Postavljanje zamjenskih AirPod slušalica ili kućišta za punjenje

Kada dobijete zamjenski proizvod, da biste ponovno počeli koristiti AirPod slušalice, učinite sljedeće.

Postavljanje AirPod slušalica

  1. Stavite obje AirPod slušalice u kućište za punjenje.
  2. Otvorite poklopac i provjerite indikator statusa. Trebao bi treperiti žuto.
  3. Pritisnite i držite nekoliko sekundi tipku za postavljanje sa stražnje strane kućišta. Indikator statusa trebao bi zasvijetliti bijelo.*
  4. Na iPhone uređaju otvorite početni zaslon.
  5. Otvorite kućište u kojem se nalaze AirPod slušalice i približite ga iPhone uređaju. Na iPhone uređaju pojavit će se animacija postavljanja.
  6. Dodirnite Spoji, a zatim OK.

* Ako indikator statusa i dalje treperi žuto, priključite kućište na napajanje, zatvorite poklopac i pričekajte 20 minuta. Zatim otvorite poklopac i pritisnite i držite nekoliko sekundi tipku za postavljanje dok indikator statusa ne zasvijetli bijelo.

Datum objave: