Korištenje značajke Uspomene na iPhone, iPad ili iPod touch uređaju

Aplikacija Foto u medijateci prepoznaje vama značajne osobe, mjesta i događaje, a zatim vam ih prikazuje u posebno osmišljenim zbirkama pod nazivom Uspomene. Možete izraditi i vlastite Uspomene i podijeliti ih s prijateljima i obitelji.

Prije početka


Pregled uspomena

 1. Otvorite aplikaciju Foto i dodirnite karticu Za tebe.
  Zaslon iPhone uređaja s prikazom uspomena u kartici Za tebe u aplikaciji Foto
 2. Dodirnite opciju Prikaži sve da biste se pomicali kroz uspomene. Ili dodirnite određenu uspomenu da biste pokrenuli njenu reprodukciju, a zatim ponovno dodirnite uspomenu da biste vidjeli raspoložive opcije, kao što su Kombinacije za uspomene i Pretraži . Kada dodirnete gumb Pretraži , glazba će se nastaviti reproducirati dok vam se prikazuju sve fotografije u sklopu uspomene.
  iPhone s otvorenom aplikacijom Foto u kojoj se reproducira uspomena uz prikaz gumba i opcija

Prijedlozi uspomena prikazuju se automatski i kontinuirano reproduciraju, ali možete odabrati neki drugi prijedlog, ponoviti reprodukciju, označiti uspomenu omiljenom ili podijeliti uspomenu koju ste upravo pogledali. 


Mijenjanje Podloge za uspomene

Podloge za uspomene odabrane su kombinacije fotografskih stilova i odgovarajućih pjesama koje možete primijeniti na uspomenu. Za svaku uspomenu na raspolaganju vam je više podloga za uspomene, a možete odabrati i odabrati vlastiti stil i pjesmu sa servisa Apple Music. Evo kako to učiniti:

 1. Otvorite aplikaciju Foto i dodirnite karticu Za tebe.
 2. Dodirnite uspomenu da biste pokrenuli njenu reprodukciju.
 3. Dodirnite zaslon, a zatim gumb Podloge za uspomene , a zatim prijeđite prstom ulijevo za pomicanje kroz različite podloge.
 4. Da biste primijenili odabranu podlogu za uspomene, ponovno dodirnite zaslon.
  Zaslon iPhone uređaja s otvorenom aplikacijom Foto s prikazom opcije Podloge za uspomene


Mijenjanje stila uspomene

 1. Otvorite aplikaciju Foto i dodirnite karticu Za tebe.
 2. Dodirnite uspomenu da biste pokrenuli njenu reprodukciju. 
 3. Dodirnite zaslon, zatim gumb Podloge za uspomene , a zatim dodirnite gumb Filtri .
 4. Odaberite izgled s popisa stilova uspomena, a zatim dodirnite Gotovo.
  Zaslon iPhone uređaja s otvorenim popisom stilova uspomena


Mijenjanje glazbene podloge za uspomenu

U sustavima iOS 15 i iPadOS 15 i novijima možete promijeniti glazbenu podlogu za svoje uspomene odabirom zvučnih zapisa ili prijedloga pjesama. Ako imate pretplatu na Apple Music, možete pristupiti i Apple Music medijateci i pregledavati prijedloge pjesama na temelju svojih postavki ili pjesama reproduciranih u trenutku stvaranja uspomene. Evo kako promijeniti glazbenu podlogu:

 1. Otvorite aplikaciju Foto i dodirnite karticu Za tebe.
 2. Dodirnite uspomenu da biste pokrenuli njenu reprodukciju. 
 3. Dodirnite gumb Podloge za uspomene , a zatim dodirnite gumb Glazba .
 4. Odaberite pjesmu s popisa ili potražite određenu pjesmu, a zatim dodirnite Gotovo.


Izrada vlastitih uspomena

Da biste samostalno izradili uspomene iz albuma ili određenog mjeseca ili dana:

 1. Otvorite karticu Albumi i odaberite album ili otvorite karticu Medijateka i dodirnite opciju Mjeseci ili Dani.
 2. Dodirnite gumb Više , a zatim dodirnite Reproduciraj videozapis uspomene.
 3. Dok se film reproducira, dodirnite zaslon, a zatim gumb Više .
 4. Dodirnite Dodaj u omiljeno.
 5. Dodirnite gumb Zatvori .

Ako u uspomenu želite dodati nekoga iz albuma Osobe:

 1. Otvorite karticu Albumi, a zatim dodirnite album Osobe.
 2. Dodirnite minijaturu osobe, a zatim dodirnite gumb Više .
 3. Dodirnite opciju Izradi foto uspomenu.


Spremanje omiljenih uspomena

 1. Otvorite karticu Za tebe, a zatim odaberite uspomenu.
 2. Dodirnite gumb Više , a zatim dodirnite Dodaj u omiljeno. 

Da biste pogledali omiljene uspomene, otvorite karticu Za tebe, dodirnite Prikaži sve pokraj opcije Uspomene, a zatim opciju Omiljeno. Ako odlučite da više ne želite spremati uspomenu, jednostavno ponovno dodirnite gumb Omiljeno .


Dijeljenje omiljenih uspomena

 1. Pokrenite reprodukciju videozapisa s uspomenama pa dodirnite zaslon da bi vam se prikazale opcije za uređivanje i dijeljenje. 
 2. Dodirnite gumb Dijeli , a zatim odaberite željeni način dijeljenja.

Kada dijelite uspomenu, dijeli se i njena glazbena podloga. Ako se određena pjesma ne može dijeliti, od vas će se zatražiti da odaberete pjesmu koja se može podijeliti uz uspomenu.


Uređivanje uspomena

Uspomene možete urediti kako biste ih dodatno personalizirali. Možete promijeniti naslov, dodati fotografije u uspomenu ili ih ukloniti, a ovisno o broju fotografija u uspomeni možete mijenjati i duljinu uspomene.

Mijenjanje naslova

 1. Otvorite uspomenu i dodirnite gumb Više .
 2. Dodirnite opciju Uredi naslov, a zatim Spremi.

Dodavanje fotografija u uspomenu i njihovo uklanjanje

 1. Pokrenite reprodukciju uspomene, a zatim dodirnite zaslon.
 2. Dodirnite gumb Više , a zatim dodirnite Upravljanje fotografijama.
 3. Označite fotografije da biste ih dodali ili poništite odabir fotografija koje želite ukloniti.
 4. Dodirnite Gotovo.

Da biste fotografiju učinili ključnom fotografijom za uspomenu:

 1. Pokrenite reprodukciju uspomene, a zatim dodirnite gumb Pauza .
 2. Dodirnite gumb Više , a zatim dodirnite Postavi kao ključnu fotografiju.

Da biste sakrili određenu fotografiju iz uspomene:

 1. Pokrenite reprodukciju uspomene, a zatim dodirnite gumb Pauza .
 2. Dodirnite gumb Više , a zatim dodirnite opciju Sakrij iz uspomene.

Mijenjanje duljine uspomene

 1. Pokrenite reprodukciju uspomene, a zatim dodirnite zaslon.
 2. Dodirnite gumb Više , a zatim dodirnite opciju Kratka, Srednje duga ili Duga.

Ovisno o tome koliko fotografija uspomena sadržava, mogu se prikazati i samo opcije Kratka i Srednje duga.


Dodatne informacije

Datum objave: