Priključivanje i korištenje AirPods slušalica

AirPods slušalice omogućuju vam slušanje glazbe, telefoniranje, korištenje Siri i još mnogo toga.


Prije početka

Ako imate AirPods slušalice (2. generacije), morate imati barem jedan od ovih uređaja:

Ako imate AirPods slušalice (1. generacije), morate imati barem jedan od ovih uređaja:

Saznajte kako postaviti AirPods slušalice uz Mac računala ili uređaje koji nije proizveo Apple, kao što je telefon sa sustavom Android.

Postavljanje AirPods slušalica pomoću iPhone uređaja

Ako AirPods slušalice postavljate prvi put, napravite sljedeće:

 1. Idite na početni zaslon.
 2. Otvorite kutiju s AirPods slušalicama i približite je iPhone uređaju.
 3. Na iPhone uređaju pojavit će se animacija postavljanja.
 4. Dodirnite Spoji, a zatim OK.
 5. Ako imate AirPods slušalice (2. generacije) i već ste postavili „Hey Siri” na svom iPhone uređaju, „Hey Siri” je spreman za korištenje s AirPods slušalicama. Ako još niste postavili „Hey Siri” i imate AirPods slušalice (2. generacije), dobit ćete upute za postavljanje.

Ako ste prijavljen na iCloud, AirPods slušalice automatski će se postaviti pomoću jednog od vaših podržanih uređaja prijavljenog na iCloud s istim Apple ID-om.

Ako ne možete postaviti AirPods slušalice, zatražite pomoć.

Slušanje putem AirPods slušalica

Kada izvadite AirPods slušalice iz kutije, one će se uključiti i biti spremne za korištenje. Kada ih stavite u uši, AirPods slušalice automatski će reproducirati zvuk s vašeg uređaja. Ako jednu AirPod slušalicu izvadite iz uha, zvuk će se pauzirati. Ako izvadite obje slušalice, zvuk će se prekinuti. Ako slušate putem jedne AirPod slušalice i izvadite je iz uha, AirPod slušalica će se pauzirati zvuk. Ako je unutar 15 sekundi stavite nazad u uho, reprodukcija zvuka se automatski nastavlja.

AirPods slušalice istodobno su povezane s iPhone i s Apple Watch uređajem. Zvuk se automatski prebacuje s jednog uređaja na drugi. 

Pridržavajte se koraka u nastavku za korištenje AirPods slušalica za reprodukciju zvuka s drugog uređaja ili prebacivanje zvuka na druge slušalice ili zvučnike.

Na iOS uređaju

 1. Otvorite kontrolni centar.
 2. Za namještanje zvuka u gornjem desnom kutu kontrolnog centra čvrsto pritisnite i držite karticu za zvuk.
 3. Dodirnite  pa odaberite željeni uređaj na popisu.1

Na Mac računalu

Kliknite kontrolu glasnoće  na traci izbornika, pa u odjeljku Izlazni uređaj odaberite AirPods slušalice2 ili druge zvučnike.

 

Upravljanje uređajem

Pomoću AirPods slušalica možete upotrebljavati Siri i upravljati reprodukcijom audiosadržaja.

Uz AirPods slušalice (2. generacije), prema zadanim postavkama, Siri se upotrebljava tako da izgovorite „Hey Siri”. Kad dvaput dodirnete AirPod slušalicu, pokreće se reprodukcija zvuka ili preskače na sljedeću pjesmu.

Uz AirPods slušalice (1. generacije), prema zadanim postavkama, Siri se upotrebljava tako da dvaput dodirnete slušalicu.  

Neovisno o tome koji model AirPods slušalica imate, svaku AirPod slušalicu možete postaviti tako da na dvostruki dodir radi nešto od sljedećeg:

 • upotrebljava Siri3
 • reproducira i pauzira audiosadržaj
 • prijeđe na sljedeću skladbu 
 • vrati se na prethodnu skladbu
 • isključi glazbeni sadržaj.

Saznajte kako za pojedinu AirPod slušalicu odabrati funkcije koje se aktiviraju dvostrukim dodirom.

Korištenje Siri

Uz AirPods slušalice (2. generacije) možete izgovoriti „Hey Siri” ili dvaput dodirnuti za korištenje Siri. Uz AirPods slušalice (1. generacije) dvaput dodirnite za korištenje Siri.

Siri možete koristiti uz AirPods slušalice za postavljanje pitanja i upućivanje telefonskih poziva. Siri može i upravljati glazbom i provjeriti AirPods slušalice. U nastavku su primjeri nekih zahtjeva koje možete uputiti Siri:

 • „Play my Favorites playlist.” („Reproduciraj popis za reprodukciju s mojim omiljenim pjesmama.”)
 • „Turn up the volume.” („Pojačaj glasnoću.”)
 • „How do I get home from here?” („Kako da se odavde vratim kući?”)
 • „Skip to the next song.” („Prijeđi na sljedeću pjesmu.”)
 • „Pause music.” („Pauziraj glazbu.”)
 • „How is the battery on my AirPods?” („Kakvo je stanje baterije AirPods slušalica?”)

Potraži još primjera za Siri.

Upotreba telefona

Kad primite poziv dok nosite bilo koju AirPod slušalicu, Siri može najaviti poziv. Dvaput dodirnite za javljanje. Kada se javite, dvostrukim dodirom možete poklopiti ili se prebaciti na drugi razgovor.

Punjenje AirPods slušalica i kućišta

Za punjenje AirPods slušalice stavite u kućište i zatvorite poklopac.4 Kada ih stavite u kućište, AirPods slušalice će se isključiti i početi puniti.

AirPods slušalice (1. ili 2. generacije) možete puniti u bežičnom kućištu za punjenje ili kućištu za punjenje AirPods slušalica. Ako imate bežično kućište za punjenje, možete ih bežično puniti punjačem s certifikatom Qi. Oba kućišta možete puniti tako da ih priključite na kabel Apple Lightning s USB priključkom.

Saznajte više o punjenju.

 1. AirPods slušalice prikazat će se samo ako su u blizini i spremne za korištenje.
 2. Ako se kontrola glasnoće ne prikazuje na traci izbornika, saznajte kako je dodati.
 3. Ako korištenje Siri pomoću dvostrukog dodira ne funkcionira, otvorite Postavke > Siri i pretraživanje i provjerite je li uključena opcija Dopusti Siri kad je zaključano.
 4. Ako imate i AirPods slušalice (2. generacije) i AirPods slušalice (1. generacije), pazite da uvijek budu razdvojene. AirPods slušalice neće se puniti ako u kućište za punjenje stavite po jednu slušalicu od svakog modela.
Datum objave: