Neka vam Mickey Mouse ili Minnie Mouse pročitaju točno vrijeme

Ako postavite likove Mickeyja Mousea ili Minnie Mouse kao brojčanik sata, možete dodirnuti zaslon da biste ih čuli kako izgovaraju vrijeme. 

Postavljanje brojčanika sata

Putem uređaja Apple Watch ili iPhone uređaja možete promijeniti brojčanik sata

Na iPhone uređaju otvorite aplikaciju Apple Watch, dodirnite karticu Galerija brojčanika, odaberite opciju Mickey Mouse ili Minnie Mouse pa dodirnite Dodaj.

Ako želite prilagoditi brojčanik sata, pritisnite i držite zaslon uređaja Apple Watch.

Galerija brojčanika prikazuje opcije za Mickeyja Mousea i Minnie Mouse.

Provjera moda tihog rada

Dodirnite i držite donju stranu brojčanika sata. Pričekajte da se pojavi kontrolni centar pa prijeđite prstom prema gore. 

Zatim provjerite je li mod tihog rada isključen. Ako je uključen, dodirnite da biste ga isključili. Dok je mod tihog rada isključen, ikona će biti siva ili zasivljena.

U sljedećem koraku možete naučiti kako namjestiti da Mickey Mouse ili Minnie Mouse izgovaraju vrijeme, čak i kada je mod tihog rada uključen.

Kontrolni centar na Apple Watch uređaju prikazuje mod tihog rada.

Provjera postavki na iPhone uređaju

Otvorite aplikaciju Apple Watch, dodirnite karticu Moj sat, a zatim Sat.

Provjerite je li opcija čitanja vremena uključena. Odaberite Uvijek pročitaj ako želite da Mickey Mouse ili Minnie Mouse pročitaju vrijeme čak i dok je sat u modu tihog rada.

To možete učiniti i izravno na satu. Otvorite postavke, a zatim dodirnite Sat.

Postavke za stavku Zvukovi i vibracije na iPhone uređaju.

Izgovor točnog vremena

Na Apple Watch uređaju jednim prstom dodirnite Mickey Mouse ili Minnie Mouse da biste ih čuli kako izgovaraju vrijeme. Ako imate Apple Watch Series 5 i upotrebljavate opciju Uvijek uključeno, dvaput dodirnite dok je zaslon prigušen.

Dok je opcija Čitanje vremena uključena, možete čuti vrijeme i držanjem dva prsta na bilo kojem brojčaniku.

Minnie Mouse u crvenoj suknji s točkama.

Ako Mickey Mouse ili Minnie Mouse ne govore

Možda ćete morati preuzeti njihove glasove. 

  1. Povežite Apple Watch s pouzdanom Wi-Fi mrežom, a zatim spojite Apple Watch na punjač.
  2. Pričekajte petnaestak minuta pa ponovno dodirnite zaslon. 

Ako i dalje ne čujete njihove glasove, uklonite brojčanik sata pa ga ponovno dodajte: 

  1. Na uređaju Apple Watch čvrsto pritisnite zaslon. 
  2. Na brojčaniku sata s Mickeyjem Mouseom ili Minnie Mouse prijeđite prstom prema gore, a zatim dodirnite Ukloni. 
  3. Prstom povlačite ulijevo dok ne vidite gumb za dodavanje ikona sa znakom plus, a zatim ga dodirnite ikona sa znakom plus
  4. Okrenite Digital Crown, a zatim dodirnite Mickeyja Mousea ili Minnie Mouse da biste ponovno dodali brojčanik.
  5. Dodirnite zaslon da biste pokušali čuti vrijeme.

Ako vam je i dalje potrebna pomoć, obratite se Appleovoj službi za korisničku podršku.  

Datum objave: