Bluetooth, Wi-Fi i mobilna veza na Apple Watch uređaju

Saznajte više o Bluetooth i Wi-Fi vezi za Apple Watch te kako na satu koristiti i jednu i drugu. Saznajte i kako je integrirana mobilna veza na uređaju Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular).

Kontrolni centar na iPhone uređaju

Da biste na uređaju Apple Watch koristili sve značajke, na uparenom iPhone uređaju uključite Wi-Fi i Bluetooth. Na iPhone uređaju prijeđite prstom prema gore da bi se otvorio kontrolni centar. Zatim provjerite jesu li uključeni Wi-Fi i Bluetooth.

Apple Watch koristi Wi-Fi i Bluetooth za komunikaciju s uparenim iPhone uređajem, prebacujući se prema potrebi s jedne veze na drugu:

  • Kada je iPhone u blizini, Apple Watch koristi Bluetooth te tako štedi bateriju.  
  • Ako Bluetooth nije dostupan, Apple Watch pokušat će koristiti Wi-Fi. Ako je, primjerice, dostupan kompatibilni Wi-Fi, a iPhone nije u dosegu Bluetooth veze, Apple Watch koristit će Wi-Fi.

Kompatibilni Wi-Fi za Apple Watch

Apple Watch može se povezati s Wi-Fi mrežom u sljedećim slučajevima: 

  • ako se iPhone, iako sa satom povezan Bluetooth vezom, prethodno već povezao s mrežom
  • ako je Wi-Fi mreža 802.11b/g/n na 2,4 GHz

Apple Watch se, primjerice, neće povezati s Wi-Fi ili javnim mrežama na 5 GHz za koje je potrebna prijava, pretplata ili profil. Kada se Apple Watch uređaj poveže s kompatibilnom Wi-Fi mrežom, a ne vezom kojom je povezan iPhone uređaj, u kontrolnom centru pojavit će se ikona za Wi-Fi.

Provjera veze između uređaja

Dva su načina za provjeru veze između Apple Watch i iPhone uređaja:

  • Ako se na brojčaniku sata pojavi crvena ikona za prekid veze ili ikona sa znakom X, veza nije uspostavljena.
  • Prstom prijeđite preko brojčanika sata prema gore da biste otvorili kontrolni centar, u kojem možete vidjeti jesu li uređaji povezani. Možete i dodirnuti ikona iPhone uređaja. Ako je povezan, iPhone bi trebao „zafućkati”.

 

 

Korištenje mobilne mreže

Ako nemate iPhone ili Wi-Fi, a imate Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular) i mobilnu vezu, moguće je uputiti pozive i koristiti podatkovni prijenos ili aplikacije. Saznajte kako Apple Watch dodati u mobilnu tarifu.

Da biste provjerili jačinu signala, prijeđite prstom prema gore te otvorite kontrolni centar. 

Kad se veza uspostavi, gumb Mobilni podaci zelene je boje. Zelene točkice označavaju jačinu signala. 

 

Gumb Mobilni podaci bijele je boje ako je mobilna tarifa aktivirana, a Apple Watch povezan s iPhone uređajem ili Wi-Fi mrežom.

Da biste mobilni prijenos podataka uključili ili isključili, prijeđite prstom prema gore i otvorite kontrolni centar, dodirnite zeleni gumb Mobilni podaci, a zatim isključite Mobilni podaci.

Neke se aplikacije ne ažuriraju ako niste povezani s iPhone uređajem.

Prekidanje veze s Wi-Fi mrežom na Apple Watch Series 3 uređaju (GPS + Cellular)

Samo na Apple Watch Series 3 uređaju (GPS + Cellular) možete prekinuti vezu s Wi-Fi mrežama.

Prstom prijeđite prema gore da biste otvorili kontrolni centar te dodirnite ikona za Wi-Fi. Ikona će se zatamniti, a uređaj prekinuti vezu s mrežom s kojom ste povezani. Nakon što prekinete vezu, Apple Watch neće se automatski povezivati s Wi-Fi mrežom s kojom ste prekinuli vezu dok ne učinite nešto od sljedećeg:

  • dok u kontrolnom centru ne uključite Wi-Fi
  • dok ne otpješačite ili se ne odvezete na drugu lokaciju 
  • dok ne bude 5.00 sati po lokalnom vremenu
  • dok ponovno ne pokrenete uređaj

Dodatne informacije

Datum objave: