Korištenje više Apple Watch uređaja uz jedan iPhone uređaj

S iPhone uređajem može se upariti više satova, stoga za svaku priliku možete nositi drugi.

Dodavanje novog Apple Watch uređaja

S pomoću koraka u nastavku možete upariti više Apple Watch uređaja s iPhone uređajem: 

  1. Na iPhone uređaju otvorite aplikaciju Apple Watch i dodirnite karticu Moj sat.
  2. Dodirnite sat na vrhu zaslona.
    Aplikacija Apple Watch
  3. Dodirnite opciju Upari novi sat. 
    Zaslon Upari novi sat   
  4. Slijedite korake za uparivanje novog sata i iPhone uređaja. Možete postaviti sat kao novi ili koristiti sigurnosnu kopiju drugog sata.

Svaki sat ima svoje postavke, tako da svaki od njih možete prilagoditi s drugačijim aplikacijama, info-zaslonima i brojčanicima sata. Na primjer, ako dodate karticu na servis Apple Pay ili instalirate aplikaciju na jednom satu, neće se automatski prikazati na svim vašim satovima.

Možete upariti više Apple Watch Series 3 uređaja (GPS + Cellular), no ne podržavaju svi operateri višestruke, aktivne mobilne planove u isto vrijeme. Pojedinosti zatražite od svojeg operatera.

Prebacivanje između satova

Istodobno može biti aktivan samo jedan Apple Watch uređaj. Kako biste se prebacili, skinite trenutačni sat, stavite drugi, a zatim podignite zapešće ili pomaknite ruku. Sustav watchOS ne podržava nošenje dvaju satova istodobno i ne podržava dijeljenje satova između više korisnika u isto vrijeme. 

Satovi dijele podatke o aktivnosti i treningu, tako da se vaš napredak automatski ažurira nakon prebacivanja. Ako stavite drugi sat za vježbanje, i dalje možete vidjeti sve korake, bodove za stanje i bodove za vježbanje za taj dan. Ovisno o tome koliko se podataka treba sinkronizirati, možda će potrajati minutu dok ne vidite cjelokupan napredak.

     Postavke Apple Watch uređaja

Korištenje automatskog prebacivanja

Ako je uključena opcija automatskog prebacivanja, iPhone uređaj automatski prebacuje satove umjesto vas kad stavite drugi sat. Ako umjesto automatskog prebacivanja želite sami odabrati vrijeme prebacivanja, možete isključiti opciju Automatsko prebacivanje. Evo kako promijeniti tu postavku: 

  1. Na iPhone uređaju otvorite aplikaciju Apple Watch i dodirnite karticu Moj sat. 
  2. Dodirnite opciju Apple Watch uređaj i isključite ili uključite opciju Automatsko prebacivanje. 

Ako isključite opciju Automatsko prebacivanje, morate iPhone uređaju dati do znanja koji sat želite upotrijebiti: u aplikaciji Apple Watch dodirnite sat na vrhu zaslona, zatim dodirnite sat koji nosite da bi se pokraj njega prikazalo ikona kvačice.

Uklanjanje i rasparivanje Apple Watch uređaja

Da biste uklonili sat, otvorite aplikaciju Apple Watch na iPhone uređaju i dodirnite karticu Moj sat. Zatim odaberite opciju Apple Watch, dodirnite ikonu informacija i rasparite uređaje

Traženje pomoći

Da biste provjerili vezu između uređaja, otvorite aplikaciju Apple Watch na iPhone uređaju i dodirnite sat. Trebali biste vidjeti ikonu kvačice pokraj sata na zapešću. Saznajte kako povezati Apple Watch i iPhone uređaje

Ako se podaci o aktivnosti i treningu ne ažuriraju nakon što se prebacite između satova, približite iPhone i Apple Watch uređaje dok se napredak ne ažurira. 

Ako isključite opciju isključivanja pripravnog stanja u odjeljku Podizanje zapešća ili Otkrivanje zapešća u aplikaciji Apple Watch na iPhone uređaju, opcija Automatsko prebacivanje možda neće raditi. Ako ne radi, isključite opciju Automatsko prebacivanje i na iPhone uređaju postavite vrijeme prebacivanja između satova: otvorite aplikaciju Apple Watch na iPhone uređaju, dodirnite karticu Moj sat, a zatim odaberite sat koji nosite.

Datum objave: