Čišćenje tipkovnice MacBook računala (Retina zaslon, 12-inčni, početak 2015.) i novijih

Ako na MacBook računalu (Retina zaslon, 12-inčni, početak 2015.) i novijem imate tipku koja ne funkcionira ili tipku koja na pritisak ne reagira kao ostale tipke, pratite upute u nastavku da biste pomoću komprimiranog zraka očistili tipkovnicu.

Tipkovnicu na MacBook računalu (Retina zaslon, 12-inčni, početak 2015.) i novijem možete očistiti prema uputama u nastavku. Dok slijedite upute, ne zaboravite pratiti protok zraka pomoću cjevčice koja se isporučuje uz komprimirani zrak, kao ni odmaknuti kraj cjevčice oko 1,5 cm od tipkovnice prilikom raspršivanja zraka. Tijekom raspršivanja zraka pripazite da ne preokrenete spremnik sa zrakom.

Držite MacBook pod kutom od 75 stupnjeva da ne bude u potpunosti postavljen okomito.

 

Pokretima slijeva nadesno raspršite komprimirani zrak po tipkovnici ili samo po oštećenim tipkama.

 

Okrenite MacBook na desnu stranu te ponovno slijeva nadesno raspršite zrak po tipkovnici.

 

Ponovite tu radnju, ali MacBook okrenite na lijevu stranu.

 

Datum objave: