Kako koristiti CarPlay na iPhone uređaju

CarPlay je dostupan na nekim automobilima i stereosustavima, a predstavlja pametniji i sigurniji način upotrebe iPhone uređaja u vozilu.

Kako CarPlay funkcionira

CarPlay vam omogućuje da radnje koje tijekom vožnje želite obaviti pomoću iPhone uređaja prikažete na ugrađenom zaslonu u automobilu. Kada iPhone povežete sa sustavom CarPlay, možete koristiti detaljne upute, upućivati pozive, slati i primati poruke, slušati glazbu i još mnogo toga. CarPlay koristi kontakte na iPhone uređaju te pojednostavnjuje upućivanje poziva, slanje tekstnih poruka i pronalaženje odredišta.

CarPlay koristi govorno upravljanje značajke Siri, stoga možete pitati sve što želite dok vozite, ostajući fokusirani na vožnju. CarPlay funkcionira i s ugrađenim kontrolama u automobilu, npr. dodirnim zaslonom, regulatorima i tipkama.

Postavljanje značajke CarPlay

Da biste započeli, učinite sljedeće: 

 1. Provjerite nalazite li se na području na kojem je podržan CarPlay te je li CarPlay podržan na vašem modelu automobila.
 2. Upalite auto te uključite Siri.
 3. Povežite iPhone s automobilom:
  • Ako vaš automobil podržava CarPlay putem USB kabela, iPhone priključite u USB priključak u automobilu. USB priključak može biti označen ikonom za CarPlay ili ikonom pametnog telefona.
  • Ako vaš automobil podržava bežični CarPlay, pritisnite i držite naredbu za govorno upravljanje na upravljaču vozila. Stereosustav mora biti u bežičnom načinu rada ili načinu rada za Bluetooth. Zatim na iPhone uređaju otvorite Postavke > Općenito > CarPlay, dodirnite Dostupni automobili te odaberite svoj automobil. Više informacija možete pronaći u priručniku automobila.

Saznajte više o aplikaciji CarPlay  sigurnoj vožnji i navigaciji.

Korištenje Siri uz CarPlay

Ako vaše vozilo podržava CarPlay ili Siri Eyes Free, pritisnite i držite tipku za govorne naredbe na upravljaču vozila te pitajte sve što želite. Ako niste sigurni gdje se nalazi tipka za govorne naredbe, potražite je u priručniku automobila ili stereosustava.

Uklanjanje i razmještaj aplikacija za CarPlay

Dok koristite CarPlay, zaslon u vozilu pokazuje koje su aplikacije dostupne. Da biste dodali, uklonili ili prilagodili redoslijed kojim se aplikacije pojavljuju na iOS uređaju, učinite sljedeće:

 1. Otvorite Postavke > Općenito te dodirnite CarPlay.
 2. Odaberite vozilo.
 3. Da biste dodali i uklonili aplikacije, koristite se ikonama za dodavanje i uklanjanje. Dodirnite neku aplikaciju te je povucite da biste promijenili redoslijed ikona.

Pojavit će se samo aplikacije koje CarPlay podržava. Ako imate problem s nekom aplikacijom drugog proizvođača, pokušajte stupiti u kontakt s autorom te aplikacije.

Zatražite pomoć

Ako CarPlay ne funkcionira kako treba, provjerite imate li na iPhone uređaju najnoviju verziju sustava iOS. Kada iPhone ažurirate, učinite sljedeće, provjeravajući CarPlay nakon svakog koraka:

 1. Ako se CarPlay ne aktivira automatski, na zaslonu vozila potražite logotip CarPlay.
 2. Ponovno pokrenite iPhone uređaj i upalite automobil. 
 3. Provjerite je li uključena značajka Siri.
 4. Ako CarPlay ne prepozna iPhone, provjerite nisu li za CarPlay postavljena ograničenja. Otvorite Postavke > Vrijeme uporabe zaslona > Ograničenja sadržaja i privatnost, dodirnite Dozvoljene aplikacije te provjerite je li CarPlay omogućen.
 5. Otvorite Postavke > Općenito > CarPlay te dodirnite Zaboravi ovaj automobil.
 6. Provjera veze:
  • Ako imate ožičenu vezu, pokušajte se ponovno povezati pomoću nekog drugog USB kabela na drugom USB priključku, ako ga imate.
  • Ako se povezujete bežično, omogućite zrakoplovni mod u odjeljku Postavke > Zrakoplovni mod. Zrakoplovni mod ne omogućujte putem kontrolnog centra.
 7. Ako je potrebno, instalirajte ažuriranja firmvera. Više informacija možete pronaći u priručniku automobila.

Ako i dalje imate problema prilikom povezivanja sa značajkom CarPlay, obratite se Appleovoj korisničkoj podršci.

Datum objave: