O suradnji za aplikacije Pages, Numbers i Keynote

Pozovite ostale da biste zajedno surađivali na dokumentima u stvarnom vremenu. Suradnja je ugrađena u aplikacije paketa iWork na uređajima iPhone, iPad, iPod touch, Mac i servisu iCloud.com.

Evo što vam je potrebno

S ovim Apple uređajima i verzijama softvera možete upotrebljavati rješenja iWork za suradnju:

 • Mac sa sustavom macOS High Sierra i aplikacijama Pages 7.2, Numbers 5.2 ili Keynote 8.2 ili novijim. 
 • iPhone, iPad ili iPod touch sa sustavom iOS 11 i aplikacijama Pages 4.2, Numbers 4.2 ili Keynote 4.2 ili novijim.

S ovim verzijama preglednika možete surađivati na internetu:

 • Safari 9 ili noviji ili Google Chrome 50 ili noviji za vaš Mac
 • Internet Explorer 11 ili noviji ili Google Chrome 50 ili noviji za vaš PC sa sustavom Windows

Ako koristite iPhone, iPad ili iPod touch sa starijim verzijama sustava iOS ili aplikacija paketa iWork ili ako koristite uređaj sa sustavom Android, možete pregledavati dokumente, ali ne možete ih uređivati. Ako značajke za suradnju nisu dostupne, saznajte što trebate učiniti.

Ako koristite upravljane Apple ID-ove, nastavnici i učenici u vašoj organizaciji mogu surađivati uz iWork.

Prijava na iCloud

Da biste započeli suradnju, prijavite se na iCloud na uređaju i uključite iCloud Drive. Ako koristite web-preglednik, prijavite se na iCloud.com i otvorite aplikaciju iWork koju želite koristiti.

Pozivanje radi suradnje

Kada pozovete druge korisnike radi suradnje na dokumentu, proračunskoj tablici ili prezentaciji, aplikacija će stvoriti vezu na iCloud.com da biste im je poslali. Ako postavite ograničenja tako da samo osobe koje ste pozvali mogu surađivati na dokumentu, morat će se prijaviti u iCloud ili na iCloud.com pomoću Apple ID-a.

Naziv dokumenta dio je URL-a. Ako su naslov ili sadržaj dokumenta povjerljivi, obavezno recite sudionicima da vezu ne smiju prosljeđivati.

Pozivanje drugih osoba putem iPhone, iPad ili iPod touch uređaja

 1. Ako je dokument već otvoren u aplikaciji Pages, Numbers ili Keynote, dodirnite ikona Više, a zatim Suradnja s drugim korisnicima. Ako koristite upravitelj dokumenata, dodirnite Pregledaj, potom Odaberi, a zatim dodirnite dokument koji želite podijeliti. Dodirnite Dijeli ikona Dijeljenje, a zatim Dodajte osobe. Ako se odabrani dokument nije preuzeo na uređaj, sada će se preuzeti.
  zaslon Dodavanje osoba
 2. Da biste postavili ograničenja o tome tko može vidjeti i mijenjati vaš dokument, dodirnite Opcije dijeljenja, a potom odaberite opciju. Osobe koje pozovete, po zadanom, mogu uređivati vaš dokument.
 3. Dodirnite željeni način slanja veze.
 4. Dodajte bilo koje informacije, a zatim pošaljite ili objavite poruku.

Ova ikona ikona suradnje s kvačicom prikazuje se pri vrhu dokumenta. Ta ikona također pokazuje kod koliko je ljudi otvoren dokument, ne uključujući vas.

Pozivanje drugih korisnika pomoću Mac računala

 1. Iz aplikacije Pages, Numbers ili Keynote otvorite dokument koji želite podijeliti.
 2. Na alatnoj traci kliknite  ikona Suradnja s potvrdnom oznakom.
 3. Da biste postavili ograničenja o tome tko može vidjeti i mijenjati vaš dokument, kliknite Opcije dijeljenja, a potom odaberite opciju. Osobe koje pozovete, po zadanom, mogu uređivati vaš dokument.
 4. Odaberite način na koji želite pozivati korisnike da surađuju na vašem dokumentu.
 5. Kliknite Podijeli, a potom pošaljite ili objavite poruku. 

Ova ikona ikona suradnje s kvačicom prikazuje se pri vrhu dokumenta. Ta ikona također pokazuje kod koliko je ljudi otvoren dokument, ne uključujući vas.

Pozivanje korisnika sa servisa iCloud.com

 1. Ako je dokument već otvoren u aplikaciji Pages, Numbers ili Keynote za iCloud, na alatnoj traci kliknite ikona Suradnje sa znakom plus. Ako koristite upravitelj dokumenata, kliknite gumb Više. Odaberite Suradnja s drugim korisnicima.
 2. Da biste postavili ograničenja o tome tko može vidjeti i mijenjati vaš dokument, kliknite Opcije dijeljenja. Osobe koje pozovete, po zadanom, mogu uređivati vaš dokument.
 3. Odaberite način na koji želite pozivati korisnike da surađuju na vašim dokumentima. Ako koristite pristup servisu iCloud samo putem weba, morate kopirati vezu. 
 4. Kliknite Podijeli, a potom pošaljite ili objavite poruku. 

Ova ikona ikona suradnje s kvačicom prikazuje se pri vrhu dokumenta. Ta ikona također pokazuje kod koliko je ljudi otvoren dokument, ne uključujući vas.

Postavljanje ograničenja na dokumentima

 1. Na Mac računalu ili na mreži na web-mjestu iCloud.com, kliknite ikonu ikona suradnje s kvačicom. Na iPhone, iPad ili iPod touch uređaju dodirnite ikonu Više, a zatim dodirnite Surađujte s drugima.
 2. Odaberite Opcije dijeljenja, a zatim odaberite neku od sljedećih opcija:
  • Ako želite samo nekim sudionicima omogućiti pristup dokumentu, odaberite „Samo osobe koje pozovete”. Da bi otvorili dijeljeni dokument, sudionici se moraju prijaviti na iCloud ili iCloud.com pomoću Apple ID-a. Ako nemaju Apple ID, mogu ga stvoriti kada podijelite dokument s njima.
  • Ako želite svim sudionicima s vezom omogućiti pristup dokumentu, odaberite „Svi s vezom”.
  • Ako želite svim sudionicima koji mogu pristupati dokumentu omogućiti uređivanje i ispis, odaberite „Može unositi izmjene”.
  • Ako želite svim sudionicima koji mogu pristupati dokumentu omogućiti pregledavanje i ispis, ali ne i uređivanje, odaberite „Samo prikaz”.
   zaslon Opcije dijeljenja

Opcije dijeljenja u svakom trenutku možete promijeniti. Da biste promijenili opcije dijeljenja, kliknite ili dodirnite ikonu ikona suradnje s kvačicom, a zatim unesite željene promjene.

Postavljanje lozinke

Dokumentu možete dodijeliti i lozinku da bi ga otvorili samo sudionici koji lozinku znaju:

 • Na Mac računalu odaberite Datoteka > Podesi lozinku, unesite lozinku i napomenu, a zatim kliknite Podesi lozinku.
 • Na iPhone, iPad ili iPod touch uređaju, dok je dokument otvoren, dodirnite gumb Više, dodirnite Podesite lozinku, unesite zatraženu informaciju, a zatim dodirnite OK.
 • Na mreži na adresi iCloud.com kliknite gumb Alati, kliknite Podesi lozinku, unesite lozinku i napomenu, a zatim kliknite Podesi lozinku.

Suradnja na podijeljenom dokumentu

U stvarnom vremenu možete vidjeti promjene koje drugi primjenjuju, sakriti ili prikazati aktivnost uređivanja itd. 

Ako želite vidjeti podijeljene dokumente, učinite sljedeće:

 • Na iPhone, iPad ili iPod touch uređaju u upravitelju dokumenata dodirnite Nedavne stavke ili ikona Nedavne stavke. Vaši podijeljeni dokumenti prikazuju se pri dnu zaslona.
 • Na servisu iCloud.com na bočnoj traci upravitelja dokumenata kliknite Dijeljeno.

Kada uređujete dijeljeni dokument, možete upotrijebiti sve značajke aplikacija Pages, Numbers i Keynote, uz određene iznimke

Pogledajte tko radi na dokumentu

Da biste vidjeli tko se pridružio dokumentu, dodirnite ili kliknite ikonu ikona suradnje s kvačicom. Ako vidite točku pokraj nečijeg imena na popisu, to znači da je dokument otvoren kod njega. Ako želite komunicirati s drugim sudionicima, možete dodati i odgovarati na komentare bez izlaska iz aplikacija Pages, Numbers, ili Keynote pomoću komentara u nizu.

Pratite uređivanja sudionika

Uređivanja dokumenata odvijaju se u stvarnom vremenu – potražite pokazivače, tekst i odabire objekata u boji. Dodirnite ili kliknite ikonu ikona suradnje s kvačicom, a zatim dodirnite ili kliknite točku pokraj imena osobe da vidite što uređuje.

Skrivanje i prikaz aktivnosti suradnje

Aktivnost suradnje možete sakriti ili prikazati u bilo kojem trenutku.

 • Na Mac računalu odaberite Prikaz > Sakrij aktivnost suradnje. Ili odaberite Prikaz > Prikaži aktivnost suradnje.
 • Na iPhone, iPad ili iPod touch uređaju dodirnite gumb Više, a zatim uključite ili isključite aktivnost suradnje.
 • Na servisu iCloud.com na Mac ili PC računalu na alatnoj traci kliknite ikona bočne trake, a zatim odaberite Sakrij aktivnost suradnje ili Prikaži aktivnost suradnje.

Uređivanje u izvanmrežnom načinu rada

Na Mac računalu i u iOS sustavu dijeljeni dokument možete uređivati samo kada je uređaj povezan s internetom. Ako uređaj nije povezan s internetom ili ako pređete u izvanmrežni način rada tijekom suradnje, aplikacija će prikazati upozorenje i pitati želite li raditi na izvanmrežnoj kopiji dokumenta. 

Ako prijeđete u izvanmrežni način rada tijekom suradnje putem servisa iCloud.com, ostali sudionici neće vidjeti promjene dok se ponovno ne povežete s internetom.

Promjena postavki jezika i područja

Postavke jezika i područja vašeg dokumenta odgovaraju postavkama jezika i područja sustava uređaja u trenutku slanja pozivnica ostalim sudionicima. Prilagođeno oblikovanje područja ne možete koristiti kada pozovete ostale sudionike da rade na vašem dokumentu.

Da biste promijenili te postavke, isključite suradnju i izvršite promjene, a zatim ponovno podijelite dokument.

Prekid dijeljenja dokumenta

Otvorite dokument, potom dodirnite ili kliknite ikonu ikona suradnje s kvačicom > Prestani dijeliti, a zatim dodirnite ili kliknite U redu.

Kada prestanete dijeliti, dokument će se svim sudionicima ukloniti sa servisa iCloud Drive. Ako kasnije ponovno podijelite dokument, veza će ostati ista. Ako postavku Opcija dijeljenja u dokumentu postavite na „Samo osobe koje pozovete”, morat ćete ponovno pozvati sudionike.

Značajke koje nisu podržane tijekom suradnje

Ako morate koristiti jednu od tih značajki na Mac računalu ili u iOS sustavu, prestanite dijeliti dokument i izvršite promjene, a zatim ponovno podijelite dokument. Kada prestanete dijeliti, dokument će se svim sudionicima ukloniti sa servisa iCloud Drive. Ako ste dokument ograničili na „Samo osobe koje pozovete”, morat ćete ponovno pozvati sve sudionike kasnije.

Sljedeće značajke trenutno nisu dostupne kada surađujete s ostalim sudionicima:

Pages, Numbers i Keynote

 • uređivanje objekata unutar grupa
 • dodavanje ili uređivanje medijskih datoteka većih od 50 MB2
 • smanjenje veličine datoteke (Datoteka > Smanjenje veličine datoteke)3
 • povlačenje redaka i stupaca između tijela i zaglavlja u tablicama
 • stvaranje, brisanje ili promjena redoslijeda stilova
 • uređivanje uz Ruby na azijskim jezicima
 • promjena lokalnih postavki dokumenta ili korištenje prilagođenih oblikovanja područja
 • stvaranje ili uređivanje prilagođenih oblika ćelija

Pages 

 • umetanje i uređivanje kazala sadržaja
 • prilagođavanje postavki podnožja
 • umetanje, izrezivanje, kopiranje, lijepljenje, brisanje, dupliciranje, promjena redoslijeda ili uređivanje odjeljaka
 • prilagođavanje postavki odjeljka
 • prilagođavanje postavki dodatka EndNote
 • dodavanje i uređivanje predložaka objekata 
 • umetanje pametnih polja datuma i vremena
 • pretvaranje dokumenata za obradu teksta u dokumente za raspored stranica i obratno 
 • uređivanje postavki brojeva stranica 
 • korištenje praćenja promjena4
 • dodavanje i uređivanje predložaka stranica

 

Numbers

 • stvaranje ili uređivanje oblika u iOS sustavu
 • umetanje pametnih polja
 • kopiranje ili lijepljenje stilova tablica
 • transpozicija tablica
 • izrezivanje, kopiranje ili lijepljenje radnih listova
   

Keynote

 • promjena veličine slajda 
 • dodavanje, prikaz i uređivanje predložaka slajdova 
 • ponovna primjena predloška na slajdove i objekte 
 • promjena teme 
 • snimanje dijaprojekcije i reprodukcija prethodno snimljene dijaprojekcije 
 • dodavanje ili uređivanje zvučnog zapisa 
 • uređivanje bilješki izlagača tijekom reprodukcije dijaprojekcije
 • brisanje zvučnog zapisa ili pjesama
 • brisanje postojeće snimke dijaprojekcije

 

2 Na servisu iCloud.com možete dodavati samo slike veličine do 10 MB.

3 Veličinu dijeljenog dokumenta ne možete smanjiti, ali možete smanjiti veličinu kopije.

4 Praćenje promjena podržano je samo na Mac računalu i u iOS sustavu. Ako koristite iCloud.com, a uključeno je praćenje promjena, dokument možete pregledavati, ali ne možete ga uređivati.

Ako suradnja nije dostupna

Ako koristite Pages, Numbers ili Keynote, a suradnja nije dostupna, možda biste trebali ažurirati aplikacije na iPhone, iPad, iPod touch ili Mac uređaju. Uključite automatska ažuriranja da bi aplikacije uvijek bile ažurne. Ako vam je uređaj prestar za instalaciju verzija macOS i iOS sustava ili paketa iWork, surađivati možete na servisu iCloud.com putem Mac računala ili PC-ja.

Ako želite poslati kopiju dokumenta, možete je poslati bez suradnje:

 • Na Mac računalu odaberite Dijeljenje > Pošalji kopiju. Da biste dodali prečac na alatnu traku, kliknite alatnu traku tipkom Control, a zatim odaberite Prilagodba alatne trake. Stavku Pošalji kopiju povucite na alatnu traku.  
 • Na iPhone, iPad ili iPod touch uređaju dodirnite gumb Više > Dijeljenje. 
 • Na servisu iCloud.com kliknite ikona ključa > Pošalji kopiju.

Informacije koje Apple daje o proizvodima koje nije on proizveo ili neovisnim web-stranicama nad kojima nema nadzor niti ih je testirao ne podrazumijevaju da te proizvode Apple preporučuje niti da za njih daje podršku. Apple nije odgovoran za odabir, performanse ni korištenje web-stranica ni proizvoda drugih proizvođača. Apple ne iznosi mišljenja o točnosti ni pouzdanosti web-stranica drugih proizvođača. Prilikom korištenja interneta uvijek postoje rizici. Obratite se davatelju usluge da biste saznali više. Nazivi drugih tvrtki i proizvoda mogu biti robne marke svojih vlasnika.

Datum objave: