Dodavanje animiranih podnaslova videozapisima u aplikaciji Clips na iPhone, iPad ili iPod touch uređaju

Opcija Podnaslovi uživo omogućuje vam da pomoću vlastitog glasa stvorite animirane titlove za svoje videozapise, i to u stilu koji sami odaberete.

Da biste stvorili podnaslove uživo, govorite tijekom snimanja videozapisa. Tako će se, prilikom reprodukcije videozapisa, vaša glasovna snimka prikazati kao animirani podnaslov u videozapisu. Podnaslov nakon stvaranja možete uređivati. Možete uključiti i svoju glasovnu snimku zajedno s podnaslovom ili upotrijebiti samo podnaslov.

Otvaranje videozapisa ili stvaranje novog

 1. Otvorite aplikaciju Clips.* Ako ste već koristili aplikaciju Clips, automatski se otvara posljednji videozapis na kojem ste radili.
 2. Dodirnite gumb za prikaz projekata u gornjem lijevom kutu.
 3. Za stvaranje novog videozapisa dodirnite . Za otvaranje spremljenog videozapisa prijeđite prstom za prikaz spremljenih videozapisa, dodirnite videozapis i zatim dodirnite opciju Otvori.

* Ne možete pronaći aplikaciju Clips? Na početnom zaslonu prijeđite prstom udesno tako da se prikaže zaslon s trakom pretraživanja na vrhu, a zatim uđite u aplikaciju Clips u traci pretraživanja. Još uvijek ne vidite aplikaciju? Aplikaciju Clips preuzmite iz trgovine App Store.

 


Stvaranje podnaslova uživo

 1. Dodirnite gumb podnaslovi uživo da biste otvorili izbornik opcije Podnaslovi uživo.
 2. Dodirnite stil opcije Podnaslovi uživo koji želite koristiti. Zatim dodirnite  da biste zatvorili izbornik.
 3. Da biste počeli snimati, dodirnite i držite gumb drži za snimanje. Ako želite zaključati snimanje, prstom prijeđite prema gore na gumb drži za snimanje
 4. Govorite tijekom snimanja. Govorite brže ili sporije za kontrolu vremenskog podešenja podnaslova. 
 5. Da biste zaustavili snimanje, pustite gumb drži za snimanje. Ako ste zaključali opciju snimanja, dodirnite je.
 6. Da biste prikazali videozapis, odaberite minijaturu na dnu zaslona te dodirnite 
 7. Da biste ponovno snimili isječak, dodirnite  da biste uklonili i ponovno snimili isječak.

Možete i snimiti više isječaka i zatim ih objediniti u jedan neprekidni videozapis. Svaki isječak može imati vlastiti podnaslov uživo.

Opcija Podnaslovi uživo podržava više jezika. Da biste snimili podnaslov uživo na drugom jeziku, dodirnite gumb za jezik podnaslova uživo, odaberite jezik koji želite koristiti pa govorite na tom jeziku tijekom snimanja. 

 

Isključite glasovno snimanje

 1. Otvorite videozapis koji želite urediti.
 2. Na vremenskoj crti na dnu zaslona odaberite isječak u kojem želite isključiti zvuk.
 3. Dodirnite 

Prilikom reprodukcije ili dijeljenja videozapisa moći ćete vidjeti Podnaslove uživo bez slušanja svoga glasa.

Promjena stila Podnaslova uživo

 1. Otvorite videozapis koji želite urediti.
 2. Na vremenskoj crti na dnu zaslona odaberite isječak koji želite urediti.
 3. Dodirnite gumb Podnaslovi uživo, zatim Stil pa prijeđite prstom ulijevo ili udesno za pregled raznih stilova.
 4. Dodirnite stil da biste ga odabrali.
 5. Dodirnite opciju  da biste zatvorili preglednik Podnaslovi uživo.

Uređivanje opcije Podnaslovi uživo

Nakon dodavanja podnaslova uživo videozapisu, možete ih uređivati. Primjerite, možete dodati interpunkciju, umetnuti emotikon i ispraviti pravopisne greške.

 1. Dodirnite isječak sa snimkom podnaslova uživo, a zatim dodirnite gumb Podnaslovi uživo.
 2. Dodirnite naslov Tekst ako nije već odabran. 
 3. Dodirnite tekst koji želite urediti, a zatim unesite izmjene.
 4. Dodirnite Gotovo, a zatim dodirnite  da biste zatvorili uređivač podnaslova uživo.

Datum objave: