Ako ne možete pronaći ili koristiti sadržaje kupljene unutar aplikacije

Ako ne možete koristiti ili pronaći kupljene sadržaje unutar aplikacije, pokušajte ih obnoviti.

Obnova sadržaja kupljenih unutar aplikacije

Neki sadržaji kupljeni unutar aplikacije, kao što su valute ili savjeti za igre, potrošni su materijal, što znači da ih upotrebom trošite. Kupljen potrošni materijal ne može se obnavljati. Saznajte više o različitim vrstama kupnji unutar aplikacije.

Možda možete obnoviti neke materijale koji nisu potrošni, primjerice, nadogradnju na pro verziju, neku dodatnu značajku za igru ili pretplatu:

  1. Otvorite aplikaciju koju ste upotrijebili za kupnju tog artikla.
  2. Potražite opciju za obnovu. Može se nalaziti u trgovini aplikacija, glavnom izborniku, izborniku Postavke ili izborniku Opcije.

Ako aplikaciju pokušavate obnoviti, a nema rezultata ili se pojavljuje poruka o pogrešci

Datum objave: