Uključivanje i isključivanje lokacijskih usluga i GPS-a na iPhone, iPad i iPod touch uređaju

Saznajte kako uključiti i isključiti GPS i lokacijske usluge za pojedinačne aplikacije.

Kako dodijeliti dozvole aplikacijama za korištenje podataka o lokaciji

Ako ne uključite lokacijske usluge, neke aplikacije možda neće raditi.1 Prilikom prvog pristupa aplikacije podacima lokacijskih usluga, dobit ćete obavijest sa zahtjevom za dozvolu. Odaberite neku od sljedećih opcija:

 • Dodirnite opciju Dozvoli da biste prema potrebi omogućili aplikaciji korištenje podataka lokacijskih usluga. 
 • Da biste onemogućili pristup, dodirnite opciju Nemoj dozvoliti.2

Za određivanje lokacije iOS uređaji mogu koristiti Wi-Fi i Bluetooth. Određivanje lokacije putem GPS-a i mobilnog prijenosa podataka dostupno je na iPhone i iPad (Wi-Fi + Cellular) modelima.

     

Uključivanje i isključivanje lokacijskih usluga za određene aplikacije

 1. Otvorite Postavke > Privatnost > Lokacijske usluge.
 2. Provjerite jesu li uključene lokacijske usluge.
 3. Pomaknite se prema dolje da biste pronašli aplikaciju.
 4. Dodirnite aplikaciju i odaberite neku opciju:
  • Nikad: onemogućuje se pristup podacima lokacijskih usluga.
  • Tijekom uporabe aplikacije: pristup lokacijskim uslugama omogućuje se samo ako je aplikacija ili jedna od njezinih značajki vidljiva na zaslonu. Ako je aplikacija postavljena na Tijekom uporabe aplikacije, možda ćete vidjeti da statusna traka mijenja boju u plavu uz poruku da aplikacija aktivno upotrebljava vašu lokaciju.
  • Uvijek: pristup lokaciji omogućuje se i ako se aplikacija koristi u pozadini.

Od tog trenutka aplikacije moraju dati objašnjenje na koji će način koristiti podatke o lokaciji. U pojedinim se aplikacijama nude samo dvije opcije. Saznajte više o zaštiti privatnosti i lokacijskim uslugama.

 1. Lokacijske usluge koriste GPS i Bluetooth (kada su dostupni) zajedno s Wi-Fi pristupnim točkama i odašiljačima mnoštva korisnika da bi utvrdile približnu lokaciju vašeg uređaja.
 2. Aplikacije neće koristiti vašu lokaciju sve dok od vas ne zatraže dozvolu i dok je ne date.
   
Datum objave: