Lokacijske usluge i privatnost

Lokacijske usluge dizajnirane su kako bi zaštitile vaše informacije i omogućile odabir sadržaja koje želite podijeliti.

Lokacijske usluge omogućavaju aplikacijama i web stranicama tvrtke Apple i drugih proizvođača prikupljanje i uporabu informacija koje se baziraju na trenutačnoj lokaciji vašeg iPhonea i Apple Watcha za pružanje niza usluga koje se baziraju na lokaciji. Primjerice, aplikacija može upotrijebiti vaše lokacijske podatke i upite za traženje lokacije kako bi vam pomogla pronaći obližnje kafiće ili kazališta, ili vaš uređaj može automatski podesiti svoju vremensku zonu na osnovi vaše trenutačne lokacije.

Za korištenje ovakvih značajki trebate uključiti Lokacijske usluge na svom iPhone uređaju i dati svoje dopuštenje za svaku aplikaciju ili web stranicu kako bi ona mogla koristiti vaše lokacijske podatke. Aplikacije mogu zatražiti ograničeni pristup vašim lokacijskim podacima (samo kada koristite aplikaciju ili približnu lokaciju) ili puni pristup (čak i kada ne koristite aplikaciju ili preciznu lokaciju).

Ipak, iz sigurnosnih razloga, lokacijske informacije vašeg iPhonea uređaja mogu se koristiti kad uspostavite hitan poziv kako bi se pomoglo hitnim službama, bez obzira jesu li Lokacijske usluge uključene.

Lokacijske usluge koriste GPS i Bluetooth (gdje su dostupni) i lokacije niza Wi-Fi hotspotova i odašiljača za određivanje približne lokacije vašeg uređaja.

Vaš Apple Watch možda će koristi lokaciju uparenog iPhonea ako se nalazi u blizini.

Ako su Lokacijske usluge uključene, iPhone će periodično slati geografski označene lokacije obližnjih Wi-Fi hotspotova i odašiljača (gdje ih uređaj podržava) u anonimnom i kriptiranom obliku tvrtki Apple i koristit će se za proširenje ove baze podataka niza Wi-Fi hotspotova i odašiljača.

Uključite li Lokacijske usluge, također će se omogućiti i sistemske usluge koje se baziraju na lokaciji, poput ovih:

• Rute i stanje na cestama: Dok putujete (primjerice, hodate ili se vozite automobilom), iPhone će periodično slati GPS podatke te informacije o brzini kretanja i tlaku zraka u anonimnom i kriptiranom obliku tvrtki Apple, koje će se koristiti za povećanje agregiranih baza podataka o stanju na cestama i atmosferskoj korekciji. Osim toga, kad otvorite aplikaciju blizu mjesta interesa (primjerice, poduzeća ili parka) iPhone će poslati podatke o lokaciji u anonimnom i kriptiranom obliku tvrtki Apple, koje Apple može agregirati i koristiti kako bi korisnike obavijestio je li to mjesto interesa otvoreno i kolika je gužva.

• Značajne lokacije: iPhone i uređaji koji su spojeni na iCloud pamtit će mjesta na kojima ste nedavno boravili, kao i učestalost i vrijeme kada ste ih posjetili, kako bi naučio koja mjesta su vam važna. Ovi se podaci kriptiraju s kraja na kraj i Apple ih ne može čitati. Koriste se kako bismo vam pružili personalizirane usluge, primjerice uobičajenu rutu vožnje i za poboljšanje Uspomena u aplikaciji Foto.

• Prijedlozi bazirani na lokaciji: Lokacija vašeg iPhonea poslat će se tvrtki Apple radi pružanja relevantnih preporuka. Isključite li Lokacijske usluge za opciju Prijedlozi bazirani na lokaciji, vaša precizna lokacija neće biti poslana Appleu. Kako bi isporučio relevantne prijedloge za pretraživanje i vijesti, Apple može koristiti IP adresu vaše internetske veze kako bi približno odredio vašu lokaciju tako da je usporedi sa zemljopisnom regijom.

• Alarmi bazirani na lokaciji: iPhone i Apple Watch koriste vašu lokaciju kako bi vam pružili zemljopisno značajne alarme, kao što je podsjetnik da nazovete nekog kada stignete na određeno mjesto, vrijeme kada trebate krenuti na vaš sljedeći sastanak ili preporuke aplikacije ili prečaca ovisno o mjestu na kojem se trenutačno nalazite.

• Dijeljenje vaše lokacije: Možete dijeliti svoju trenutačnu lokaciju s drugim korisnicima na privremenoj ili trajnoj osnovi unutar određenih aplikacija kao što su Poruke i Pronalaženje.

• HomeKit: iPhone će koristiti vašu lokaciju za upravljanje priborima kad stignete ili napustite određenu lokaciju, primjerice, za uključenje svjetla kad stignete doma.

• Prilagođavanje sustava: iPhone će prilagoditi izgled, ponašanja i postavke sustava uporabom vaše trenutačne lokacije, primjerice tako da automatski uključi Optimizirano punjenje baterije kad ste doma. Ovi podaci o prilagođavanju ne napuštaju vaš uređaj.

• Identifikacija prodavatelja za Apple Pay: iPhone će upotrijebiti vašu trenutačnu lokaciju kako bi pružio točnije nazive prodavatelja kad koristite svoj fizički Apple Card.

• Hitni pozivi i SOS: Kada uputite hitni poziv, osim lokacije koja je već poslana hitnim službama, vaš iPhone ili Apple Watch učinit će dodatne podatke dostupnima putem usluge poboljšanih hitnih podataka. To može uključivati podatke o adresi ulice ako se vaša trenutačna lokacija nalazi u blizini adrese kuće ili posla u vašoj kartici osobnih kontakata (Moja kartica). Uključite li značajku Hitan poziv, na kraju poziva slat će se lokacija vašim hitnim kontaktima.

Lokacijski podaci iz niza izvora koje prikuplja Apple ne mogu vas identificirati.

Omogućavanjem Lokacijskih usluga za vaše uređaje, slažete se i pristajete na prijenos, prikupljanje, održavanje, obradu i uporabu vaših lokacijskih podataka i upita za traženje lokacije, koje će provoditi Apple i njegovi partneri i držatelji licenci za pružanje i poboljšanje proizvoda i usluga koje se baziraju na lokaciji i stanju na cestama.

Lokacijske usluge možete u bilo kojem trenutku isključiti. U tu svrhu otvorite Postavke > Privatnost > Lokacijske usluge i dodirom isključite prekidač svih lokacijskih usluga ili isključite pojedinačni prekidač za svaku aplikaciju ili stavku koja je svjesna lokacije podešavanjem na Nikad. Za isključenje Lokacijskih usluga za sve web stranice podesite postavku Lokacijske usluge za aplikaciju Safari na Nikad. Možete također onemogućiti usluge sustava koje se baziraju na lokaciji tako da dodirnete Usluge sustava i dodirom isključite svaku uslugu sustava koja se bazira na lokaciji. U bilo kojem trenutku možete isključiti Lokacijske usluge na svom HomePodu. U tu svrhu otvorite aplikaciju Dom na uparenom iOS ili iPadOS uređaju, pritisnite i zadržite HomePod, dodirnite ikonu Postavke, a zatim dodirom isključite Lokacijske usluge.

Dozvolite li aplikacijama ili web stranicama drugih proizvođača uporabu vaše trenutačne lokacije, podložni ste njihovim pravilima privatnosti. Pregledajte odredbe, pravila privatnosti i načine postupanja takvih aplikacija i web stranica kako biste razumjeli na koji način koriste vašu lokaciju i druge informacije.

Informacije koje Apple prikupi u svakom će se trenutku tretirati u skladu s pravilima privatnosti tvrtke Apple, koja se mogu pronaći na www.apple.com/privacy.

Datum objave: