Dodavanje animiranih podnaslova videozapisima u aplikaciji Isječci na iPhone, iPad ili iPod touch uređaju

Opcija Titlovi uživo omogućuje vam da pomoću vlastitog glasa stvorite animirane titlove za svoje videozapise, i to u stilu koji sami odaberete.

Da biste stvorili podnaslove uživo, govorite tijekom snimanja videozapisa. Tako će se, prilikom reprodukcije videozapisa, vaša glasovna snimka prikazati kao animirani podnaslov u videozapisu. Podnaslov nakon stvaranja možete uređivati. Možete uključiti i svoju glasovnu snimku zajedno s podnaslovom ili upotrijebiti samo podnaslov.

Otvaranje videozapisa ili stvaranje novog

 1. Otvorite aplikaciju Isječci.* Ako ste već koristili aplikaciju Isječci, automatski se otvara posljednji videozapis na kojem ste radili.
 2. U gornjem lijevom kutu dodirnite .
 3. Za stvaranje novog videozapisa dodirnite . Za otvaranje spremljenog videozapisa prijeđite prstom za prikaz spremljenih videozapisa, dodirnite videozapis i zatim dodirnite opciju Otvori.

* Ne možete pronaći aplikaciju Isječci? Na početnom zaslonu prijeđite prstom udesno tako da se prikaže zaslon s trakom pretraživanja na vrhu, a zatim uđite u aplikaciju Isječci u traci pretraživanja. Još uvijek ne vidite aplikaciju? Možda ste je uklonili. Postupak za vraćanje aplikacije koju ste uklonili.

 

 

Stvaranje podnaslova uživo

 1. Dodirnite opciju  kako biste otvorili izbornik Podnaslovi uživo.
 2. Dodirnite stil opcije Podnaslovi uživo koji želite koristiti. Zatim dodirnite  da biste zatvorili izbornik.
 3. Za početak snimanja dodirnite i držite . Ako želite zaključati snimanje, prijeđite prstom prema gore na
 4. Govorite tijekom snimanja. Govorite brže ili sporije za kontrolu vremenskog podešenja podnaslova. 
 5. Za zaustavljanje snimanja pustite . Ako ste zaključali opciju snimanja, dodirnite je.
 6. Da biste prikazali videozapis, odaberite minijaturu na dnu zaslona te dodirnite
 7. Da biste ponovno snimili isječak, dodirnite  da biste uklonili i ponovno snimili isječak.

Možete i snimiti više isječaka i zatim ih objediniti u jedan neprekidni videozapis. Svaki isječak može imati vlastiti podnaslov uživo.

Opcija Podnaslovi uživo podržava više jezika. Da biste snimili Podnaslov uživo na drugom jeziku, dodirnite , odaberite jezik koji želite koristiti, a zatim govorite na tom jeziku dok snimate. 

 

Isključite glasovno snimanje

 1. Otvorite videozapis koji želite urediti.
 2. Na vremenskoj crti na dnu zaslona odaberite isječak u kojem želite isključiti zvuk.
 3. Dodirnite 

Prilikom reprodukcije ili dijeljenja videozapisa moći ćete vidjeti Podnaslove uživo bez slušanja svog glasa.

Promjena stila Podnaslova uživo

 1. Otvorite videozapis koji želite urediti.
 2. Na vremenskoj crti na dnu zaslona odaberite isječak koji želite urediti.
 3. Dodirnite , a zatim dodirnite Podnaslovi uživo.
 4. Dodirnite Stil, a zatim prijeđite prstom prema lijevo ili desno da biste odabrali drugi stil.
 5. Dodirnite opciju  da biste zatvorili preglednik Podnaslovi uživo.

 

Uređivanje opcije Podnaslovi uživo

Nakon dodavanja videozapisu, opciju Podnaslovi uživo možete mijenjati. Primjerite, možete dodati točku, umetnuti emotikon i ispraviti pravopisne greške.

 1. Dodirnite isječak koji ima snimku Podnaslova uživo, a zatim dodirnite .
 2. Dodirnite naslov Tekst ako nije već odabran. 
 3. Dodirnite tekst koji želite urediti, a zatim unesite izmjene.
 4. Dodirnite Gotovo, a zatim dodirnite  da biste zatvorili program za uređivanje opcije Podnaslovi uživo.

Datum objave: