Korištenje kontrole prekidača na uređaju za upravljanje drugim Appleovim uređajem

Mogućnost upotrebe drugih uređaja za kontrolu prekidača omogućuje vam da na daljinu upravljate drugim Appleovim uređajima na istoj Wi-Fi mreži bez prilagodbi veza prekidača. To vam omogućuje kretanje Mac računalom ili Apple TV uređajem s istim postavkama prekidača koje koristite za upravljanje svojim iPhone uređajem.

Upravljanje drugim uređajem putem iPhone, iPad ili iPod touch uređaja

 1. Povežite svoje uređaje s istom Wi-Fi mrežom.
 2. Na oba se uređaja prijavite na iCloud istim Apple ID-om.
  • Ako želite upravljati Mac računalom, odaberite Apple izbornik  >Postavke sustava na vašem računalu. 
  • Odaberite Pristupačnost. Na bočnoj traci odaberite Kontrola prekidača. 
  • Potvrdite okvir pored opcije "Omogući promjenu platforme za upravljanje računalom".
 3. Ako to već niste učinili, uključite kontrolu prekidača na svom iPhone, iPad ili iPod touch uređaju.
 4. Uz pomoć prekidača možete se kretati izbornikom Kontrola prekidača. Odaberite Uređaj.
 5. Zatim odaberite Upotrijebi drugi uređaj.
 6. Odaberite uređaj kojim želite upravljati, a zatim odaberite Poveži. Sada možete upravljati drugim uređajem uz pomoć prekidača povezanog s vašim iPhone, iPad ili iPod touch uređajem.

Upravljanje drugim uređajem putem Mac računala

 1. Povežite svoje uređaje s istom Wi-Fi mrežom.
 2. Na oba se uređaja prijavite na iCloud istim Apple ID-om.
 3. Ako to već niste učinili, uključite Kontrolu prekidača na Mac računalu.
 4. Uz pomoć prekidača možete se kretati početnom pločom Kontrola prekidača. Odaberite Uređaji.
 5. Odaberite uređaj kojim želite upravljati, a zatim odaberite Poveži. Sada možete upravljati drugim uređajem uz pomoć prekidača povezanog s vašim Mac računalom.

Zaustavljanje upravljanja drugim uređajem

Da biste zaustavili upravljanje drugim uređajem, pritisnite prekidač i držite ga deset sekundi. Vaš će prekidač ponovno upravljati izvornim uređajem.

Možete učiniti i sljedeće:

Zaustavljanje upravljanja Mac računalom

 1. Uz pomoć prekidača možete se kretati početnom pločom Kontrola prekidača. Odaberite Uređaji.
 2. Zatim odaberite Odspoji. Vaš će prekidač ponovno upravljati izvornim uređajem.

Zaustavljanje upravljanja iPhone, iPad ili iPod touch uređajem

 1. Uz pomoć prekidača možete se kretati izbornikom Kontrola prekidača. Odaberite Uređaj.
 2. Zatim odaberite Prekini uporabu uređaja.Vaš će prekidač ponovno upravljati izvornim uređajem.

Isključivanje kontrole prekidača

Ako želite u potpunosti isključiti kontrolu prekidača, slijedite ove korake za svoj uređaj:

Isključivanje kontrole prekidača na iPhone, iPad ili iPod touch uređaju

Prekidačem se pomaknite na Postavke > Pristupačnost > Kontrola prekidača, zatim isključite postavku. 

Možete i triput kliknuti tipku Home ili bočnu tipku na nekim modelima da biste izašli iz značajke Kontrola prekidača.

Isključivanje kontrole prekidača na Mac računalu

Prekidačem se pomaknite na Postavke sustava >Pristupačnost > Kontrola prekidača i poništite odabir Omogući kontrolu prekidača.

 

Datum objave: