Priključivanje i korištenje AirPod slušalica

AirPod slušalice omogućuju vam slušanje glazbe, telefoniranje, korištenje Siri i još mnogo toga.


Prije početka

Potreban vam je barem jedan od sljedećih uređaja:

Saznajte kako postaviti AirPod slušalice uz Mac računala ili uređaje koji nije proizveo Apple, kao što je telefon sa sustavom Android

Postavljanje AirPod slušalica pomoću iPhone uređaja

Ako AirPod slušalice prvi put postavljate, učinite sljedeće:

 1. Idite na početni zaslon.
 2. Otvorite kutiju s AirPod slušalicama i približite je iPhone uređaju.
 3. Na iPhone uređaju pojavit će se animacija postavljanja.
 4. Dodirnite Spoji, a zatim OK.

Ako ste prijavljeni na iCloud, AirPod slušalice automatski će se postaviti pomoću jednog od podržanih uređaja prijavljenog na iCloud s istim Apple ID-om.

Ako AirPod slušalice ne možete postaviti, zatražite pomoć.

Slušanje putem AirPod slušalica

Kada izvadite AirPod slušalice iz kutije, one će se uključiti i biti spremne za korištenje. Kada ih stavite u uši, AirPod slušalice automatski će reproducirati zvuk s vašeg uređaja. Ako izvadite AirPod slušalicu iz uha, zvuk će se pauzirati. Ako izvadite obje slušalice, zvuk će se prekinuti.

AirPod slušalice istodobno su povezane i s iPhone i s Apple Watch uređajem. Zvuk se automatski prebacuje s jednog uređaja na drugi. 

Da biste AirPod slušalice koristili za reprodukciju zvuka s drugog uređaja ili prebacili zvuk na druge slušalice ili zvučnike, učinite sljedeće.

      

Na iOS uređaju

 1. Otvorite kontrolni centar.
 2. Da biste namjestili zvuk, u gornjem desnom kutu kontrolnog centra čvrsto pritisnite i držite karticu za zvuk.
 3. Dodirnite  pa odaberite željeni uređaj na popisu.1

Na Mac računalu

Kliknite  na traci s izbornicima pa u odjeljku Izlazni uređaj odaberite AirPod* slušalice ili druge zvučnike.

Upravljanje uređajem dvostrukim dodirom

Kada u ušima imate AirPod slušalicu, dvama brzim, oštrim dodirima na vanjsku stranu te AirPod slušalice odgovorit ćete na telefonski poziv odnosno završiti ga. Svaka AirPod slušalica može i ovo:

 • aktivirati Siri2
 • reproducirati i pauzirati glazbeni sadržaj
 • prijeći na sljedeću skladbu 
 • vratiti se na prethodnu skladbu
 • isključiti glazbeni sadržaj.

Saznajte kako za AirPod slušalice odabrati funkcije koje se aktiviraju dvostrukim dodirom.

Ovdje je detaljnije opisano kako koristiti Siri i odgovarati na telefonske pozive dok u ušima imate AirPod slušalice:

 

Korištenje Siri

Siri možete koristiti uz AirPod slušalice radi postavljanja pitanja i upućivanja telefonskih poziva. Siri može i upravljati glazbom te provjeriti AirPod slušalice. U nastavku su primjeri nekih zahtjeva koje možete uputiti Siri:

 • „Play my Favorites playlist.” („Reproduciraj popis za reprodukciju s mojim omiljenim pjesmama.”)
 • „Turn up the volume.” (Pojačaj glasnoću.)
 • „How do I get home from here?” („Kako da se odavde vratim kući?”)
 • „Skip to the next song.” („Prijeđi na sljedeću pjesmu.”)
 • „Pause music.” („Pauziraj glazbu.”)
 • „How is the battery on my AirPods?” („Kakvo je stanje baterije AirPod slušalica?”)

Potražite još primjera za Siri.

Korištenje mobitela

Siri vam može najaviti dolazni poziv. Dvaput dodirnite da biste se javili. Kada se javite, dvostrukim dodirom možete poklopiti ili se prebaciti na drugi razgovor.

Punjenje AirPod slušalica i kutije

Da biste napunili AirPod slušalice, stavite ih u kutiju i zatvorite poklopac. Kada ih stavite u kutiju, AirPod slušalice isključit će se i početi puniti.

Obje AirPod slušalice i kutiju možete početi puniti priključivanjem kutije na Appleov USB kabel s Lightning priključnicom. Saznajte više o punjenju.

 1. AirPod slušalice moći ćete odabrati samo ako su u blizini i spremne za korištenje.
 2. Ako korištenje Siri pomoću dvostrukog dodira ne funkcionira, idite u Postavke > Siri i pretraživanje te provjerite je li uključena opcija Dopusti Siri kad je zaključano.
Datum objave: