Uključivanje i isključivanje lokacijskih usluga i GPS-a na iPhone, iPad i iPod touch uređaju

Saznajte kako uključiti i isključiti GPS i lokacijske usluge za pojedinačne aplikacije.

Kako aplikacijama dodijeliti dozvole za korištenje podataka o lokaciji

Ako ne uključite lokacijske usluge, neke aplikacije možda neće raditi.1 Kad će aplikacija prvi put trebati pristupiti podacima lokacijskih usluga, dobit ćete obavijest sa zahtjevom za dozvolu. Odaberite neku od ovih opcija:

 • Dodirnite opciju Dozvoli da bi aplikacija prema potrebi mogla koristiti podatke lokacijskih usluga. 
 • Da biste onemogućili pristup, dodirnite opciju Nemoj dozvoliti.2
 • Dodirnite opciju Pitaj me idući put da biste odabrali Uvijek tijekom uporabe aplikacije, Dozvoli jednom ili Nemoj dozvoliti.

iOS uređaji mogu koristiti Wi-Fi i Bluetooth za određivanje lokacije. Određivanje lokacije putem GPS-a i mobilnog podatkovnog prijenosa dostupno je na iPhone i iPad (Wi-Fi + Cellular) modelima.


Uključivanje i isključivanje lokacijskih usluga za određene aplikacije

 1. Otvorite Postavke > Privatnost > Lokacijske usluge.
 2. Provjerite jesu li lokacijske usluge uključene.
 3. Pomaknite se prema dolje da biste pronašli aplikaciju.
 4. Dodirnite aplikaciju i odaberite jednu od opcija:
  • Nikad: onemogućuje se pristup podacima lokacijskih usluga.
  • Pitaj me idući put: omogućuje vam da odaberete Uvijek tijekom uporabe aplikacije, Dozvoli jednom ili Nemoj dozvoliti.
  • Tijekom uporabe aplikacije: pristup lokacijskim uslugama omogućuje se samo ako je aplikacija ili jedna od njezinih značajki vidljiva na zaslonu. Ako je aplikacija postavljena na Tijekom uporabe aplikacije, vidjet ćete da statusna traka mijenja boju u plavu uz poruku da aplikacija aktivno upotrebljava vašu lokaciju.
  • Uvijek: pristup lokaciji omogućuje se i ako se aplikacija koristi u pozadini.

Od tog trenutka aplikacije moraju dati objašnjenje na koji će način koristiti podatke o lokaciji. U pojedinim se aplikacijama nude samo dvije opcije. Saznajte više o zaštiti privatnosti i lokacijskim uslugama.

 1. Lokacijske usluge za određivanje približne lokacije uređaja koriste GPS i Bluetooth (kada su dostupni) te Wi-Fi pristupne točke mnoštva korisnika i odašiljače.
 2. Aplikacije neće koristiti vašu lokaciju sve dok od vas ne zatraže dozvolu i dok im je ne date.
   
Datum objave: