Ako Touch ID ne funkcionira na iPhone odnosno iPad uređaju

Saznajte što učiniti ako ne uspijevate otključati iOS uređaj pomoću Touch ID-a niti registrirati otisak prsta odnosno ako se od vas zatraži unos šifre.

Učinite sljedeće. Nakon svakog koraka pokušajte upotrijebiti Touch ID:

 1. Provjerite imate li najnoviju verziju sustava iOS.
 2. Provjerite jesu li vam prsti i tipka Home čisti i suhi.* Za čišćenje tipke Home koristite čistu krpicu koja ne pušta dlačice.
 3. Prst na tipku Home položite cijelom površinom tako da dodiruje metalni rub. Dok Touch ID očitava, nemojte dodirivati prebrzim pokretima ni pomicati prst.
 4. Ako koristite navlaku ili štitnik za zaslon, provjerite ne prekriva li tipku Home odnosno njezin metalni rub.
 5. Otvorite Postavke > Touch ID i šifra te provjerite je li uključena opcija Otključavanje iPhonea ili iTunes i App Store te jeste li registrirali jedan otisak prsta ili više njih.
 6. Pokušajte registrirati otisak drugog prsta.

Još uvijek ne funkcionira?

Ako vam navedene upute nisu pomogle, ako se pojavila poruka „Neuspjelo – podešavanje Touch ID-a nije dovršeno” ili ako se dogodilo nešto od sljedećeg kada ste otvorili Postavke > Touch ID i šifra, odnesite uređaj u maloprodajnu trgovinu Apple Store ili ovlašteni servis za Appleove proizvode ili se pak obratite Appleovoj korisničkoj podršci:

 • ako ne možete uključiti Touch ID
 • ako je Touch ID zatamnjen ili zasivljen

Ako se od vas zatraži unos šifre

U sljedećim ćete slučajevima morati unijeti šifru ili Apple ID umjesto Touch ID-a:

 • prilikom ponovnog pokretanja uređaja
 • ako otisak prsta nije prepoznat pet puta uzastopce
 • ako uređaj niste otključavali više od 48 sati 
 • prilikom registracije ili brisanja otisaka prstiju
 • ako na izborniku Postavke pokušavate otvoriti opciju Touch ID i šifra
 • ako ste koristili hitne pozive

* Vlaga, losioni, znoj, masnoća, porezotine i suha koža mogu utjecati na prepoznavanje otiska prsta. Na prepoznavanje otiska prsta mogu privremeno utjecati i određene aktivnosti, uključujući tjelovježbu, tuširanje, plivanje, kuhanje i druge okolnosti ili promjene koje utječu na otisak prsta.

Datum objave: