Promjena remena na Apple Watch uređaju

S pomoću koraka u nastavku uklonite remen.

Obavezno koristite remen koji odgovara veličini kućišta Apple Watch uređaja. Ako su veličine kompatibilne, s Apple Watch Series 4 uređajem možete koristiti remen dizajniran za Apple Watch (prve generacije) te Apple Watch Series 1, 2 i 3. Međusobno su kompatibilni remeni za kućišta veličine 38 mm i 40 mm, kao i oni veličine 42 mm i 44 mm.

Promjena remena

  1. Apple Watch postavite na čistu površinu, npr. krpicu od mikrovlakana koja ne pušta dlačice ili mekanu, ojastučenu podlogu.
  2. Ako imate pločastu narukvicu, pritisnite gumb za brzo otpuštanje na narukvici kako biste razdvojili traku na dva dijela.
  3. Pritisnite i držite gumb za otpuštanje trake, a zatim gurnite traku preko kako biste je uklonili.
  4. Ako se remen ne može izvući, ponovno pritisnite gumb za otpuštanje remena i pazite da je držite pritisnutom.
  5. Pazite da tekst na remenu bude okrenut prema vama, a zatim gurajte novi remen dok ne osjetite i čujete škljocaj.

Uklonite pločastu narukvicu

Morate razdvojiti pločastu narukvicu na dva dijela prije nego što uklonite remen s Apple Watch uređaja. Dok uklanjate remen, nemojte ga nasilno gurati ili izvrtati. Poduzmite sljedeće korake kako biste izbjegli oštećenje remena ili kopče. 

Zatvaranje leptiraste kopče

Ako je otvorena, preklopite leptirastu kopču, jednu po jednu stranu, dok ne osjetite i ne začujete škljocaj.

Držanje gumba za brzo otpuštanje

Gumbi za brzo otpuštanje nalaze se u unutrašnjosti narukvice. Morate pritisnuti i držati samo jedan.

Nježno razdvajanje pločica

Dok povlačite, pritisnite i držite gumb za brzo otpuštanje. Trebate razdvojiti remen na dva dijela prije nego što uklonite remen s Apple Watch uređaja.

Skidanje remena na uređaju

Pritisnite i držite gumb za otpuštanje trake, a zatim gurnite traku preko kako biste je uklonili.

Traženje pomoći

Nikada nemojte prisilnu umetati remen u utor. Ako ne osjetite ili ne čujete škljocaj, gurnite remen u lijevu, zatim u desnu stranu. Ako se remen pravilno postavi, neće slobodno kliziti dok ne pritisnete i držite gumb za otpuštanje remena. Ako remen i dalje nije blokiran, centrirajte ga i gurnite na mjesto. Zatim pažljivo pomičite remen gore-dolje. Nemojte nositi Apple Watch ako remen klizi. 

 

 

Datum objave: