Ako izgubite Apple Watch uređaj ili vam ga ukradu

Ako je vaš Apple Watch uređaj nestao, aplikacija Pronalaženje može vam pomoći da ga pronađete i zaštitite svoje podatke.

Način rada

Aplikacija Pronalaženje može vam pomoći pronaći i zaštititi Apple Watch uređaj koji je nestao. Ako ste već postavili Nađi moj iPhone na svom uparenom iPhone uređaju, automatski je omogućen na vašem Apple Watch uređaju i svakom Apple Watch uređaju uparenom pomoću značajke Podešavanje obitelji. Dakle, ako izgubite sat ili vam ga ukradu, pomoću aplikacije Pronalaženje možete ga pronaći. Zahvaljujući zaključavanju aktivacije, potrebno je unijeti Apple ID i lozinku prije nego što bilo tko može izbrisati vaš Apple Watch uređaj i upotrebljavati ga sa svojim iPhone uređajem.

Ako upotrebljavate aplikaciju Pronalaženje, vaš Apple Watch s GPS i mobilnom funkcijom može upotrebljavati GPS i provjerenu Wi-Fi mrežu ili mobilnu podatkovnu mrežu da bi vam pokazao svoju približnu lokaciju. Apple Watch s GPS-om može upotrebljavati GPS i pouzdanu Wi-Fi vezu. S obzirom na to da Apple Watch Series 1 nema GPS, vidjet ćete lokaciju uparenog iPhone uređaja ili Wi-Fi mrežu s kojom je povezan.

 

Prikaz sata na karti

Prijavite se na iCloud.com ili u aplikaciju Pronalaženje da biste vidjeli svoj sat na karti. Ako je vaš sat blizu, možete dodirnuti Reproduciraj zvuk da biste ga lakše pronašli. Sat će zvoniti dok ne dodirnete Odbaci.

Ako ne vidite svoj sat na karti, moguće je da nije povezan s Wi-Fi mrežom, mobilnom podatkovnom mrežom ili uparenim iPhone uređajem.

Na računalu

 1. Otvorite iCloud.com, zatim se prijavite pomoću svog Apple ID-a.
 2. Otvorite Nađi iPhone.
 3. Kliknite Svi uređaji pa Apple Watch.

Na iPhone uređaju

 1. Otvorite aplikaciju Pronalaženje.
 2. Odaberite karticu Uređaji.
 3. Odaberite Apple Watch da biste vidjeli njegovu lokaciju na karti.

 

Stavljanje Apple Watch uređaja u mod izgubljenog uređaja

Ako vaš Apple Watch uređaj nestane, možete ga odmah zaključati na web-mjestu iCloud.com ili s uparenog iPhone uređaja. Samo stavite sat u mod izgubljenog uređaja. Zatim mu možete poslati prilagođenu poruku sa svojim telefonskim brojem. Na taj način osoba koja pronađe vaš Apple Watch uređaj zna kako vam se javiti.

Na iPhone, iPad ili iPod touch uređaju

 1. Otvorite aplikaciju Pronalaženje i dodirnite svoj Apple Watch.
 2. Dodirnite Aktiviraj u odjeljku Označi kao izgubljeno.
 3. Dodirnite Nastavi.
 4. Unesite telefonski broj na koji vas se može dobiti pa dodirnite Dalje.
 5. Unesite poruku za koju želite da se prikazuje na zaslonu sata.
 6. Dodirnite Aktiviraj.

Aplikacija Pronalaženje šalje vam e-mail kojim potvrđuje da ste Apple Watch uređaj stavili u mod Izgubljen uređaj.

Isključivanje ili poništavanje moda izgubljenog uređaja

Ako pronađete nestali Apple Watch, dodirnite Otključaj na satu pa unesite šifru. Mod izgubljenog uređaja automatski se isključuje pa možete početi upotrebljavati sat kao i dotad. Mod izgubljenog uređaja možete isključiti i na uparenom iPhone uređaju ili web-mjestu iCloud.com.

Na računalu

 1. Prijavite se u servis iCloud.com pomoću Apple ID-a.
 2. Kliknite Nađi iPhone.
 3. Kliknite Svi uređaji pa Apple Watch.
 4. Kliknite Izgubljeni mod > Zaustavi izgubljeni mod, a zatim ponovno kliknite Zaustavi izgubljeni mod za potvrdu.

Na iPhone uređaju

 1. Otvorite aplikaciju Pronalaženje i dodirnite nestali Apple Watch.
 2. Dodirnite Aktiviraj u odjeljku Označi kao izgubljeno.
 3. Dodirnite Isključi oznaku za izgubljeno, a zatim dodirnite Isključi da biste potvrdili.

Ako ne vidite Apple Watch na karti

Ako niste uključili aplikaciju Pronalaženje prije nego što ste izgubili Apple Watch ili su vam ga ukrali, a sat nije spojen na Wi-Fi mrežu, mobilnu podatkovnu mrežu ili upareni iPhone uređaj, ne možete preko nje pronaći uređaj. No možete učiniti sljedeće da biste zaštitili svoje podatke:

 1. Stavite Apple Watch u mod izgubljenog uređaja. Dokle god je sat u modu izgubljenog uređaja prije nego što bilo tko može isključiti aplikaciju Pronalaženje, izbrisati sat ili ga upariti s drugim iPhone uređajem, mora unijeti vašu lozinku.
 2. Promijenite lozinku za Apple ID. Promjenom lozinke za Apple ID spriječit ćete pristup svojim podacima na iCloud servisu ili korištenje drugih značajki na uređaju koji je nestao.
 3. Gubitak ili krađu uređaja prijavite lokalnoj policijskoj upravi. Službenici policijske uprave mogu zatražiti serijski broj vašeg uređaja. Pronađite serijski broj uređaja.

Aplikacija Pronalaženje jedini je način na koji možete pratiti odnosno locirati izgubljeni ili ukradeni uređaj. Ako aplikacija Pronalaženje nije omogućena na satu prije nestanka, nijedan drugi Appleov servis ne može pronaći, pratiti ni na bilo koji drugi način označiti uređaj za vas.

Dodatne informacije

 

Datum objave: