Konvertiranje tabličnih dokumenata aplikacije Numbers u PDF, Microsoft Excel i druge formate

Da biste otvorili tablični dokument aplikacije Numbers u drugoj aplikaciji, najprije ga konvertirajte u aplikaciji Numbers. U aplikaciji Numbers možete otvoriti i tablične dokumente programa Microsoft Excel i druge vrste datoteka, uključujući Excel datoteke sa zakretnim tablicama.

U aplikaciji Numbers na iPhone, iPad i iPod touch uređaju, Mac računalu te na web-stranici iCloud.com možete konvertirati i otvarati tablične dokumente.

Konvertiranje i otvaranje tabličnih dokumenata u aplikaciji Numbers na iPhone ili iPad uređaju

U aplikaciji Numbers na iPhone i iPad uređaju možete raditi s nizom formata datoteka. Provjerite koji su formati kompatibilni s aplikacijom Numbers na iPhone i iPad uređaju.

Konvertiranje tabličnog dokumenta aplikacije Numbers u aplikaciji Numbers na iPhone ili iPad uređaju

Ako želite otvoriti tablični dokument aplikacije Numbers u drugoj aplikaciji, kao što je Microsoft Excel, koristite aplikaciju Numbers za konvertiranje tabličnog dokumenta u odgovarajući format.

 1. U aplikaciji Numbers otvorite tablični dokument koji želite konvertirati pa dodirnite ikonu Više .
 2. Dodirnite Eksportiraj.
 3. Odaberite format za tablični dokument. Na primjer, ako želite otvoriti tablični dokument aplikacije Numbers u programu Microsoft Excel, odaberite Excel.
 4. Odaberite neku od dodatnih opcija u prozoru koji se pojavi. Na primjer, prilikom izvoza u Excel možete odabrati želite li izraditi radni list za svaku tablicu ili za svaki list. Ako izradite zasebni radni list za svaku tablicu, možete odabrati želite li uključiti sažeti radni list s vezama na sve tablice. 
 5. Odaberite način slanja tabličnog dokumenta, kao što je Mail ili Poruke.

Otvaranje datoteke u aplikaciji Numbers na iPhone ili iPad uređaju

Da biste otvorili datoteku kao što je tablični dokument programa Excel na iPhone ili iPad uređaju, dodirnite datoteku u upravitelju tabličnih dokumenata. Ako vam se ne prikaže upravitelj tabličnih dokumenata, dodirnite gumb Natrag  (na iPhone ili iPod touch uređaju) ili Tablični dokumenti (ili iPad uređaju), a zatim dodirnite datoteku koju želite otvoriti. Ako je datoteka zasivljena, to znači da nije u kompatibilnom formatu.

Datoteku u aplikaciji Numbers možete otvoriti i iz neke druge aplikacije, primjerice aplikacije Datoteke ili e-maila:

 1. Otvorite neku drugu aplikaciju, a zatim odaberite tablični dokument ili privitak.
 2. Dodirnite gumb Dijeli .
 3. Dodirnite Kopiraj u Numbers. Izvorna će datoteka ostati nepromijenjena.

Nakon otvaranja datoteke mogli biste dobiti poruku koja kaže da je datoteka posljednji put uređivana u verziji aplikacije Numbers koja nije najnovija. Dodirnite OK da biste otvorili datoteku u aplikaciji Numbers. 

Kada otvorite Excel datoteku sa zakretnom tablicom u aplikaciji Numbers 11.2 ili novijoj,  zakretna tablica u aplikaciji Numbers može izgledati drugačije nego što izgleda u Excel datoteci.


Pretvaranje i otvaranje tabličnih dokumenata u aplikaciji Numbers za Mac

U aplikaciji Numbers za Mac koristiti možete različite formate datoteka. Provjerite koji su formati kompatibilni s aplikacijom Numbers za Mac.

Pretvaranje tabličnog dokumenta aplikacije Numbers u aplikaciji Numbers za Mac

Ako želite otvoriti tablični dokument aplikacije Numbers u drugoj aplikaciji, kao što je Microsoft Excel, koristite aplikaciju Numbers za konvertiranje dokumenta u odgovarajući format.

 1. U aplikaciji Numbers otvorite tablični dokument koji želite konvertirati.
 2. Odaberite Datoteka > Eksportiraj u, a zatim odaberite format. 
 3. U prikazanom prozoru odaberite neki drugi format ili postavite dodatne opcije. Možete, na primjer, zatražiti lozinku prilikom otvaranja izvezenog PDF dokumenta ili odabrati format izvezene proračunske tablice programa Excel.
 4. Kliknite Sljedeće. 
 5. Unesite naziv datoteke, a zatim odaberite mapu u koju je želite spremiti.
 6. Kliknite Izvezi.

Da biste poslali datoteku u određenom formatu putem aplikacije Mail, Poruke ili Bilješke ili pak značajke AirDrop, odaberite Dijeli > Pošalji kopiju, odaberite način slanja tabličnog dokumenta, a zatim odaberite format.

Otvaranje datoteke u aplikaciji Numbers za Mac

Datoteku možete otvoriti iz programa Finder ili aplikacije Numbers:

 • U aplikaciji Finder pritisnite tipku Control i kliknite datoteku, a zatim odaberite Otvori koristeći > Numbers. Ako je aplikacija Numbers jedina aplikacija za tablične dokumente na Mac računalu, jednostavno datoteku dvokliknite.
 • U aplikaciji Numbers za Mac odaberite Datoteka > Otvori, odaberite datoteku, a zatim kliknite Otvori. Ako je datoteka zasivljena, to znači da nije u kompatibilnom formatu.

Kada se datoteka otvori, mogla bi se prikazati poruka s obavijesti da će tablični dokument izgledati drugačije. Numbers će vas, na primjer, obavijestiti ako nema fontova. Mogli biste vidjeti upozorenja kada otvorite tablične dokumente stvorene u starijim verzijama aplikacije Numbers.

Kada Excel dokument sa zakretnom tablicom otvorite u aplikaciji Numbers 11.2 ili novijoj, zakretna tablica u aplikaciji Numbers zakretna tablica u aplikaciji Numbers može izgledati drugačije nego što izgleda u Excel datoteci.


Konvertiranje i otvaranje tabličnih dokumenata u aplikaciji Numbers za iCloud

Numbers za iCloud omogućuje vam otvaranje, uređivanje i dijeljenje datoteka iz podržanog preglednika na Mac ili PC računalu. Provjerite koji su formati kompatibilni s aplikacijom Numbers za iCloud.

Pretvaranje tabličnog dokumenta aplikacije Numbers u aplikaciji Numbers za iCloud

 1. Prijavite se na iCloud.com pomoću Apple ID-a.
 2. Kliknite Numbers.
 3. U upravitelju tabličnih dokumenata kliknite gumb Više  na datoteci koju želite konvertirati, a zatim odaberite Preuzmi kopiju. Ako je tablični dokument otvoren, kliknite gumb Alati  na alatnoj traci, a zatim odaberite Preuzmi kopiju.
 4. Odaberite format tabličnog dokumenta. Datoteka će se početi preuzimati na mjesto za preuzimanje u pregledniku.

Otvaranje datoteke u aplikaciji Numbers za iCloud

 1. Prijavite se na iCloud.com pomoću Apple ID-a.
 2. Kliknite Numbers.
 3. Povucite datoteku koju želite prenijeti u upravitelj tabličnih dokumenata u pregledniku. Ili kliknite gumb Prenesi , odaberite datoteku, a zatim kliknite Odaberi.
 4. Dvokliknite datoteku u upravitelju tabličnih dokumenata.


Provjera kompatibilnosti formata datoteke

Formati koje možete otvoriti u aplikaciji Numbers

Sljedeće formate datoteka možete otvoriti u aplikaciji Numbers na iPhone ili iPad uređaju, Mac računalu i na web-stranici iCloud.com:

 • sve verzije datoteka aplikacije Numbers
 • Microsoft Excel: Office Open XML (.xlsx) i Office 97 ili noviji (.xls)
 • datoteke s vrijednostima odijeljenima zarezom (.csv)
 • tekstne datoteke s vrijednostima odijeljenim tabulatorom ili tekstne datoteke fiksne širine

Formati u koje možete pretvoriti tablične dokumente aplikacije Numbers

Aplikacija Numbers na iPhone ili iPad uređaju:

 • Microsoft Excel Office Open XML (.xlsx) 
 • PDF
 • datoteke s vrijednostima odijeljenima zarezom (.csv)
 • datoteke s vrijednostima razdvojenima tabulatorom (.tsv)
   

Numbers za Mac:

 • Numbers ’09
 • Microsoft Excel: Office Open XML (.xlsx) i Office 97 ili noviji (.xls)
 • PDF
 • datoteke s vrijednostima odijeljenima zarezom (.csv)
 • datoteke s vrijednostima razdvojenima tabulatorom (.tsv)
   

Numbers za iCloud:

 • Microsoft Excel Office Open XML (.xlsx) 
 • PDF
 • datoteke s vrijednostima odijeljenima zarezom (.csv)
   


Dodatne informacije

 • Aplikacija Numbers na iPhone ili iPad uređaju, Mac računalu i na web-stranici iCloud.com koristi isti format datoteka. Ako stvorite ili uredite tablični dokument u aplikaciji Numbers na jednoj platformi, otvoriti ga možete u aplikaciji Numbers na nekoj drugoj platformi.
 • Najnovije verzije aplikacije Numbers možete preuzeti na iPhone, iPad ili iPod touch uređajiz trgovine App Store. Da biste ažurirali Numbers za Mac, koristite aplikaciju App Store na Mac računalu.
 • Ako tablični dokument aplikacije Numbers pretvorite u dokument kompatibilan s verzijom 09, saznajte više o promjenama koje se događaju prilikom izvoza u iWork ’09.

Informacije koje Apple daje o proizvodima koje nije on proizveo ili neovisnim web-stranicama nad kojima nema nadzor niti ih je testirao ne podrazumijevaju da te proizvode Apple preporučuje niti da za njih daje podršku. Apple nije odgovoran za odabir, performanse ni korištenje web-stranica ili proizvoda drugih proizvođača. Apple ne iznosi mišljenja o točnosti ni pouzdanosti web-stranica drugih proizvođača. Dodatne informacije zatražite od dobavljača proizvoda.

Datum objave: