Korištenje višezadaćnosti na iPad uređaju

Na iPad uređaju uz iOS 11 i novijem pomoću višezadaćnosti možete istodobno raditi u dvije aplikacije, odgovarati na e-mail poruke dok gledate videozapis, gestama prelaziti iz jedne aplikacije u drugu i još mnogo toga.

Prijelaz iz jedne aplikacije u drugu gestama

Gestama za višezadaćnost na iPad uređaju brzo možete vidjeti popis aplikacija, prijeći u drugu aplikaciju ili se vratiti na početni zaslon:

 • Prikaz popisa aplikacija: u sustavu iOS 12 prstom prijeđite od donjeg ruba zaslona i zadržite ga u sredini zaslona dok se ne pojavi popis aplikacija. Otvorene aplikacije možete vidjeti i dvostrukim klikom na tipku Home. Jednim prstom prijeđite udesno da biste pronašli i otvorili drugu aplikaciju.
 • Prijelaz u drugu aplikaciju: dok se nalazite u nekoj aplikaciji, prstom prijeđite ulijevo ili udesno pomoću četiri ili pet prstiju da biste se prebacili na aplikaciju koju ste prethodno koristili. Na 11-inčnom iPad Pro uređaju ili 12,9-inčnom iPad Pro uređaju treće generacije prstom prijeđite po donjem rubu zaslona da biste se prebacili u neku aplikaciju koju ste prethodno koristili. 
 • Povratak na početni zaslon: dok koristite neku aplikaciju u sustavu iOS 12, prstom prijeđite od donjeg ruba zaslona prema gore. Da biste se vratili na početni zaslon, možete i primaknuti pa razmaknuti četiri ili pet prstiju zajedno.

Istodobni rad s više aplikacija putem docka

Dock vam omogućuje trenutno otvaranje i naizmjenično korištenje aplikacija, bez obzira na to u kojoj se aplikaciji nalazili. Moguće je i prilagoditi lijevu stranu docka tako da na nju stavite svoje omiljene aplikacije. Na desnoj strani pak možete vidjeti aplikacije koje ste nedavno koristili te one koje ste otvorili na iPhone uređaju i Mac računalu.

Dock možete pronaći pri dnu početnog zaslona. Da biste vidjeli dock dok koristite neku aplikaciju, jednim prstom prijeđite od donjeg ruba zaslona prema gore da se dock pojavi, a zatim prst podignite. 

Da biste dock prilagodili pomoću omiljenih aplikacija, na početnom zaslonu dodirnite neku aplikaciju i držite je, a zatim je odmah povucite na lijevu stranu docka.

Da biste s docka neku aplikaciju uklonili, na lijevoj strani docka dodirnite neku aplikaciju i držite je, a zatim je odmah povucite s nje.

Istodobno korištenje dviju aplikacija

Dock pojednostavnjuje istodoban rad s više aplikacija. S docka povucite neku aplikaciju da biste dobili prikaz Slide Over ili je pak povucite na desni ili lijevi rub zaslona da biste dobili prikaz Split View. Moguće je čak istodobno raditi u jednoj aplikaciji u prikazu Slide Over, vidjeti dvije aplikacije u prikazu Split View, a u prikazu slike u slici gledati film ili koristiti FaceTime, sve na istom zaslonu.

Otvaranje druge aplikacije u prikazu Slide Over

animacija primjene značajke Slide Over

Slide Over koristi se za rad u aplikaciji koja se prikazuje povrh svih ostalih otvorenih aplikacija, čak i preko dvije aplikacije otvorene u prikazu Split View:

 1. Otvorite aplikaciju.
 2. Prstom prijeđite od donjeg ruba zaslona prema gore da biste otvorili dock.
 3. Na docku dodirnite drugu aplikaciju koju želite otvoriti, držite je, a zatim povucite na zaslon.

Ako radite s dvije aplikacije u prikazu Split View, a treću aplikaciju želite otvoriti u prikazu Slide Over, prstom prijeđite od donjeg ruba zaslona prema gore da bi se otvorio dock. Zatim aplikaciju povucite na vrh razdjelnika aplikacija.

Da biste premjestili aplikaciju koja je otvorena u značajci Slide Over, dodirnite i pritišćite ikona u obliku crtice, a zatim je povucite na desnu odnosno lijevu stranu zaslona.

Aplikaciju otvorenu u prikazu Slide Over možete i povući sa zaslona te je vratiti kad je poželite koristiti. Prst jednostavno postavite na ikona u obliku crtice te aplikaciju povucite udesno izvan zaslona. Kada tu aplikaciju ponovno poželite koristiti, prstom prijeđite zdesna ulijevo po zaslonu.

Slide Over možete koristiti na modelima iPad Pro, iPad pete generacije i novijem, iPad Air i novijem te iPad mini 2 i novijem.

Istodobno korištenje dviju aplikacija uz Split View

animacija primjene značajke Split View

Split View omogućuje istodobno korištenje dviju aplikacija. Dok sastavljate e-mail poruku, možete, primjerice, gledati fotografije. U pregledniku Safari pak možete pogledati lokaciju u aplikaciji Karte dok tražite ideju za godišnji odmor.

Da biste koristili Split View, učinite sljedeće:

 1. Otvorite aplikaciju.
 2. Da biste otvorili dock, prstom prijeđite s donjeg ruba zaslona prema gore.
 3. Na docku dodirnite i držite drugu aplikaciju koju želite otvoriti, a zatim je povucite s docka.
 4. Kad se aplikacija otvori u značajci Slide Over, ikonu ikona u obliku crtice povucite prema dolje.

Evo kako namjestiti Split View:

 • Da biste za aplikacije ostavili podjednak prostor na zaslonu, razdjelnik aplikacija povucite na sredinu zaslona.
 • Da biste Split View prebacili u Slide Over, prstom prijeđite s vrha aplikacije prema dolje.
 • Da biste zatvorili prikaz Split View, razdjelnik aplikacija povucite preko aplikacije koju želite zatvoriti.

Saznajte kako Split View koristiti u pregledniku Safari radi istodobnog prikaza dviju web-stranica na iPad uređaju.

Split View možete koristiti na modelima iPad Pro (pete generacije i novijem), iPad Air 2 i novijem ili iPad mini 4 i novijem.

Upotreba aplikacija tijekom reprodukcije videozapisa uz značajku slike u slici

FaceTime se tijekom igranja videoigara prikazuje kao slika u slici.

Značajka slike u slici omogućuje vam da, primjerice, odgovarate na e-mail poruke dok gledate televizijsku emisiju. Ako koristite FaceTime ili gledate videozapis, dodirnite ikona slike u slici i videozaslon će se smanjiti u kut zaslona. Potom možete otvoriti drugu aplikaciju, a reprodukcija videozapisa za to će se vrijeme nastaviti. 

Da biste premjestili videozapis, povucite ga u neki drugi kut. Da bi se videozapis ponovno prikazao preko cijelog zaslona, u lijevom kutu videozapisa dodirnite ikona cijelog zaslona. Videozapis možete i sakriti tako da ga povučete na lijevi odnosno desni rub zaslona. Da bi se videozapis ponovno prikazao, dodirnite ikonu strelice.

Sliku u slici možete koristiti na modelima iPad Pro, iPad (peta generacija i noviji), iPad Air i novijem te iPad mini 2 i novijem.

Povlačenje i ispuštanje iz jedne aplikacije u drugu

animacija primjene povlačenja i ispuštanja

Tekst, fotografije i datoteke povlačenjem i ispuštanjem možete premještati iz jedne aplikacije u drugu. Tekst iz Safarija možete, primjerice, povući u bilješku, sliku iz aplikacije Foto u e-mail poruku, a događaj iz kalendara u tekstnu poruku:

 1. Te dvije aplikacije otvorite u prikazu Split View ili Slide Over.
 2. Dodirnite stavku i držite je dok se ne podigne. Da biste odabrali veći broj stavki, dodirnite neku od njih i držite je, polako je povucite, a zatim je nastavite tako držati dok drugim prstom dodirujete ostale stavke. Značka označava broj odabranih stavki. Da biste tekst povukli i ispustili, najprije ga odaberite, a zatim dodirnite i držite dok se ne podigne.
 3. Stavku povucite na drugu aplikaciju i ispustite.

Uključivanje i isključivanje višezadaćnosti

Da biste uključili odnosno isključili višezadaćnost, otvorite Postavke > Općenito > Višezadaćnost i Dock pa učinite sljedeće:

 • Dozvoli više aplikacija: isključite tu mogućnost ako ne želite koristiti Slide Over ili Split View.
 • Kontinuirani nadsloj videozapisa: isključite tu mogućnost ako ne želite koristiti sliku u slici.
 • Geste: isključite tu mogućnost ako ne želite koristiti geste višezadaćnosti radi prikaza popisa aplikacija, povratka na početni zaslon i dr.
 • Prikaži predložene i nedavne aplikacije: uključite da biste na desnoj strani docka vidjeli nedavno korištene aplikacije.

Korištenje ažuriranja aplikacija u pozadini

Postavke osvježavanja aplikacija u pozadini

Kad se prebacite na neku drugu aplikaciju, neke se aplikacije još kratko vrijeme izvode, a zatim prelaze u obustavljeno stanje. Aplikacije u obustavljenom stanju ne koriste se aktivno, nisu aktivno otvorene i ne koriste resurse sustava. Kad je omogućeno ažuriranje aplikacija u pozadini, obustavljene aplikacije mogu provjeravati postoje li ažuriranja i novi sadržaji. 

Ako želite da obustavljene aplikacije traže novi sadržaj, idite u Postavke > Općenito > Osvježavanje aplikacija u pozadini pa uključite opciju Osvježavanje aplikacija u pozadini. Ako neku aplikaciju zatvorite putem opcije za prijelaz iz jedne aplikacije u drugu, možda se neće moći izvršavati ni tražiti novi sadržaj dok je ponovno ne otvorite.

Datum objave: