Ikone i simboli stanja na Apple Watch uređaju

Saznajte više o ikonama i gumbima koji se pojavljuju pri vrhu Apple Watch uređaja i u Kontrolnom centru.

Na Apple Watch uređaju prikazuje se ikona punjenja pri vrhu zaslona uređaja

   

Apple Watch se puni.

Na Apple Watch uređaju prikazuje se ikona slabe baterije pri vrhu zaslona uređaja

Razina napunjenosti baterije je niska. Saznajte kako napuniti Apple Watch uređaj.

Na Apple Watch uređaju prikazuje se ikona zrakoplovnog moda pri vrhu zaslona uređaja

  

Uključen je zrakoplovni mod. Bežične postavke neće funkcionirati dok ne isključite tu postavku, ali i dalje možete upotrebljavati druge značajke.

Na Apple Watch uređaju prikazuje se ikona zabrane ometanja pri vrhu zaslona uređaja

   

Uključena je opcija Zabrana ometanja. Pozivi i upozorenja neće se zvučno oglašavati niti se uključivati na zaslonu dok ne isključite tu postavku. Zvučni alarmi će se i dalje aktivirati. Ako ste postavili drugi Fokus na iPhone – kao što je Fokus kada radite – ta će se ikona prikazati ovdje kada je Fokus aktivan.

Na Apple Watch uređaju prikazuje se ikona kino moda pri vrhu zaslona uređaja

Uključen je kino mod. Uključen je mod tihog rada te zaslon ostaje zatamnjen dok ga ne dodirnete, ne pritisnete gumb ili okrenete kotačić Digital Crown. Taj mod održava zaslon zatamnjenim čak i kad koristite značajku Uvijek uključeno. Da biste isključili mod za kino, otvorite kontrolni centar i dodirnite ikonu.

Na Apple Watch uređaju prikazuje se ikona za Wi-Fi pri vrhu zaslona uređaja

Kada se vaš Apple Watch uređaj poveže s Wi-Fi mrežom umjesto s iPhone uređajem, u Kontrolnom centru pojavit će se ikona za Wi-Fi .

Na Apple Watch uređaju prikazuju se crtice jačine signala mobilne mreže pri vrhu zaslona uređaja

Apple Watch s GPS i mobilnom funkcijom povezan je s mobilnom mrežom. Broj traka označava snagu signala. 

Na Apple Watch uređaju prikazuje se ikona prekinute veze pri vrhu zaslona uređaja

Apple Watch nije povezan s iPhone uređajem. Približite uređaje ili isključite zrakoplovni mod.

Na Apple Watch uređaju prikazuje se ikona prekinute mobilne mreže pri vrhu zaslona uređaja

Apple Watch s GPS i mobilnom funkcijom izgubio je vezu s mobilnom mrežom.

 

Na Apple Watch uređaju prikazuje se ikona Zaključavanje u vodi pri vrhu zaslona uređaja

Uključena je značajka zaključavanja u vodi, pa zaslon neće odgovarati na dodire. Pritisnite i držite kotačić Digital Crown da biste isključili značajku Zaključavanje u vodi. Saznajte više o vodootpornosti Apple Watch uređaja.

Na Apple Watch uređaju prikazuje se ikona s crvenom točkom za obavijesti pri vrhu zaslona uređaja

ikona s crvenom točkom na Apple Watch uređaju

Ikona s crvenom točkom znači da ste primili obavijest. Da biste je pročitali, prijeđite prstom prema dolje po brojčaniku sata. Saznajte više o obavijestima na Apple Watch uređaju.

Na Apple Watch uređaju prikazuje se plava strelica za lokaciju na zaslonu uređaja

Aplikacija na vašem Apple Watch uređaju nedavno je upotrijebila lokacijske usluge. Dodirnite plavu strelicu da biste saznali koja je aplikacija zatražila vašu lokaciju.

Na Apple Watch uređaju prikazuje se plava ikona zaključavanja na zaslonu uređaja

Apple Watch je zaključan. Dodirnite da biste unijeli šifru i otključali.

Na Apple Watch uređaju prikazuje se plava ikona moda spavanja pri vrhu zaslona uređaja

Vaš se Apple Watch nalazi u modu spavanja. Da biste izašli iz moda spavanja, pritisnite i držite kotačić Digital Crown. Da biste isključili mod spavanja, prijeđite prstom prema gore u Kontrolnom centru i dodirnite ikonu Spavanje. Ako ste postavili drugi Fokus na iPhone – kao što je Fokus kada radite – ta će se ikona prikazati ovdje kada je Fokus aktivan.

Ikone za aktivne aplikacije

Na vašem Apple Watch uređaju prikazuju se ikone za neke aktivne aplikacije, kao što su Walkie-Talkie  ili Telefon , pri vrhu brojčanika sata. Dodirnite ikonu za povratak u aplikaciju.

 

Na Apple Watch uređaju prikazuje se ikona vježbe pri vrhu zaslona uređaja

Ona se prikazuje kada koristite aplikaciju Trening. Ako se ikona vježbe  prikazuje i nakon što ste završili s vježbom, ponovno pokrenite svoj sat.

Na Apple Watch uređaju prikazuje se ikona Walkie-Talkie pri vrhu zaslona uređaja

Dodirom otvorite aplikaciju Walkie-Talkie, u kojoj odmah možete stupiti u kontakt s prijateljima. 

 

Na Apple Watch uređaju prikazuje se ikona Izvodi se pri vrhu zaslona uređaja

U sustavu watchOS 8 i starijem ikona Izvodi se  prikazuje se pri vrhu zaslona kada slušate audiozapise na svom Apple Watch uređaju. U sustavu watchOS 9 i novijem ta se ikona ne prikazuje, ali aplikacija koja reproducira audiozapise prikazuje se pri vrhu Dock.

 

Na zaslonu Apple Watch uređaja prikazuje se ikona navigacije

Ona se javlja kada za navigaciju koristite aplikaciju drugih proizvođača. Ako se ikona navigacije  prikazuje i nakon što ste završili s navigacijom, ponovno pokrenite svoj sat.

Na Apple Watch uređaju prikazuje se ikona mikrofona na vrhu zaslona uređaja

Ikona mikrofona  znači da mikrofon Apple Watch uređaja osluškuje. Pojavljuje se kada razgovarate sa Siri, snimate audiosnimke ili upotrebljavate aplikaciju koja aktivira mikrofon, primjerice Handwashing ili Walkie-Talkie.

Na Apple Watch uređaju prikazuje se ikona moda slabog napajanja pri vrhu zaslona uređaja

Žuti krug  znači da je Apple Watch uređaj u modu slabog napajanja.

Datum objave: