VoiceOver rotor na iPhone, iPad i iPod touch uređaju

Pomoću VoiceOver rotora možete promijeniti način na koji VoiceOver funkcionira. Možete promijeniti glasnoću ili brzinu izgovora značajke VoiceOver, prelaziti na sljedeću stavku na zaslonu i drugo.

Upotreba VoiceOver rotora

Ako to već niste učinili, uključite VoiceOver u odjeljku Postavke > Općenito > Pristupačnost.

Da biste se koristili rotorom, po zaslonu iOS uređaja okrećite dvama prstima, kao da okrećete brojčanik. VoiceOver će izgovoriti prvu mogućnost rotora. Nastavite okretati prstima da biste čuli ostale mogućnosti. Da biste odabrali mogućnost, podignite prste.

Kad odaberete mogućnost, potegnite prstom po zaslonu prema gore ili dolje da biste je koristili. Primjerice, ako odaberete mogućnost Riječi dok je dokument otvoren, potez prstom gore ili dolje pomaknut će VoiceOver na sljedeću ili prethodnu riječ.

Slijedi popis i opis mogućnosti rotora.

Mogućnosti navigacije

Pomoću navedenih mogućnosti možete prelaziti na sljedeću stavku potezom jednim prstom odozgo prema dolje po zaslonu. VoiceOver možete pomaknuti na prethodnu stavku potezom prsta odozdo prema gore.

Tekst možete pregledavati tijekom unosa pomoću mogućnosti Znakovi, Riječi i Linije:

 • Znakovi: čitanje jednog po jednog znaka.
 • Riječi: čitanje jedne po jedne riječi.
 • Linije: čitanje jednog po jednog retka. 

Ove mogućnosti omogućuju kretanje stranicom: 

 • Spremnici: prelazak s jednog spremnika na zaslonu na sljedeći. Primjerice, spremnici su Dock i početni zaslon. 
 • Naslovi: prelazak s jednog naslova na sljedeći. Isprobajte taj rotor u odjeljku Postavke > Mail, kontakti, kalendari.
 • Obilježja: kretanje kroz banere, navigaciju i gumbe u HTML sadržaju (primjerice web-mjesto ili HTML e-mail).
 • Ista stavka: prelazak s jedne stavke na drugu iste vrste. Isprobajte to na linkovima u rezultatima web-pretraživanja preglednika Safari.
 • Okomita navigacija: pomicanje prema gore ili dolje okomitim potezima jednim prstom. Isprobajte to na početnom zaslonu.
 • Statični tekst: prelazak s jednog retka statičnog HTML teksta na sljedeći. Statični tekst glavni je tekst na stranici – primjerice, ne obuhvaća nazive linkova ni gumba.

Ove mogućnosti omogućuju prelazak s linka na link:

 • Linkovi: prelazak s jednog linka na sljedeći.
 • Posjećeni linkovi: prelazak s jednog linka na sljedeći, ali samo na one koje ste već kliknuli.
 • Neposjećeni linkovi: prelazak s jednog linka na sljedeći, ali samo na one koje još niste kliknuli.
 • Unutarnji linkovi: prelazak s jednog unutarnjeg linka na web-stranici na sljedeći.

Slijedi još načina za kretanje stranicom:

 • Tablice: premještanje kursora značajke VoiceOver na početak tablice na web-stranici.
 • Popisi: premještanje kursora značajke VoiceOver na početak popisa na web-stranici.
 • Gumbi: prelazak s jednog gumba u HTML sadržaju na sljedeći.
 • Kontrole obrazaca: kretanje među gumbima i izbornicima prilikom korištenja obrasca.
 • Polja za tekst: prelazak s jednog tekstnog polja u HTML sadržaju na sljedeće.
 • Polja za pretraživanje: prelazak s jednog polja za pretraživanje u HTML sadržaju na sljedeće.
 • Slike: prelazak na slike.

Promjena načina na koji VoiceOver izgovara i čita tekst te kako zvuči

Brzina govora: promjena brzine kojom VoiceOver izgovara tekst. Da bi izgovor bio brži ili sporiji, potegnite jednim prstom po zaslonu prema gore ili prema dolje. Svakim se potezom brzina mijenja za 5 posto.

Glasnoća: promjena glasnoće izgovora značajke VoiceOver. Ta je mogućnost neovisna o glasnoći sustava. Da bi izgovor bio glasniji ili tiši, potegnite jednim prstom po zaslonu prema gore ili prema dolje. Svakim se potezom glasnoća mijenja za 5 posto. 

Interpunkcija: promjena načina izgovora interpunkcijskih znakova u značajci VoiceOver. Potegnite jednim prstom prema dolje ili gore te izaberite želite li izgovor svih ili pojedinih interpunkcijskih znakova ili ne želite da se oni izgovaraju.

Zvukovi: isključivanje i uključivanje zvučnih efekata (zvukova klikanja i kursora) u značajci VoiceOver. Potegnite jednim prstom prema gore ili dolje.

Savjeti: uključivanje i isključivanje savjeta u značajci VoiceOver. Potegnite jednim prstom prema gore ili dolje.

Stišavanje pozadinskog zvuka: smanjivanje glasnoće ostalih zvučnih sadržaja dok VoiceOver izgovara tekst. Potegnite jednim prstom prema gore ili dolje.

Promjena načina tipkanja

Pomoću moda tipkanja možete se prebacivati među modovima za standardno tipkanje, tipkanje dodirom i tipkanje izravnim dodirom. Da biste odabrali drugi mod, potegnite jednim prstom prema gore ili prema dolje.

Umjesto rotora, u odjeljku > Općenito > Pristupačnost > VoiceOver > Stil tipkanja možete odabrati mod tipkanja.

Evo na koji način možete koristiti modove tipkanja:

Standardno tipkanje

Povlačenjem prsta ulijevo ili udesno odaberite tipku na tipkovnici, a zatim dvaput dodirnite da biste unijeli znak. Možete i pomicati prst po tipkovnici da biste odabrali tipku te, držeći je jednim prstom, dodirnuti zaslon drugim.

VoiceOver će izgovoriti koju ste tipku odabrali, a zatim i znak koji ste unijeli.

Tipkanje dodirom

Na tipkovnici dodirnite tipku da biste je odabrali, a zatim podignite prst da biste unijeli znak. Ako ste dodirnuli pogrešnu tipku, povucite prst na željenu.

VoiceOver će izgovoriti svaki znak za svaku tipku koju dodirnete. VoiceOver će unijeti znak kad podignete prst.

Tipkanje izravnim dodirom

Tipkanje na isti način kao i kad je VoiceOver isključen. Ovaj mod isključuje VoiceOver samo za tipkanje.

Mogućnosti unosa, akcija i zumiranja

Rukopis: omogućuje rukopisni način unosa teksta umjesto tipkanja pomoću tipkovnice.

Unos brajice na zaslonu: uključuje zaslonsku tipkovnicu za unos brajice.

Postupci: odabir akcije prilikom dvostrukog dodira jednim prstom. Primjerice, u aplikaciji Mail rotor sadrži mogućnosti Izbriši, Aktiviraj stavku, Označi pročitano, Stavi zastavicu i dr.

Zumiranje: smanjivanje i povećavanje prikaza. Potegnite jednim prstom odozgo prema dolje ili gore. Isprobajte to u aplikaciji Kamera. To ne utječe na zumiranje značajke Pristupačnost.

Odabir mogućnosti

Neke su od navedenih mogućnosti na rotoru zadane, a neke su dodatne.

Mogućnosti rotora možete odabrati u odjeljku Postavke > Općenito > Pristupačnost > VoiceOver > Rotor. Zatim odaberite mogućnosti za koje želite da ih rotor prikazuje.

Neke se mogućnosti ne prikazuju uvijek na rotoru. Primjerice, mod tipkanja prikazuje se na rotoru samo ako postoji tipkovnica.

Datum objave: