Upotreba Prilagodbe dodira s iPhone, iPad, iPod touch ili Apple Watch uređajem.

Prilagodbe dodira mijenjaju način na koji zaslon uređaja reagira na dodire, prelazak prstom i druge geste.

Uključivanje Prilagodbi dodira

Prilagodbe dodira možete prilagoditi kako bi odgovarale vašim osobnim motoričkim zahtjevima. Preporučeno je da konfigurirate svoje postavke prije uključivanja Prilagodbi dodira jer one mijenjaju način na koji vaš uređaj reagira na dodir. 

Slijedite ove upute na iPhone, iPad ili iPod touch uređaju:

 1. Otvorite Postavke i odaberite Pristupačnost.
 2. Odaberite Dodir, a zatim odaberite Prilagodbe dodira.

Nakon što ih uključite, automatski će se pojaviti u prečacu za pristupačnost.

Slijedite ove upute na Apple Watch uređaju:

 1. Otvorite Postavke i odaberite Pristupačnost.
 2. Odaberite Prilagodbe dodira.

Da biste uključili značajku putem aplikacije Watch na iPhone uređaju, slijedite ove upute:

 1. Na iPhone uređaju otvorite aplikaciju Watch.
 2. Odaberite Moj sat pa odaberite Pristupačnost. 
 3. Odaberite Prilagodbe dodira.

Prilagodba postavki Prilagodbe dodira

Četiri su glavne postavke koje možete podesiti pomoću Prilagodbi dodira kako bi vaš uređaj bolje reagirao na dodir.

Trajanje dodira

Upotrijebite Trajanje dodira da biste odredili vrijeme potrebno za prepoznavanje dodira zaslona. Produljivanjem trajanja dodira na dulje od 0,3 sekunde prikazat će se brojčanik kada dodirnete zaslon. Kad brojač završi odbrojavanje, vaš će uređaj prepoznati dodir kao namjerni unos. 

Omogućavanje Trajanja dodira:

 1. Otvorite Postavke i odaberite Pristupačnost.
 2. Odaberite Dodir, a zatim odaberite Prilagodbe dodira.
 3. Uključite opciju Trajanje dodira.
 4. Dodirnite gumbe – i + da biste promijenili trajanje.

Geste povlačenja

Da biste upotrijebili Geste povlačenja, na svom uređaju morate omogućiti Trajanje dodira i Asistirani dodir. Kad su Geste povlačenja omogućene, možete prelaziti prstom bez čekanja da brojač Trajanja dodira dovrši odbrojavanje. Ako omogućite postavku Potrebna udaljenost, koja će se pojaviti nakon što uključite Geste povlačenja, možete odrediti duljinu pokreta prstom koja je potrebna da se povlačenje prepozna kao gesta. 

Omogućavanje Gesta povlačenja:

 1. Otvorite Postavke i odaberite Pristupačnost.
 2. Odaberite Dodir, a zatim odaberite Prilagodbe dodira.
 3. Omogućite Geste povlačenja.

Ignoriranje ponavljanja

Vaš uređaj može višestruke uzastopne ili nenamjerne dodire prepoznati kao jedan dodir. Jednostavno dodirnite trajanje dok upotrebljavate višestruke dodire. Za omogućavanje te značajke:

 1. Otvorite Postavke i odaberite Pristupačnost. 
 2. Odaberite Dodir, a zatim odaberite Prilagodbe dodira.
 3. Uključite Ignoriraj ponavljanje.

Asistirani dodir

Ako slučajno izvedete gestu povlačenja, uz Asistirani dodir vaš uređaj može odrediti hoće li se prva lokacija dodira ili posljednji dodir prepoznati kao namijenjena lokacija dodira.

Ako je opcija Koristi lokaciju početnog dodira postavljena kao željena, možete dodirnuti zaslon te zatim povlačiti prst po njemu dok brojač odgode gesti za asistirani dodir ne završi odbrojavanje.

Ako je opcija Koristi lokaciju završnog dodira omogućena, možete dodirnuti bilo koje mjesto na zaslonu, a zatim povući prst na mjestu koje želite dodirnuti prije nego što brojač završi odbrojavanje.

Upute za upotrebu Asistiranog dodira:

 1. Otvorite Postavke > Pristupačnost > Dodir pa odaberite Prilagodbe dodira. 
 2. Dodirnite Koristi lokaciju početnog dodira ili Koristi lokaciju završnog dodira. 

Uz asistirani dodir uređaj reagira na dodir kada podignete prst i tako ga držite neko vrijeme, što se naziva odgodom gesti. Ako čekate dulje od trajanja odgode gesti, uređaj može reagirati na druge geste, npr. povlačenja.

Dodirnite gumbe – i + da biste promijenili odgodu gesti.

Odgoda gesti za asistirani dodir

Ta je opcija dostupna kada upotrebljavate jednu od osobnih postavki za Asistirani dodir. Kada se upotrebljava uz Trajanje dodira, brojač prikaza gesti asistiranog dodira započet će odbrojavanja odmah po završetku odbrojavanja brojača Trajanja dodira.

Saznajte više o značajkama pristupačnosti

Datum objave: