O sigurnosnom sadržaju sustava iOS 8.4

U ovom se dokumentu opisuje sigurnosni sadržaj sustava iOS 8.4.

Da bi zaštitio korisnike, Apple ne otkriva, ne potvrđuje sigurnosne probleme niti o njima raspravlja dok ih ne istraži i javno ne ponudi zakrpe ili nova izdanja. Da biste saznali više o sigurnosti Appleovih proizvoda, posjetite web-mjesto o sigurnosti Appleovih proizvoda.

Informacije o PGP ključu za sigurnost Appleovih proizvoda potražite u članku Korištenje PGP ključa za sigurnost Appleovih proizvoda.

Kada je to moguće, CVE ID-ovi služe kao referenca za dodatne informacije o slabim točkama.

Da biste saznali više o sigurnosnim ažuriranjima, pročitajte članak o Appleovim sigurnosnim ažuriranjima.

iOS 8.4

 • Trgovina aplikacija

  Dostupno za: iPhone 4s i novije verzije, iPod touch (pete generacije) i novije verzije, iPad 2 i novije verzije

  Učinak: zlonamjerna aplikacija s univerzalnim profilom za dodjelu resursa može onemogućiti pokretanje aplikacija

  Opis: otkriven je problem u instalacijskoj logici aplikacija s univerzalnim profilom za dodjelu resursa, koji je omogućio sukob s postojećim skupom ID-ova. Taj je problem riješen poboljšanom provjerom sukoba.

  CVE-ID

  CVE-2015-3722: Zhaofeng Chen, Hui Xue i Tao (Lenx) Wei (FireEye, Inc.)
 • Pravila o pouzdanosti certifikata

  Dostupno za: iPhone 4s i novije verzije, iPod touch (pete generacije) i novije verzije, iPad 2 i novije verzije

  Učinak: napadač s mrežnim ovlastima može presresti mrežni promet

  Opis: izdavač certifikata CNNIC nije pravilno izdao prijelazni certifikat. Taj je problem riješen dodavanjem mehanizma kojim se pouzdanima smatra samo podskup certifikata izdan prije spornog prijelaznog certifikata. Dostupne su dodatne informacije o popisu dopuštenih djelomično pouzdanih sigurnosnih certifikata.

 • Pravila o pouzdanosti certifikata

  Dostupno za: iPhone 4s i novije verzije, iPod touch (pete generacije) i novije verzije, iPad 2 i novije verzije

  Učinak: ažuriranje pravila o pouzdanosti certifikata

  Opis: ažurirana su pravila o pouzdanosti certifikata. Cijeli popis certifikata možete pregledati na iOS pouzdanoj pohrani.

 • CFNetwork HTTPAuthentication

  Dostupno za: iPhone 4s i novije verzije, iPod touch (pete generacije) i novije verzije, iPad 2 i novije verzije

  Učinak: praćenjem zlonamjernog URL-a može doći do izvršavanja proizvoljnog koda

  Opis: pri rukovanju određenim vjerodajnicama za URL pojavio se problem s oštećenom memorijom. Taj je problem riješen poboljšanim upravljanjem memorijom.

  CVE-ID

  CVE-2015-3684: Apple

 • Jezgrena grafika

  Dostupno za: iPhone 4s i novije verzije, iPod touch (pete generacije) i novije verzije, iPad 2 i novije verzije

  Učinak: otvaranje zlonamjerno stvorene PDF datoteke može uzrokovati neočekivano zatvaranje aplikacije ili izvršavanje proizvoljnog koda

  Opis: u načinu obrade ICC profila pojavilo se više problema s oštećenom memorijom. Ti su problemi riješeni poboljšanim upravljanjem memorijom.

  CVE-ID

  CVE-2015-3723: chaithanya (SegFault) u suradnji s inicijativom Zero Day tvrtke HP

  CVE-2015-3724: WanderingGlitch (inicijativa Zero Day tvrtke HP)

 • Jezgreni tekst

  Dostupno za: iPhone 4s i novije verzije, iPod touch (pete generacije) i novije verzije, iPad 2 i novije verzije

  Učinak: obrada zlonamjerne tekstne datoteke može uzrokovati neočekivano zatvaranje aplikacije ili izvršavanje proizvoljnog koda

  Opis: u načinu obrade tekstnih datoteka otkriven je veći broj problema s oštećenom memorijom. Ti su problemi riješeni poboljšanom provjerom ograničenja.

  CVE-ID

  CVE-2015-1157

  CVE-2015-3685: Apple

  CVE-2015-3686: John Villamil (@day6reak), Yahoo Pentest tim

  CVE-2015-3687: John Villamil (@day6reak), Yahoo Pentest tim

  CVE-2015-3688: John Villamil (@day6reak), Yahoo Pentest tim

  CVE-2015-3689: Apple

 • Jezgreni TLS

  Dostupno za: iPhone 4s i novije verzije, iPod touch (pete generacije) i novije verzije, iPad 2 i novije verzije

  Učinak: napadač s mrežnim ovlastima može presresti SSL/TLS veze

  Opis: jezgreni TLS prihvaćao je kratke efemerne Diffie-Hellman (DH) ključeve, kakvi se koriste u izvoznim šifrirnim paketima s efemernim DH ključevima. Taj je problem, koji se naziva i "logjam", napadačima s mrežnim ovlastima omogućivao da sigurnost smanje na 512-bitni DH za poslužitelje koji podržavaju izvozne šifrirne pakete s efemernim DH ključevima. Taj je problem riješen povećanjem zadane minimalne veličine dopuštene za DH efemerne ključeve na 768 bitova.

  CVE-ID

  CVE-2015-4000: tim weakdh (weakdh.org), Hanno Boeck

 • Slike diska

  Dostupno za: iPhone 4s i novije verzije, iPod touch (pete generacije) i novije verzije, iPad 2 i novije verzije

  Učinak: zlonamjerna aplikacija mogla bi odrediti raspored elemenata kernelske memorije

  Opis: u obradi diskovnih slika otkriven je problem s otkrivanjem podataka. Taj je problem riješen poboljšanim upravljanjem memorijom.

  CVE-ID

  CVE-2015-3690: Peter Rutenbar u suradnji s inicijativom Zero Day tvrtke HP

 • Parser za font

  Dostupno za: iPhone 4s i novije verzije, iPod touch (pete generacije) i novije verzije, iPad 2 i novije verzije

  Učinak: obrada zlonamjerne datoteke s fontovima može uzrokovati neočekivano zatvaranje aplikacije ili izvršavanje proizvoljnog koda

  Opis: u načinu obrade datoteka s fontovima otkriveno je nekoliko problema s oštećenom memorijom. Ti su problemi riješeni poboljšanom provjerom ulaza.

  CVE-ID

  CVE-2015-3694: John Villamil (@day6reak), Yahoo Pentest tim

  CVE-2015-3719: John Villamil (@day6reak), Yahoo Pentest tim

 • Ulaz i izlaz slika

  Dostupno za: iPhone 4s i novije verzije, iPod touch (pete generacije) i novije verzije, iPad 2 i novije verzije

  Učinak: obradom zlonamjerne .tiff datoteke može doći do neočekivanog zatvaranja aplikacije ili izvršavanja proizvoljnog koda

  Opis: u obradi .tiff datoteka pojavilo se oštećenje memorije. Taj je problem riješen poboljšanom provjerom ograničenja.

  CVE-ID

  CVE-2015-3703: Apple

 • Ulaz i izlaz slika

  Dostupno za: iPhone 4s i novije verzije, iPod touch (pete generacije) i novije verzije, iPad 2 i novije verzije

  Učinak: u libtiff medijateci pojavilo se više slabih točaka, a najozbiljnija može uzrokovati izvršavanje proizvoljnog koda

  Opis: u libtiff medijateci prije verzije 4.0.4 pojavilo se više slabih točaka. Ti su problemi riješeni ažuriranjem libtiff medijateke na verziju 4.0.4.

  CVE-ID

  CVE-2014-8127

  CVE-2014-8128

  CVE-2014-8129

  CVE-2014-8130
   

 • Kernel

  Dostupno za: iPhone 4s i novije verzije, iPod touch (pete generacije) i novije verzije, iPad 2 i novije verzije

  Učinak: zlonamjerna aplikacija mogla bi odrediti raspored elemenata kernelske memorije

  Opis: pojavio se problem s upravljanjem memorijom u rukovanju HFS parametrima, koji je mogao rezultirati otkrivanjem rasporeda kernel memorije. Taj je problem riješen poboljšanim upravljanjem memorijom.

  CVE-ID

  CVE-2015-3721: Ian Beer (Google Project Zero)
 • Mail

  Dostupno za: iPhone 4s i novije verzije, iPod touch (pete generacije) i novije verzije, iPad 2 i novije verzije

  Učinak: zlonamjerni e-mail mogao je zamijeniti sadržaj poruke proizvoljnom web-stranicom, na kojoj je prikazana poruka

  Opis: u podršci za HTML e-mail pojavio se problem koji je sadržaju poruka omogućivao da se osvježava proizvoljnom web-stranicom. Taj je problem riješen ograničenjem podrške za HTML sadržaj.

  CVE-ID

  CVE-2015-3710: Aaron Sigel (vtty.com), Jan Souček
 • Mobilna instalacija

  Dostupno za: iPhone 4s i novije verzije, iPod touch (pete generacije) i novije verzije, iPad 2 i novije verzije

  Učinak: zlonamjerna aplikacija s univerzalnim profilom za dodjelu resursa onemogućivala je pokretanje aplikacije uređaja Watch

  Opis: u instalacijskoj logici aplikacija s univerzalnim profilom za dodjelu resursa na uređaju Watch otkriven je problem koji je omogućivao sukob s postojećim skupom ID-ova. Taj je problem riješen poboljšanom provjerom sukoba.

  CVE-ID

  CVE-2015-3725: Zhaofeng Chen, Hui Xue i Tao (Lenx) Wei (FireEye, Inc.)

 • Safari

  Dostupno za: iPhone 4s i novije verzije, iPod touch (pete generacije) i novije verzije, iPad 2 i novije verzije

  Učinak: posjetom zlonamjernom web-mjestu mogli su se ugroziti korisnički podaci u datotečnom sustavu

  Opis: u pregledniku Safari otkriven je problem vezan uz upravljanje stanjem koji je izvorima bez ovlasti dopuštao pristup sadržajima u datotečnom sustavu. Problem je riješen poboljšanim upravljanjem stanjem.

  CVE-ID

  CVE-2015-1155: Joe Vennix (Rapid7 Inc.) i HP-ova inicijativa Zero Day
   

 • Safari

  Dostupno za: iPhone 4s i novije verzije, iPod touch (pete generacije) i novije verzije, iPad 2 i novije verzije

  Učinak: posjetom zlonamjernom web-mjestu moglo se omogućiti preuzimanje računa

  Opis: u pokušaju aplikacije Safari da zadrži izvorni naslov zahtjeva za unakrsno preusmjeravanje otkriven je problem te su zlonamjerna web-mjesta mogla probiti CSRF zaštitu. Taj je problem riješen poboljšanim rukovanjem preusmjeravanjima.

  CVE-ID

  CVE-2015-3658: Brad Hill (Facebook)
 • Sigurnost

  Dostupno za: iPhone 4s i novije verzije, iPod touch (pete generacije) i novije verzije, iPad 2 i novije verzije

  Učinak: udaljeni napadač može uzrokovati neočekivano zatvaranje aplikacije ili izvršavanje proizvoljnog koda

  Opis: pojavilo se prekoračenje cijelog broja u sigurnosnom kodu platforme za raščlanjivanje S/MIME e-maila i ostalih potpisanih ili kriptiranih objekata. Taj je problem riješen poboljšanom provjerom provjere autentičnosti.

  CVE-ID

  CVE-2013-1741

 • SQLite

  Dostupno za: iPhone 4s i novije verzije, iPod touch (pete generacije) i novije verzije, iPad 2 i novije verzije

  Učinak: udaljeni napadač može uzrokovati neočekivano zatvaranje aplikacije ili izvršavanje proizvoljnog koda

  Opis: pojavila su se višekratna prekoračenja međuspremnika u SQLite primjeni ispisa. Ti su problemi riješeni poboljšanom provjerom ograničenja.

  CVE-ID

  CVE-2015-3717: Peter Rutenbar u suradnji s inicijativom Zero Day tvrtke HP

 • SQLite

  Dostupno za: iPhone 4s i novije verzije, iPod touch (pete generacije) i novije verzije, iPad 2 i novije verzije

  Učinak: zlonamjerna SQL naredba može izazvati neočekivano zatvaranje aplikacije ili izvršavanje proizvoljnog koda

  Opis: u funkciji SQLite otkriven je problem s API-jem. Taj je problem riješen povećanjem ograničenja.

  CVE-ID

  CVE-2015-7036: Peter Rutenbar u suradnji s inicijativom Zero Day tvrtke HP

 • Telefonija

  Dostupno za: iPhone 4s i novije verzije, iPod touch (pete generacije) i novije verzije, iPad 2 i novije verzije

  Učinak: SIM kartice sa zlonamjernim kodom mogu pokrenuti izvršavanje proizvoljnog koda

  Opis: u raščlanjivanju SIM/UIM podataka otkriven je veći broj problema s provjerom valjanosti ulaza. Ti su problemi riješeni poboljšanom provjerom valjanosti podataka.

  CVE-ID

  CVE-2015-3726: Matt Spisak (Endgame)

 • WebKit

  Dostupno za: iPhone 4s i novije verzije, iPod touch (pete generacije) i novije verzije, iPad 2 i novije verzije

  Učinak: na zlonamjernom web-mjestu klikom na vezu moglo se krivotvoriti sučelje

  Opis: problem se pojavljivao prilikom rukovanja atributom rel u elementima sidra. Ciljni objekti mogli su neovlašteno pristupati objektima veze. Taj je problem riješen boljim prepoznavanjem vrste veza.

  CVE-ID

  CVE-2015-1156: Zachary Durber (Moodle)
 • WebKit

  Dostupno za: iPhone 4s i novije verzije, iPod touch (pete generacije) i novije verzije, iPad 2 i novije verzije

  Učinak: pristup zlonamjernom web-mjestu mogao je uzrokovati neočekivano zatvaranje aplikacije ili izvršavanje proizvoljnog koda

  Opis: u WebKitu je otkriven veći broj problema s oštećenom memorijom. Ti su problemi riješeni poboljšanim upravljanjem memorijom.

  CVE-ID

  CVE-2015-1152: Apple

  CVE-2015-1153: Apple

 • WebKit

  Dostupno za: iPhone 4s i novije verzije, iPod touch (pete generacije) i novije verzije, iPad 2 i novije verzije

  Učinak: pristup zlonamjernoj web-stranici mogao je izazvati neočekivano zatvaranje aplikacije ili izvršavanje proizvoljnog koda

  Opis: u SQLite autorizatoru pojavio se problem nedovoljne usporedbe, što je rezultiralo pozivanjem SQL funkcija. Taj je problem riješen poboljšanom provjerom autentičnosti.

  CVE-ID

  CVE-2015-3659: Peter Rutenbar u suradnji s inicijativom Zero Day tvrtke HP

 • WebKit

  Dostupno za: iPhone 4s i novije verzije, iPod touch (pete generacije) i novije verzije, iPad 2 i novije verzije

  Učinak: zlonamjerno web-mjesto može pristupiti WebSQL bazama podataka drugih web-mjesta

  Opis: u provjerama autentičnosti za preimenovanje WebSQL tablica pojavio se problem koji je zlonamjernom web-mjestu mogao omogućiti pristup bazama podataka koje pripadaju drugim web-mjestima. Taj je problem riješen poboljšanim provjerama provjere autentičnosti.

  CVE-ID

  CVE-2015-3727: Peter Rutenbar u suradnji s inicijativom Zero Day tvrtke HP

 • Wi-Fi povezivost

  Dostupno za: iPhone 4s i novije verzije, iPod touch (pete generacije) i novije verzije, iPad 2 i novije verzije

  Učinak: iOS uređaji mogu se automatski povezati s nepouzdanim pristupnim točkama na temelju poznatog ESSID-a, ali s manjim stupnjem sigurnosti

  Opis: otkriven je problem s nedovoljnom usporedbom u Wi-Fi programu za upravljanje koji procjenjuje oglašavanje na poznatim pristupnim točkama. Taj je problem riješen poboljšanim podudaranjem sigurnosnih parametara.

  CVE-ID

  CVE-2015-3728: Brian W. Gray (Sveučilište Carnegie Mellon), Craig Young (TripWire)

Informacije koje Apple daje o proizvodima koje nije on proizveo ili neovisnim web-stranicama nad kojima nema nadzor niti ih je testirao ne podrazumijevaju da te proizvode Apple preporučuje niti da za njih daje podršku. Apple nije odgovoran za odabir, performanse ni korištenje web-stranica ili proizvoda drugih proizvođača. Apple ne iznosi mišljenja o točnosti ni pouzdanosti web-stranica drugih proizvođača. Dodatne informacije zatražite od dobavljača proizvoda.

Datum objave: