Upotreba tipkovnice Smart Keyboard uz iPad Pro

Saznajte kako priključiti i koristiti tipkovnicu Smart Keyboard. 

Da biste koristili Smart Keyboard, potreban vam je iPad Pro.Priključivanje na iPad Pro

Smart Keyboard priključite na iPad Pro pomoću priključka Smart Connector, na kojem se nalaze tri mala magnetna kontakta. Smart Connector nalazi se na gornjem rubu tipkovnice Smart Keyboard i na bočnoj strani iPad Pro uređaja.

Za razliku od Bluetooth tipkovnica, Smart Keyboard nije potrebno upariti ni uključiti. Samo provjerite je li tipkovnica priključena i u položaju za tipkanje.

Postavljanje iPad Pro uređaja na stalak

Smart Keyboard može se savinuti te kao stalak za iPad Pro koristiti na dva načina:

Vrsta

Smart Keyboard preklopite u trokut tako da tipkovnica bude ispred iPad Pro uređaja.
 

Za gledanje

Smart Keyboard preklopite u trokut tako da tipkovnica bude iza iPad Pro uređaja.
 

Da biste koristili tu tipkovnicu, iPad Pro mora biti u utoru iznad numeričkih tipki i presavijen u položaju za tipkanje.

Korištenje tipkovnih prečaca

Postoji mnogo tipkovnih prečaca koje možete koristiti za naredbe.

Za mnoge se tipkovne prečace koristi tipka Command ⌘, kao na Mac računalu. Ako se bolje snalazite na tipkovnici za PC, tipka Command ⌘ ima istu funkciju kao tipka Control na PC-ju.

Tipkovni prečaci

Cijeli popis prečaca koje možete koristiti u aplikacijama dobit ćete pritiskom i držanjem tipke Command ⌘ u nekoj aplikaciji ili na početnom zaslonu.

Evo nekih najčešćih tipkovnih prečaca:

 • tipka Home: Command-H 
 • pretraživanje: Command-razmaknica
 • prijelaz iz jedne aplikacije u drugu: Command-Tab
 • odabir svega: Command-A
 • rezanje: Command-X
 • kopiranje: Command-C
 • lijepljenje: Command-V
 • podebljavanje: Command-B
 • kurziv: Command-I

Prijelaz s tipkovnice Smart Keyboard na softversku tipkovnicu

Softversku tipkovnicu možda ćete, primjerice, koristiti umjesto tipkovnice Smart Keyboard za slova s akcentima ili za diktate. Da biste prikazali softversku tipkovnicu, dodirnite tipku sa strelicom prema dolje na tipkovnici Smart Keyboard, a zatim dodirnite i držite  dok se ne prikaže softverska tipkovnica. Da biste ponovno sakrili tipkovnicu, dodirnite .

Saznajte više o upotrebi iOS tipkovnica.

Traženje pomoći

Ako iPad Pro ne prepoznaje Smart Keyboard ili se na njemu pojavi upozorenje „Pribor nije podržan”, provjerite nema li na kontaktima priključka Smart Connector na tipkovnici ili uređaju iPad Pro nečistoće te nisu li prekriveni plastičnom zaštitom. Učinite i sljedeće:

 1. Provjerite jesu li iPad Pro i Smart Keyboard postavljeni u položaj za tipkanje te imate li najnoviju verziju sustava iOS.
 2. Odvojite Smart Keyboard s uređaja iPad Pro.
 3. Ponovno pokrenite iPad Pro.
 4. Ponovno priključite Smart Keyboard.
Datum objave: