O odjeljku Osobe u aplikaciji Foto na iPhone, iPad i iPod touch uređajima

Pregledajte fotografije prema osobama ili grupama koje se na njima nalaze. Aplikacija Foto prepoznaje i grupira lica osoba na fotografijama da biste im mogli dodijeliti imena ili ih označiti kao omiljene.

To funkcionira na sljedeći način

Sortirajte slike prema omiljenim objektima snimanja – ljudima u svom životu. Aplikacija Foto naprednim računalnim vidom pregledava sve vaše fotografije te na njima prepoznaje ljude, prizore i predmete. Nakon toga za svaku osobu u zbirci možete vidjeti najbolje fotografije, videozapise i slike sa značajkom Live Photo. Ovisno o tome koliko fotografija imate, možete i pogledati film uspomena o njima. Ako pak imate uključen iCloud fotoalbum, osobe koje spremite u omiljene stavke ili im dodijelite ime ažurirat će se na svim vašim uređajima sa sustavom iOS 11 i macOS High Sierra ili novijim.

Pronalaženje prijatelja u albumu Osobe

Aplikacija Foto slike obitelji i prijatelja organizira u album Osobe. Za svaku osobu koju vaš uređaj prepoznaje vidjet ćete minijaturu sa slikom lica.

 1. Otvorite aplikaciju Foto.
 2. Dodirnite karticu Albumi.
 3. Dodirnite album Osobe. 

Želite li u albumu vidjeti više osoba? Samo otvorite fotografiju nekoga koga želite dodati, a zatim prstom prijeđite prema gore da biste vidjeli minijaturu te osobe u odjeljku Osobe. Dodirnite minijaturu. Dodirnite Dodaj ime, pa unesite ime te osobe ili ga dodirnite na popisu. Dodirnite Dalje > OK. Ako koristite iOS 10, u albumu Osobe dodirnite Dodajte osobe. Odaberite minijature osoba koje želite prikazati pa dodirnite Dodajte.

     

Dodavanje imena uz lice

Dodajte ime na fotografije da biste organizirali medijateku. Aplikacija Foto pametno predlaže imena iz kontakata, a možete ih unijeti i sami.

 1. Dodirnite lice kojemu želite dodati ime.
 2. Pri vrhu zaslona dodirnite Dodaj ime.
 3. Odaberite ime osobe ili ga unesite. Ako koristite iOS 11, dodirnite Dalje.
 4. Dodirnite Gotovo. 

Katkad je jednu osoba moguće otkriti u više grupa. Da biste sve fotografije spojili u jednu grupu, odaberite opciju Odaberi pa dodirnite sve minijature na kojima se nalazi ista osoba. U donjem desnom kutu dodirnite Spoji. Grupe će se spojiti i ako im dodijelite isto ime.

Omiljene osobe

U albumu Osobe imate mnogo prijatelja i članova obitelji. Označite osobe kojima najčešće pristupate kao omiljene da biste ih ubuduće lakše pronašli.

Ako još niste nijednu osobu označili kao omiljenu, pri vrhu zaslona na svim fotografijama vidjet ćete obris minijature s tekstom Ovdje povucite omiljene stavke.

 

Da biste nekoga spremili u omiljene stavke, samo dodirnite . U sustavu iOS 10 osobu koju želite dodati u omiljene stavke dodirnite, držite i povucite na obris minijature.

 

U omiljene stavke spremite i sve druge osobe kojima želite brzo pristupiti. Možete i dodirnuti minijaturu neke osobe, pomaknuti se do dna zaslona, a zatim dodirnuti Označi ovu osobu kao omiljenu. Želite li odjednom više osoba označiti kao omiljene? Odaberite opciju Odaberi, dodirnite sve osobe koje želite označiti kao omiljene pa pri dnu albuma Osobe dodirnite Omiljeno.

Savjet: na iPhone 6s uređajima i novijima minijaturu lica možete označiti kao omiljeno pomoću tehnologije 3D Touch.

Promjena fotografije minijature

Aplikacija Foto automatski dodjeljuje minijaturu lica svakoj osobi koju prepozna. Ako za nečiju minijaturu želite koristiti neku drugu fotografiju, možete je promijeniti na zaslonu sa zbirkom fotografija te osobe.

 1. Dodirnite osobu u albumu Osobe.
 2. Dodirnite Odaberi.
 3. Dodirnite Prikaži lica da biste fokus svake fotografije prebacili samo na lice osobe.
 4. Dodirnite fotografiju koju želite koristiti.
 5. Dodirnite opciju  > Stavi za ključnu fotografiju.

Popravljanje pomiješanih imena i lica

Ako primijetite da je neka fotografija u zbirci pogrešno prepoznata, možete je ukloniti.

 1. U albumu Osobe dodirnite osobu koju želite ukloniti > Odaberi.
 2. Dodirnite Prikaži lica da biste fokus svake fotografije prebacili samo na lice osobe.
 3. Dodirnite sve fotografije na kojima se ne nalazi ta osoba.
 4. Dodirnite  > Nije ova osoba.

Dodatne informacije

Datum objave: