Korištenje značajke obilježavanja u aplikaciji Mail na iPhone, iPad i iPod touch uređaju

U aplikaciji Mail značajku obilježavanja možete koristiti za dodavanje crteža, teksta, potpisa i ostalog u privitke s fotografijama i PDF dokumentima.

Početak rada

Privici sa značajkom obilježavanja

Značajkom obilježavanja možete potpisati PDF dokument i brzo ga poslati određenoj osobi. Možete i napisati poruku ili nešto nacrtati na fotografiji, a zatim je poslati. Značajku obilježavanja možete koristiti i kada dodajete privitak u novu e-mail poruku ili kada odgovarate na primljenu e-mail poruku s obilježavanjem.

Značajku obilježavanja možete koristiti samo na fotografijama i PDF dokumentima.

     

Dodavanje fotografije ili PDF dokumenta za uređivanje pomoću značajke obilježavanja

  1. Otvorite aplikaciju Mail i dodirnite .
  2. Dvaput dodirnite tijelo nove e-mail poruke i dodirnite opciju Umetni fotografiju ili videozapis ili pak dodirnite opciju Dodaj privitak.
  3. Pronađite fotografiju ili PDF dokument koji želite dodati u privitak i u koji želite dodati obilježavanje, zatim dodirnite opciju Odaberi.
  4. Dodirnite privitak, a zatim dodirnite opciju Obilježi.
  5. Odaberite alat i dodajte značajku obilježavanja u privitak, a zatim dodirnite Gotovo.
  6. Napišite poruku i dodirnite opciju Pošalji.

Uređivanje primljene fotografije ili PDF dokumenta sa značajkom obilježavanja

Kada dobijete privitak putem e-maila, možete ga izmijeniti i poslati natrag, a pritom ne morate izaći iz aplikacije Mail. Evo kako to učiniti:

  1. Dodirnite privitak, a zatim .
  2. Odaberite alat i dodajte obilježavanje u privitak, a zatim dodirnite Gotovo.
  3. Napišite poruku i dodirnite opciju Pošalji.

Alati za obilježavanje

Crtajte, dodajte tekst, zumirajte ili dodajte potpis na fotografije ili u PDF dokumente u aplikaciji Mail. Ako pogriješite, dodirnite  za poništavanje radnje. Da biste izbrisali obilježavanje, dodirnite , a zatim dio obilježavanja koji želite izbrisati.

Crtež

Za crtanje izravno na fotografiju ili PDF dokument koristite alat Kemijska olovka. Dodirnite , zatim boju, a potom prstom crtajte na privitku. Da biste promijenili širinu crte, dodirnite drugu kemijsku olovku.

Zumiranje

Dodirnite , a zatim  da biste zumirali dio slike ili PDF dokumenta. Povucite plavu točku duž ruba kruga da biste proširili područje koje želite zumirati. Povucite zelenu točku da biste ga zumirali odnosno smanjili.

Dodavanje teksta

Dodirnite , a zatim  da biste dodali tekst. Odaberite boju teksta. Dvaput dodirnite unutarnju stranu tekstnog okvira da bi se prikazala tipkovnica. Da biste promijenili font ili veličinu teksta, dodirnite  . Da biste premjestili tekstni okvir, povucite ga.

Potpisivanje dokumenta

Dodirnite , a zatim , prstom se potpišite, a zatim dodirnite Gotovo. Ako već imate svoj potpis, dodirnite , a zatim dodirnite potpis. Da biste premjestili potpis, povucite ga, a da biste ga uvećali ili smanjili, kut okvira povucite prema unutra ili van. Da biste potpis dodirnuli ili izbrisali, dodirnite  , a zatim opciju Dodaj ili ukloni potpis.

Dodatne informacije

Datum objave: