Ako putem aplikacije Apple TV App, servisa iTunes Store ili aplikacija trećih strana ne možete streamingom prenositi ili gledati filmove ili TV emisije

Ako streamingom prenosite film ili TV emisiju koje ste kupili putem WiFi mreže ili mobilne mreže i reprodukcija se zaustavi, pratite korake u nastavku. Nakon svakog koraka provjerite možete li reproducirati videozapis.

Učinite sljedeće

Ako streamingom možete prenositi videozapis, ali se reprodukcija zaustavi, pratite sljedeće korake u nastavku. Ako vam nije potrebna pomoć s nečim drugim, poput dvofaktorne provjere autentičnosti za Apple ID, saznajte što učiniti.

Ponovno pokrenite uređaj

Ponovno pokrenite svoj uređaj, a zatim ponovno pokušajte preuzeti ili streamingom prenijeti film ili TV emisiju. Saznajte kako ponovno pokrenuti svoj Apple TV, iPhone, iPad, iPod touch ili Mac.

Ako pokušavate nešto pogledati na aplikaciji Apple TV App na svom pametnom TV-u ili uređaju za streaming sadržaja, isključite TV ili uređaj za streaming sadržaja, a zatim ih ponovno uključite.
 

Provjera internetske veze

Ako trenutačno upotrebljavate mobilnu vezu, pokušajte se povezati s Wi-Fi mrežom. Ako pokušavate nešto pogledati na aplikaciji Apple TV App na svom pametnom telefonu ili uređaju za streaming sadržaja, kontaktirajte proizvođača svog TV-a za pomoć s povezivanjem na vašu kućnu Wi-Fi mrežu.

Provjerite je li Wi-Fi usmjerivač kompatibilan sa standardom 802.11a/g/n/ac. Za streaming HD sadržaja potrebna je brzina od barem 8 Mbit/s. Sporije razine Wi-Fi veza možda neće biti dovoljno brze za streaming HD videosadržaja.

Provjerite aktivnosti u okviru kućne mreže

Ako članovi obitelji ili prijatelji koriste istu internetsku mrežu, zamolite ih da nakratko prekinu svoje aktivnosti na internetu.

Kada više uređaja upotrebljava istu internetsku mrežu za aktivnosti većeg opterećenja, npr. igranje igara, streaming videozapisa ili izradu sigurnosnih kopija, brzina lokalne mreže može se smanjiti.

 

Pokušajte gledati sadržaj na drugom uređaju

Provjerite možete li film ili TV seriju streamingom prenositi na drugom uređaju pomoću iste Wi-Fi ili mobilne veze. Ako ne možete, problem može biti povezan s mrežom, a ne uređajem. Pomoć zatražite od pružatelja internetskih usluga.

 

Provjerite dolazi li do prekida usluga

Provjerite je li došlo do prekida usluge sa servisom Apple Media Service ili provjerite web-mjesto pružatelja treće strane kako biste provjerili jesu li naveli neku poteškoću.

Ako dolazi do prekida usluga, videozapis pokušajte streamingom prenijeti ili gledati kasnije.

Pokušajte preuzeti videosadržaj

Za preuzimanje kupljenog videozapisa, dodirnite ili kliknite na ikonu oblaka za preuzimanje. Za razliku od streaminga, ako odlučite preuzeti videozapis, trebat ćete malo pričekati prije gledanja, no videozapis ćete moći pogledati u potpunosti bez prekida.

Ne možete preuzeti filmove ili TV emisije na Apple TV, pametne TV-ove ili uređaje za streaming sadržaja. Možete samo preuzeti HDR sadržaj na određene modele uređaja iPhone, iPad i iPod touch i ne možete preuzeti 4K videosadržaj ni na koji uređaj.

 

I dalje vam je potrebna pomoć?

Ako i dalje ne možete reproducirati filmove ili TV emisije nakon što poduzmete prethodno navedene korake, možete prijaviti poteškoću.

Datum objave: