Ako značajka „Hej, Siri” ne radi na vašem iPhone ili iPad uređaju

Ako vam Siri ne odgovori kada kažete „Hej, Siri”, izvršite u nastavku navedene provjere.

Provjeravanje je li značajka „Hej, Siri” uključena

 1. Otvorite Postavke.
 2. Dodirnite Siri i pretraživanje.
 3. Tu provjerite jesu li uključene sljedeće postavke:
  • Reagiraj na „Hej, Siri” 
  • Dopusti Siri kad je zaključano

Postavljanje značajke „Hej, Siri” kako bi Siri lakše prepoznavala vaš glas

 1. Otvorite Postavke.
 2. Dodirnite Siri i pretraživanje.
 3. Isključite postavku Reagiraj na „Hej, Siri”, a zatim je ponovno uključite.
 4. Kada se zaslon Postavljanje značajke „Hej, Siri” pojavi, dodirnite Nastavi.
 5. Izgovorite svaku naredbu koju vidite na zaslonu.
 6. Dodirnite Gotovo.

Ako Siri i dalje ne odgovara

 • Prema zadanim postavkama, Siri neće odgovarati ako je vaš uređaj okrenut prednjom stranom prema dolje ili prekriven, osim ako ne odete u Postavke > Pristupačnost > Siri i uključite opciju Uvijek reagiraj na „Hej, Siri”.
 • Ako je način slabog napajanja uključen na vašem iPhone uređaju, nećete moći koristiti značajku „Hej, Siri”.

Pomoć pri korištenju značajke Siri na drugim uređajima

Datum objave: