Neka vam Mickey Mouse ili Minnie Mouse pročitaju točno vrijeme

Ako kao brojčanik sata postavite Mickeyja Mousea ili Minnie Mouse, dodirnite zaslon da biste čuli točno vrijeme. 

Postavljanje brojčanika sata

Putem uređaja Apple Watch ili iPhone uređaja možete promijeniti brojčanik sata

Na iPhone uređaju otvorite aplikaciju Apple Watch, dodirnite karticu Galerija brojčanika, odaberite opciju Mickey Mouse ili Minnie Mouse pa dodirnite Dodaj.

Ako želite prilagoditi brojčanik sata, pritisnite i držite zaslon uređaja Apple Watch.

Galerija brojčanika prikazuje opcije za Mickeya Mousea i Minnie Mouse.

Provjera postavki na uređaju Apple Watch

Dodirnite i držite dno brojčanika sata. Pričekajte da se pojavi Kontrolni centar pa povucite prstom prema gore. 

Zatim provjerite je li isključen mod tihog rada. Ako je uključen, dodirnite da biste ga isključili. Dok je mod tihog rada isključen, ikona će biti siva ili zasivljena.

Kontrolni centar na Apple Watch uređaju prikazuje mod tihog rada.

Provjera postavki na iPhone uređaju

Otvorite aplikaciju Apple Watch, dodirnite karticu Moj sat, a zatim Zvukovi i vibracije.

Provjerite je li uključena opcija Dodirnite za čitanje vremena. 

Postavke zvukova i haptike na iPhone uređaju.

Izgovor točnog vremena

Na uređaju Apple Watch dodirnite opciju Mickey Mouse ili Minnie Mouse. 

Minnie Mouse u crvenoj suknji s točkama.

Ako Mickey Mouse ili Minnie Mouse ne govore

Možda ćete morati preuzeti njihove glasove. 

  1. Povežite Apple Watch s pouzdanom Wi-Fi mrežom, a zatim Apple Watch povežite s punjačem.
  2. Pričekajte petnaestak minuta pa ponovno dodirnite zaslon. 

Ako i dalje ne čujete njihove glasove, uklonite brojčanik sata pa ga ponovno dodajte: 

  1. Na uređaju Apple Watch čvrsto pritisnite zaslon. 
  2. Na brojčaniku sata s Mickeyjem Mouseom ili Minnie Mouse prijeđite prstom prema gore, a zatim dodirnite Ukloni. 
  3. Prstom povlačite ulijevo dok ne vidite ikonu sa znakom plus, a zatim dodirnite ikonu sa znakom plus
  4. Okrenite Digital Crown, a zatim dodirnite Mickeyja Mousea ili Minnie Mouse da biste ponovno dodali brojčanik.
  5. Dodirnite zaslon da biste pokušali čuti vrijeme.

Ako vam je i dalje potrebna pomoć, obratite se Appleovoj službi za korisničku podršku.  

Datum objave: