otvaranje videozapisa ili stvaranje novog

 1. Otvorite aplikaciju Clips.* Ako ste već koristili aplikaciju Clips, automatski se otvara posljednji videozapis na kojem ste radili.
 2. U gornjem lijevom kutu dodirnite .
 3. Za stvaranje novog videozapisa dodirnite . Za otvaranje spremljenog videozapisa prijeđite prstom za prikaz spremljenih videozapisa, dodirnite videozapis i zatim dodirnite opciju Otvori.

* Ne možete pronaći aplikaciju Clips? Na početnom zaslonu prijeđite prstom udesno tako da se prikaže zaslon s trakom pretraživanja na vrhu, a zatim uđite u aplikaciju Clips u traci pretraživanja. Još uvijek ne vidite aplikaciju? Aplikaciju Clips preuzmite iz trgovine App Store.

Dodavanje emotikona

Postupak za dodavanje emotikona prije snimanja videozapisa ili dodavanja fotografije:

 1. Dodirnite .
 2. Dodirnite Emotikoni.
 3. Dodirnite emotikon da biste ga dodali na sredinu isječka u programu za prikaz. Ili povucite emotikon iz preglednika u isječak.
 4. Povucite emotikon da biste pomaknuli na željeno mjesto. 
 5. Uštipnite emotikon da biste mu promijenili veličinu ili ga okrenuli. 
 6. Dodirnite opciju  da biste zatvorili preglednik emotikona.
 7. Za snimanje videozapisa dodirnite i držite 
 8. Da biste snimili fotografiju, dodirnite , a zatim dodirnite i držite  da biste dodali fotografiju u videozapis.

Da biste dodali emotikon isječku koji ste već snimili, odaberite isječak na vremenskoj crti na dnu zaslona i dodajte emotikon.

Brisanje emotikona

 1. Na vremenskoj crti odaberite isječak koji sadrži emotikon koji želite promijeniti.
 2. Dodirnite emotikon, a zatim Izbriši.

Datum objave: