Postavljanje zamjenskih AirPod slušalica ili kućišta za punjenje

Kada dobijete zamjenski proizvod, da biste ponovno počeli koristiti AirPod slušalice, učinite sljedeće.

Postavljanje AirPod slušalica

  1. Stavite obje AirPod slušalice u kućište za punjenje.
  2. Otvorite poklopac i provjerite indikator statusa. Trebao bi treperiti žuto.
  3. Pritisnite i pet sekundi držite tipku za postavljanje na stražnjoj strani kućišta. Indikator statusa trebao bi zasvijetliti bijelo. Ako i dalje treperi žuto, priključite kućište na napajanje, zatvorite poklopac i pričekajte 10 minuta.
  4. Na iPhone uređaju otvorite početni zaslon.
  5. Otvorite kućište u kojem se nalaze AirPod slušalice i približite ga iPhone uređaju. Na iPhone uređaju pojavit će se animacija postavljanja.
  6. Dodirnite Spoji, a zatim OK.

Naručite zamjenski proizvod

Datum objave: