Ako ste zaboravili šifru za Apple Watch

Saznajte kako ukloniti šifru s Apple Watch uređaja.

Korištenje uparenog iPhone uređaja

Ako imate iPhone uređaj, za uklanjanje šifre s Apple Watch uređaja možete koristiti aplikaciju Apple Watch. Nakon što uklonite šifru, morat ćete ponovno postaviti Apple Watch uređaj i obnoviti ga iz sigurnosne kopije.

 1. Držite Apple Watch i iPhone uređaj jedan blizu drugoga sve dok ovaj postupak ne završi.
 2. Otvorite aplikaciju Apple Watch i dodirnite karticu Moj sat.
 3. Dodirnite opciju Općenito > Resetiraj.
 4. Dodirnite opciju Izbriši sadržaj i postavke Apple Watch uređaja, a zatim ponovno dodirnite da biste potvrdili. Možda ćete morati unijeti lozinku za Apple ID.
  Zaslon za resetiranje na iPhone uređaju
 5. Pričekajte da ovaj postupak završi, a zatim ponovno postavite Apple Watch uređaj. Kada se to zatraži, obnovite ga iz sigurnosne kopije.


     Zaključani zaslon na uređaju Apple Watch

Korištenje Apple Watch uređaja

Ako nemate upareni iPhone uređaj, s Apple Watch uređaja i dalje možete ukloniti šifru.

 1. Sat ostavite na punjaču dok ne dovršite te korake.
 2. Pritisnite bočnu tipku i držite je dok se ne pojavi zaslon za isključivanje.
 3. Čvrsto pritisnite klizač za isključenje, a zatim podignite prst. 
 4. Dodirnite opciju Izbriši sav sadržaj i postavke.
 5. Pričekajte da ovaj postupak završi, a zatim ponovno postavite Apple Watch uređaj. Kada se to zatraži, obnovite ga iz sigurnosne kopije.

Datum objave: