Prijenos podataka o učenicima, osoblju i nastavi na Apple School Manager putem SFTP protokola

Ako Apple School Manager trenutačno ne podržava vaš školski informacijski sustav (SIS) ili nemate školski informacijski sustav, podatke o učenicima, osoblju i nastavi na Apple School Manager možete prenijeti pomoću SFTP protokola.

Kada postavite SFTP u asistentu za podešavanje protokola SIS/SFTP, Apple School Manager daje vam CSV datoteke predloška i pristupne podatke za privatni SFTP poslužitelj. Možete koristiti SIS za izvoz podataka ili izraditi datoteke u aplikaciji za tablične dokumente, kao što je Numbers.

Za prijenos putem SFTP protokola potrebna je aplikacija drugog proizvođača u macOS sustavu. Ako nemate instaliran SFTP klijent, možete ga pronaći u trgovini Mac App Store.

Pomoću gumba u nastavku potražite pomoć za postavljanje SFTP datoteka. Ako niste koristili SFTP za prijenos podataka u Apple School Manager, počnite s odjeljkom Postavite svoj prvi SFTP.

Postavljanje prvog prijenosa putem SFTP protokola

 1. Prijavite se u Apple School Manager kao administrator, upravitelj mjesta ili upravitelj osoba.
 2. Kliknite Postavke u donjem lijevom kutu, odaberite Izvor podataka, a zatim kliknite Poveži. Morate potvrditi valjanost domene prije postavljanja SFTP protokola.
 3. Kliknite Pronađi učenike, osoblje i nastavu.
 4. Kliknite Postavi SFTP.
 5. Apple School Manager generira URL, korisničko ime i lozinku za upotrebu prilikom prijenosa datoteka. Pomoću tih podataka konfigurirajte SFTP klijent.
 6. Kliknite Preuzmi predloške.
 7. Pročitajte upute za korištenje predložaka u odjeljku „Popunjavanje podatkovnih datoteka”.
 8. Nakon što popunite podatkovne datoteke, izradite zip arhivu sa svih šest datoteka. Odaberite datoteke u aplikaciji Finder, a zatim otvorite izbornik Datoteka i odaberite stavku Komprimiraj 6 stavki. Nije važno kako nazovete zip arhivu.
 9. Prenesite zip datoteku u Apple School Manager. Koristite SFTP klijent za povezivanje s URL adresom koja se prikazuje u asistentu za SIS/SFTP. Kad se od vas zatraži da se prijavite, unesite korisničko ime i lozinku koje ste dobili kad ste kliknuli Postavi SFTP. Kopirajte zip datoteku u direktorij zajedničke mrežne mape.
 10. U asistentu za SIS/SFTP kliknite Nastavi. Ako prijenos sadrži pogreške, možete pregledati zapisnik koji utvrđuje datoteke i retke koji sadrže pogreške. Ispravite sve pogreške u podatkovnim datotekama, a zatim ponovite 8. i 9. korak. Ne morate uklanjati prethodnu datoteku s SFTP poslužitelja.
 11. Kada SFTP uvoz završi, kliknite Pregledaj SFTP podatke. Ako pronađete bilo kakve pogreške, kliknite Odustani. Ispravite sve pogreške u podatkovnim datotekama, a zatim ponovite postupak prijenosa. Ako su podaci točni i potpuni, kliknite Nastavi.
 12. U odjeljku Izrada računa i nastave odaberite format upravljanog Apple ID-ja za upravljanje učenicima, nastavnicima i osobljem. Kliknite Pregled računa i nastave. Kad ID-jevi budu u ispravnom formatu, pritisnite Izrada računa i nastave. Samo provjerene domene mogu se koristiti u formatu upravljanog Apple ID-ja.
 13. Nakon izrade računa raspodijelite podatke za prijavu korisnicima i dodijelite uloge osoblju.

Popunjavanje podatkovnih datoteka

Preuzeti predložak sadrži šest datoteka sa vrijednostima odvojenim zarezom (CSV) za nastavu, predmete, lokacije, popis učenika, učenike i osoblje. Ako predlošci nisu dostupni na portalu Apple School Manager ili ste izgubili kopiju originalnih predložaka, možete ih ponovno preuzeti.

Možete koristiti SIS za izvoz podataka u formatu opisanom u predlošcima i ovom članku ili možete urediti predloške u programu za tablične datoteke, kao što je Numbers.

Upotrijebite tablice u ovom članku kako biste bili sigurni da ste unijeli točne podatke, a zatim pohranite svaku datoteku bez promjene naziva.

Formatiranje vrijednosti

Ako uređujete predloške, zamijenite primjere vlastitim podacima. Nemojte mijenjati sadržaj ćelija zaglavlja u svakoj datoteci. Nemojte dodavati stupce u datoteke, osim na način opisan u nastavku.

U svakom predlošku, svaki red mora predstavljati jedinstvenu vrijednost. Na primjer, unutar students.csv, svaki red mora biti jedinstveni učenik. Određene vrijednosti za tog učenika mogu biti prazne. Doslovne vrijednosti, poput prijeloma retka ili navodnog znaka unutar imena moraju se ukloniti kosom crtom (\), poput (\"). Svi uneseni identifikatori moraju biti alfanumerički i mogu sadržavati „-”.

Ako vrijednost sadrži razmak ( ) ili zarez (,), oko nje upotrijebite ravne navodne znakove ("). Ako vrijednost nema nijedan poseban znak, nemojte upotrebljavati navodne znakove. Ako ne koristite navodne znakove tamo gdje su potrebni ili koristite drugačije navodne znakove, u postupku prijenosa prikazat će se greške.

Vrijednosti u datotekama moraju biti odvojene zarezima (,) ili točkom sa zarezom (;), bez obzira na način na koji ste izradili datoteku. Nemojte upotrebljavati razmake ni tabulatore između zareza ili točke sa zarezom i sljedeće vrijednosti. Svaka datoteka mora biti kodirana kao UTF-8 i koristiti Unix znak za novi red (\n). 

Ako je inače neobavezno polje poput person_number ili sis_username dio vašeg upravljanog Apple ID formata, ono postaje obavezno polje. Ako ga ostavite praznog, prijenos neće uspjeti zbog pogreške MANAGED_ID_GENERATION_FAILED.

Datoteka Lokacije

location_id Jedinstveni identifikator od brojki i/ili slova koji ne sadrži razmake. obavezno
location_name Naziv lokacije.  obavezno

Morate definirati barem jednu lokaciju u datoteci Lokacije. Ne možete koristiti SFTP za stvaranje računa učenika ili osoblja na glavnom mjestu „sjedište”.

Datoteka Učenici

Ako koristite SFTP za prijenos nove osobe, a person_id (ID osobe) koji dodijelite već postoji u alatu Apple School Manager, nova osoba prebrisat će postojećeg korisnika u alatu Apple School Manager. Nakon prebrisavanja, tog korisnika možete ažurirati samo putem SFTP protokola. 

 

person_id

Jedinstveni identifikator za određenog učenika. Ovaj person_id identifikator mora odgovarati jedinstvenom identifikatoru u SIS-u ako je dostupan. Ovaj je person_id jedinstveni identifikator učenika u alatu Apple School Manager. Upotrijebite ovu vrijednost za upućivanje na učenika u datoteci Popis učenika, odnosno nastavnika u datoteci Nastava. 

obavezno
person_number Još jedna vrijednost koja može identificirati učenika u vašoj školi. To može biti matični broj učenika.  neobavezno
first_name Ime učenika. obavezno
middle_name Ime oca učenika. neobavezno
last_name Prezime učenika. obavezno
grade_level Razred koji učenik pohađa. neobavezno
email_address* E-mail adresa učenika. neobavezno
sis_username Korisničko ime učenika SIS-u.  neobavezno
password_policy Upotrijebite polje password_policy za određivanje pravila za lozinku za svakog određenog učenika. Polje password_policy mora imati broj 4, broj 6, broj 8 ili biti prazno. Ako odaberete 8, to će biti standardno pravilo za lozinke (8+ alfanumeričkih znakova). Ta vrijednost nadjačava pravilo za lozinke za lokaciju i bilo koje pravilo za lozinke koje ste prethodno postavili za tog učenika. Ako polje password_policy ostavite prazno, za novog se učenika koristi zadano pravilo za zaporke za tu lokaciju, ali ne unose se promjene na postojećim učenicima. neobavezno
location_id Identifikator lokacije učenika. Ta stavka mora odgovarati location_id identifikatoru u datoteci Lokacije. Ako se ovaj unos ne podudara s unosom u datoteci Lokacije, doći će do problema u prijenosu. obavezno

* Ako je vanjska autentifikacija omogućena, e-mail adresa je obavezna. Ako je e-mail adresa u vanjskoj domeni, korisnički račun bit će vanjski.

Dodjela više lokacija

Učeniku možete dodijeliti više lokacija dodavanjem više stupaca za lokaciju u datoteku Učenici. Možete dodati do 998 dodatnih stupaca s nazivom location_id_2, location_id_3 pa sve do location_id_999. Za svakog učenika prema potrebi možete unijeti novi location_id identifikator u svaki od tih stupaca. Ta stavka mora odgovarati location_id identifikatoru u datoteci Lokacije. Ako se ovaj unos ne podudara s unosom u datoteci Lokacije, doći će do problema u prijenosu.

Datoteka Osoblje

Ako koristite SFTP za prijenos nove osobe, a person_id identifikator koji joj dodijelite već postoji na portalu Apple School Manager, nova će osoba prebrisati postojećeg korisnika u alatu Apple School Manager. Nakon prebrisavanja, tog korisnika možete ažurirati samo putem SFTP protokola. Svo osoblje prima standardna pravila za lozinke (8+ alfanumeričkih znakova).

person_id

Jedinstveni identifikator određenog zaposlenika. Ovaj person_id identifikator mora odgovarati jedinstvenom identifikatoru u SIS-u ako je dostupan. Ovaj je person_id jedinstveni identifikator zaposlenika u alatu Apple School Manager. Upotrijebite ovu vrijednost za upućivanje na nastavnike u datoteci Nastava. 

obavezno
person_number Još jedna vrijednost koja može identificirati zaposlenika u vašoj školi. Ovo bi mogao biti broj iskaznice zaposlenika.  neobavezno
first_name Ime zaposlenika. obavezno
middle_name Ime oca zaposlenika. neobavezno
last_name Prezime zaposlenika. obavezno
email_address* E-mail adresa zaposlenika.  neobavezno
sis_username Korisničko ime zaposlenika u SIS-u. neobavezno
location_id Identifikator lokacije zaposlenika. Ta stavka mora odgovarati location_id identifikatoru u datoteci Lokacije. Ako se ovaj unos ne podudara s unosom u datoteci Lokacije, doći će do problema u prijenosu. obavezno

* Ako je vanjska autentifikacija omogućena, e-mail adresa je obavezna. Ako je e-mail adresa u vanjskoj domeni, korisnički račun bit će vanjski.

Dodjela više lokacija

Zaposleniku možete dodijeliti više lokacija dodavanjem više stupaca za lokaciju u datoteku Osoblje. Možete dodati do 998 dodatnih stupaca s nazivom location_id_2, location_id_3 pa sve do location_id_999. Za svakog zaposlenika prema potrebi možete unijeti novi location_id identifikator u svaki od tih stupaca. Ta stavka mora odgovarati location_id identifikatoru u datoteci Lokacije. Ako se ovaj unos ne podudara s unosom u datoteci Lokacije, doći će do problema u prijenosu.

Datoteka Predmeti

course_id Jedinstveni identifikator predmeta. Ta stavka mora odgovarati course_id identifikatoru u datoteci Nastava.   obavezno
course_number Broj predmeta. Taj broj može biti broj predmeta u SIS-u ili nastavnom planu i programu. neobavezno
course_name Naziv predmeta. neobavezno
location_id Identifikator lokacije predmeta. Ta stavka mora odgovarati location_id identifikatoru u datoteci Lokacije. Ako se ovaj unos ne podudara s unosom u datoteci Lokacije, doći će do problema u prijenosu.
obavezno

Datoteka Razred

class_id Jedinstveni identifikator za nastavu.    obavezno
class_number Broj ili kod koji identificira to predavanje u vašoj ustanovi. Za razliku od class_id identifikatora, class_number se ne koristi za upućivanje na ovo predavanje u CSV popisima.  neobavezno
course_id Identifikator predmeta kojem pripada ovo predavanje. Ta stavka mora odgovarati course_id identifikatoru u datoteci Predmeti. obavezno
instructor_id Person_id identifikator nastavnika. Ta stavka mora odgovarati person_id identifikatoru u datoteci Osoblje. neobavezno
instructor_id_2 Person_id identifikator nastavnika. Ta stavka mora odgovarati person_id identifikatoru u datoteci Osoblje. neobavezno
instructor_id_3 Person_id identifikator nastavnika. Ta stavka mora odgovarati person_id identifikatoru u datoteci Osoblje. neobavezno
location_id Location_id za tečaj. Ta stavka mora odgovarati location_id identifikatoru u datoteci Lokacije. Ako se ovaj unos ne podudara s unosom u datoteci Lokacije, doći će do problema u prijenosu. obavezno

Dodjela više nastavnika

Predavanju možete dodijeliti više od tri nastavnika dodavanjem više stupaca instruktora u datoteku Tečajevi. Možete dodati do 12 stupaca instruktora pod nazivom instructor_id_4, instructor_id_5, do instructor_id_15. Za svaki tečaj možete upisati drugi person_id za instruktora. Ta stavka mora odgovarati person_id identifikatoru u datoteci Osoblje.

Datoteka Popis učenika

roster_id Jedinstveni identifikator za popis učenika u SIS-u ili drugoj bazi podataka predmeta (ako je dostupna).  obavezno
class_id Jedinstveni alfanumerički identifikator predavanja. Ta stavka mora odgovarati class_id identifikatoru u datoteci Nastava.
obavezno
student_id Person_id za jednog učenika.  obavezno

Datoteka Popis učenika koristi se za dodavanje učenika u razrede. Svaki red u datoteci mora imati jedinstveni roster_id i treba sadržavati po jedan class_id i person_id identifikator.

Ažuriranje datoteka

Kada želite dodati ili urediti učenike, osoblje i nastavu, uredite podatkovne datoteke i prenesite nove primjerke. Kad god prenosite datoteke morate prenijeti svih šest datoteka, a svaka datoteka mora sadržavati cjelovit popis svake kategorije, a ne samo stavke koje namjeravate dodati. Informacije SFTP računa možete provjeriti pod Postavke > Izvor podataka.

Ako slučajno prekinete SFTP vezu unutar alata Apple School Manager, računi se mijenjaju na postavku ručno i deaktiviraju se. To možete riješiti tako da obnovite SFTP vezu i izvedete novi prijenos kako biste ponovno aktivirali račune bez stvaranja duplikata.

Nakon prvog prijenosa, automatski će se stvoriti novi računi i predavanja. Ako postoje pogreške, Apple School Manager poslat će vam e-mail.

Ako nedostaje unos iz ranijeg prijenosa

Ako nedostaje unos iz ranijeg prijenosa, izvor unosa u alatu Apple School Manager mijenja se u Ručno. Druge posljedice uklanjanja mogu varirati. Ako su iz prijenosa uklonjeni učenici ili zaposlenici, njihovi će se računi deaktivirati i automatski izbrisati nakon 30 dana, osim ako je račun kupio sadržaj u velikim količinama.

Ako je uklonjen predmet ili predavanje

Ako je iz prijenosa uklonjen predmet ili predavanje, učenici se uklanjaju iz nastave, a izvor se mijenja u Ručno. Ako su predmeti bili u upotrebi u servisu iTunes U ili Schoolwork, popis učenika se uklanja i morat ćete izraditi novi predmet za ponovni upis. Ako su predavanja bila u upotrebi u servisu Schoolwork, podaci o napretku automatski se brišu i više neće biti dostupni nastavniku i učeniku.

Predmeti i predavanja s ručnim izvorom i dalje se sinkroniziraju s MDM rješenjem, ali možda se više ne pojavljuju u aplikaciji Učionica. Ručna predavanja možete izbrisati u alatu Apple School Manager ako ih želite ukloniti iz sinkronizacije.

Informacije koje Apple daje o proizvodima koje nije on proizveo ili neovisnim web-stranicama nad kojima nema nadzor niti ih je testirao ne podrazumijevaju da te proizvode Apple preporučuje niti da za njih daje podršku. Apple nije odgovoran za odabir, performanse ni korištenje web-stranica ili proizvoda drugih proizvođača. Apple ne iznosi mišljenja o točnosti ni pouzdanosti web-stranica drugih proizvođača. Dodatne informacije zatražite od dobavljača proizvoda.

Datum objave: