Kako dobiti ID tehničara

Da biste se prijavili za ispite za servisnu certifikaciju AppleCare, potreban vam je ID tehničara.

Što je ID tehničara?

ID tehničara potreban je za pristup ATLAS-u (Apple Technical Learning Administration System), web-mjestu obuke za servisiranje AppleCare na kojem možete pristupiti obukama putem interneta i ostalim resursima za učenje. ID tehničara također je potreban za pristup usluzi Global Service Exchange (GSX).

Upotreba Apple ID-a za generiranje ID-a tehničara

Idite na certifications.apple.com i prijavite se sa svojim Apple ID-om. ID tehničara generira se automatski.

Ako vaša vrsta Apple ID-a nije podržana

Ako koristite Apple ID koji je korišten s drugom Appleovom uslugom, poput iTunes ili App Store, dobit ćete poruku da pristup za vašu vrstu Apple ID-a nije podržan.

Kliknite "Stvori Apple ID" i stvorite novi Apple ID s pomoću radne adrese e-pošte koja nema povijest s Appleom. Nakon što stvorite novi Apple ID, ID tehničara automatski se generira.

Datum objave: