Postavljanje značajke CarPlay s iPhone uređajem

Značajku CarPlay možete koristiti u nekim automobilima i uz neke stereouređaje radi navigacijskih uputa, telefonskih poziva, razmjene poruka i ostalog.

Da biste koristili značajku CarPlay, potreban vam je iPhone 5 uređaj ili noviji. Isto tako, morate se nalaziti u području koje podržava značajku CarPlay, a značajka Siri mora biti uključena. Da biste uključili značajku Siri, otvorite Postavke > Siri i pretraživanje.

Postavljanje značajke CarPlay

 1. Provjerite podržava li vaš automobil ili stereouređaj značajku CarPlay.
 2. Priključite iPhone uređaj u USB priključak za značajku CarPlay. USB priključak može biti označen ikonom CarPlay ili ikonom pametnog telefona. Ako se početni zaslon značajke CarPlay ne prikaže, odaberite njezin logotip na zaslonu u automobilu.
  • Ako vaš automobil podržava ožičeno rješenje sustava CarPlay, priključite svoj iPhone uređaj u USB priključak u automobilu. USB priključak može biti označen ikonom CarPlay ili ikonom pametnog telefona.
  • Ako vaš automobil podržava značajku bežični CarPlay, dodirnite i držite tipku Voice Control na kolu upravljača da biste postavili značajku CarPlay. Ili provjerite je li automobil u bežičnom načinu rada ili načinu rada za Bluetooth uparivanje. Zatim na iPhone uređaju otvorite Postavke > Općenito > CarPlay > Dostupni automobili i odaberite svoj automobil. Dodatne informacije potražite u priručniku automobila.
 3. Provjerite je li automobil upaljen.
 4. Pitajte Siri što god vam treba. To možete učiniti na nekoliko načina:
  • Ako na kolu upravljača imate tipku Voice Control, pritisnite je i držite. Zatim upitajte Siri što vam je potrebno.
  • Ako imate dodirni zaslon, dodirnite i držite gumb Home u sustavu CarPlay dok se na zaslonu stereouređaja ne pojavi Siri. Zatim upitajte Siri što vam je potrebno.

Traženje pomoći

Ako značajka CarPlay ne funkcionira kako ste očekivali, provjerite sljedeće. Nakon svakog koraka pokušajte ponovno koristiti značajku CarPlay.

 1. Provjerite je li uključena značajka Siri.
 2. Ponovno pokrenite iPhone uređaj i upalite automobil. Ovisno o automobilu, početni zaslon značajke CarPlay možda će se prikazati kada upalite automobil. Ako se ne prikaže, potražite logotip značajke CarPlay na zaslonu automobila.
 3. Ako je to moguće, priključite iPhone uređaj na drugi USB priključak u automobilu.
 4. Isprobajte drugi USB kabel s priključnicom. Provjerite je li kabel certificiran.
 5. Uređaj ažurirajte na najnoviju verziju iOS sustava.
 6. Potražite pomoć u korisničkom priručniku za automobil. Možda ćete morati instalirati ažuriranja firmvera stereouređaja.

Saznajte više o značajci CarPlay i sigurnoj vožnji i navigaciji.

Datum objave: