Ako se Apple Watch ne puni ili ne uključuje

Slijedite upute u nastavku ako vam je potrebna pomoć ili ne možete puniti Apple Watch. 

Provjerite puni li se Apple Watch

Kada priključite Apple Watch na kabel za punjenje i napajanje, na zaslonu se treba prikazati zeleni simbol munje zelena munja.  

Ako je potrebno napuniti sat, na zaslonu se prikazuje crveni simbol munje crvena munja. (Da biste vidjeli brojčanik sata, možda ćete morati kliknuti bočnu tipku). Kad se sat puni, crveni simbol munje crvena munjamijenja se u zeleni simbol munje zelena munja. Ako je zaslon prazan ili su na njemu prikazani ikona Appleovog magnetskog kabela za punjenje i crveni simbol munje crvena munjapunite sat do 30 minuta. 

 

 

 

Traženje pomoći

Ako koristite stalak za punjenje drugog proizvođača, koristite kabel za punjenje koji ste dobili u kutiji s Apple Watch uređajem.

Ako se Apple Watch ne puni ili se na uređaju pojavljuje poruka da punjenje tim dodatnim priborom nije podržano, učinite sljedeće: 

  1. Provjerite jeste li Appleov magnetski kabel za punjenje priključili do kraja u USB prilagodnik za napajanje, a zatim provjerite jeste li prilagodnik priključili do kraja u strujnu utičnicu.
  2. Provjerite koristite li Appleov magnetski kabel za punjenje koji je isporučen uz Apple Watch uređaj. 
  3. Skinite sav plastični omot s obiju strana punjača. 
  4. Provjerite jesu li poleđina Apple Watch uređaja i magnetski punjač čisti.
  5. Postavite poleđinu Apple Watch uređaja na punjač. Magneti punjača poravnavaju Apple Watch i na brojčaniku sata trebao bi se prikazati zeleni simbol munje zelena munja.
  6. Ako se Apple Watch ni nakon toga ne puni, prisilno ga ponovno pokrenite. Pritisnite i držite bočnu tipku te kotačić Digital Crown najmanje 10 sekundi ili dok se ne pojavi Appleov logotip.
  7. Isprobajte drugi magnetski kabel za punjenje Apple Watch uređaja i drugi USB prilagodnik za napajanje. Ako Apple Watch nema energije, možda će za prikaz zelenog simbola munje zelena munja nakon što počnete puniti uređaj biti potrebno nekoliko minuta. 

Obratite nam se

Ako vam i dalje treba pomoć, obratite se Appleovoj korisničkoj podršci.

Datum objave: