Ako izgubite AirPod slušalice

Potrebna vam je pomoć pri pronalaženju AirPod slušalica? Uz pomoć značajke Nađi moj iPhone možete vidjeti lokaciju AirPod slušalica na karti, reproducirati zvuk da biste ih pronašli i nastaviti s bežičnim slušanjem.

To funkcionira na sljedeći način

U sustavu iOS 10.3 ili novijem značajka Nađi moj iPhone može vam pomoći pronaći izgubljene AirPod slušalice. Ako ste već postavili značajku Nađi moj iPhone na iPhone, iPad ili iPod touch uređaju uz koji koristite AirPod slušalice, automatski je omogućena i za slušalice. Ako ste izgubili AirPod slušalice ili ih izvadili iz kućišta, a nalaze se negdje u blizini, možete ih pronaći pomoću značajke Nađi moj iPhone. Ako se AirPod slušalice nalaze izvan raspona uređaja, potrebno ih je napuniti ili su u AirPod kućištu, značajka Nađi moj iPhone i dalje vam može pomoći prikazom vremena i lokacije zadnjeg povezivanja.

    iPhone s prikazom značajke Nađi moj iPhone s AirPod slušalicama na popisu proizvoda

Prikaz AirPod slušalica na karti

Da biste vidjeli lokaciju AirPod slušalica na karti, prijavite se na iCloud.com ili upotrijebite aplikaciju Nađi moj iPhone. Značajka Nađi moj iPhone prikazuje lokaciju svih Appleovih uređaja na koje ste prijavljeni istim Apple ID-om te AirPod slušalica. Ako trenutno nisu povezane, vidjet ćete zadnje vrijeme i lokaciju povezivanja.

Na računalu:

  1. Idite na iCloud.com.
  2. Prijavite se pomoću Apple ID-a.
  3. Otvorite Nađi iPhone.
  4. Kliknite Svi uređaji pa AirPod slušalice.

Na iPhone, iPad ili iPod touch uređaju:

  1. Otvorite aplikaciju Nađi moj iPhone.
  2. Prijavite se pomoću Apple ID-a i lozinke.
  3. Dodirnite AirPod slušalice.

Uz svaki će vam se uređaj prikazati točka u boji koja označava stanje uređaja.


Plava točka označava uređaj pomoću kojega tražite izgubljene AirPod slušalice.


Zelena točka označava da su AirPod slušalice povezane. To znači da možete reproducirati zvuk ili zatražiti upute do njihove lokacije.


Siva točka označava da AirPod slušalice nisu povezane, prazna im je baterija, nalaze se u kućištu ili su izvan raspona. Možda će vam se prikazati njihova zadnja poznata lokacija.
 

Ako su AirPod slušalice međusobno razdvojene, na karti nećete istodobno vidjeti lokaciju obiju slušalica, već samo jedne. Pronađite AirPod slušalicu koju vidite na karti i stavite je u kućište. Zatim osvježite kartu da biste pronašli drugu slušalicu.

iPhone s prikazom zaslona Radnje     

Reprodukcija zvuka

Ako se AirPod slušalice nalaze u blizini Appleovih uređaja i povezane su putem Bluetooth veze, radi lakšeg pronalaženja možete reproducirati zvuk putem web-mjesta iCloud.com ili aplikacije Nađi moj iPhone.AirPod slušalice reproducirat će sve glasniji zvuk dvije minute ili dok ih ne zaustavite.

  1. Otvorite Akcije > Reproduciraj zvuk.
  2. Ako se AirPod slušalice odvoje, odaberite Isključi zvuk lijeve ili Isključi zvuk desne da biste pronašli prvo jednu pa drugu slušalicu.
  3. Kada pronađete AirPod slušalice, dodirnite ili kliknite Zaustavi reprodukciju.

Obavezno uklonite AirPod slušalice iz ušiju prije reprodukcije zvuka.

Ako AirPod slušalice nisu povezane

Ako aplikaciju Nađi moj iPhone niste uključili prije nestanka slušalica, nećete je moći koristiti da biste locirali uređaj. Ako se na karti pored AirPod slušalica prikazuje siva točka, nećete moći reproducirati zvuk da biste ih pronašli, no možda ćete dobiti upute do lokacije na kojoj su zadnji put bile povezane. Kada se AirPod slušalice ponovno povežu, dobit ćete obavijest o tome na iPhone, iPad ili iPod touch uređaju s kojim ih koristite.

Aplikacija Nađi moj iPhone jedini je način na koji možete pratiti odnosno locirati izgubljeni ili ukradeni uređaj. Nijedan drugi Appleov servis ne može pronaći, pratiti ili na neki drugi način označiti uređaj.

Ako se koristite upravljanim Apple ID-om koji vam je dodijelila škola ili institucija, nećete imati pristup aplikaciji Nađi moj iPhone.

Zamjena izgubljene AirPod slušalice ili kućišta

Ako i dalje ne možete pronaći AirPod slušalicu ili kućište za punjenje ili je nešto oštećeno, pronađite serijski broj, a zatim se obratite Appleovoj korisničkoj podršci i zatražite zamjenski proizvod. Potom saznajte kako postaviti zamjenski proizvod.

Možete također saznati više o mogućnostima servisiranja i cijenama AirPod slušalica.

Dodatne informacije

Datum objave: