Postavljanje alarma i upravljanje njima na iPhone uređaju

Saznajte kako postaviti, urediti ili izbrisati alarm.

Uz aplikaciju Sat, iPhone uređaj možete pretvoriti u budilicu. S početnog zaslona Home ili iz kontrolnog centra jednostavno otvorite aplikaciju Sat. Možete i zatražiti od Siri da umjesto vas postavi alarm.

 


Kako postaviti alarm

 1. Otvorite aplikaciju Sat i dodirnite karticu Alarm.
 2. Dodirnite gumb Dodaj .
 3. Postavite vrijeme alarma. Možete odabrati i jednu od ovih opcija:
  • Ponovi: dodirnite da biste postavili alarm koji se ponavlja.
  • Oznaka: dodirnite da biste unijeli naziv za alarm.
  • Zvuk: dodirnite da biste odabrali zvuk koji se reproducira kao alarm.
  • Odgodi: uključite da biste nakon aktivacije alarma vidjeli opciju Odgodi.
 4. Dodirnite opciju Spremi.

Kako promijeniti glasnoću alarma

 1. Otvorite Postavke > Zvukovi i vibracije.
 2. Pod opcijom Zvona i alarmi povucite kliznik ulijevo ili udesno da biste podesili glasnoću. Kako ga povlačite, alarm se reproducira pa možete čuti promjenu glasnoće.
 3. Uključite opciju Promijeni tipkama kako biste tipkama za glasnoću mijenjali glasnoću alarma.

Saznajte što učiniti ako je glasnoća alarma preniska ili alarm tih.

Kako urediti alarm

 1. Otvorite aplikaciju Sat i dodirnite karticu Alarm.
 2. U gornjem lijevom kutu dodirnite Uredi.
 3. Dodirnite alarm, unesite promjene, a zatim dodirnite Spremi.

Kako izbrisati alarm

Alarm možete izbrisati na jedan od sljedećih načina:

 • Prijeđite prstom ulijevo preko alarma i dodirnite Izbriši.
 • Dodirnite Uredi, zatim gumb Izbriši , pa dodirnite Izbriši.
 • Dodirnite Uredi, zatim alarm, a potom Izbriši alarm.

Ako je glasnoća alarma preniska ili alarm pretih

Opcija Zabrana ometanja i prekidač Zvono / Bez zvona ne utječu na zvuk alarma. Ako prekidač Zvono / Bez zvona postavite na opciju Bez zvona ili uključite opciju Zabrana ometanja, zvuk alarma i dalje će se oglasiti.

Ako se postavljeni alarm ne uključi, ako je pretih ili ako iPhone samo vibrira, provjerite sljedeće:

 • Postavite glasnoću na iPhone uređaju. Ako je glasnoća alarma preniska ili previsoka, pritisnite gumb za povećavanje ili smanjivanje glasnoće da biste je prilagodili. Možete i otvoriti Postavke > Zvukovi i vibracije i povući kliznik opcije Zvono i alarmi.
 • Ako alarm samo vibrira, provjerite nije li zvuk alarma postavljen na Bez. Otvorite aplikaciju Sat, dodirnite karticu Alarm, a zatim dodirnite Uredi. Dodirnite alarm, a zatim dodirnite opciju Zvuk i odaberite zvuk.
 • Ako priključite slušalice ili zvučnike na iPhone, alarm će se reproducirati pri postavljenoj razini glasnoće putem ugrađenih zvučnika na iPhone uređaju, kao i putem ožičenih i bežičnih slušalica i zvučnika.

Ne preporučuje se ručno prilagođavanje vremena iPhone uređaja na izborniku Postavke radi promjene ponašanja aplikacija, npr. brojača vremena u igrama, jer može utjecati na alarme.

Datum objave: