Držanje Apple Watch uređaja na prihvatljivoj radnoj temperaturi

Saznajte više o odgovarajućoj radnoj temperaturi za Apple Watch. Pročitajte savjete za održavanje takve temperature i sigurno rukovanje uređajem.

Apple Watch najbolje radi na ambijentalnoj temperaturi od 0 do 35 °C (od 32 do 95 °F) te se mora držati na ambijentalnoj temperaturi od -20 do 45 °C (od -4 do 113 °F). Apple Watch, primjerice, ne biste smjeli dugo držati na izravnom suncu ni ostaviti u automobilu za vrlo vrućih dana. Držanjem i upotrebom uređaja u temperaturnom rasponu koji se ne preporučuje može se skratiti trajanje baterije ili izazvati oštećenje.

Saznajte više o upravljanju temperaturom na uređaju Apple Watch

Ako je potrebno, Apple Watch sam regulira svoju internu temperaturu. Evo što možete zapaziti ako se to dogodi:

 • Može se produljiti vrijeme punjenja ili se uređaj može prestati puniti.
 • Zaslon se može zatamniti.
 • Prijenos podataka može se zaustaviti ili usporiti.
 • Aplikacije se mogu zatvoriti.
 • Na Cellular modelima Apple Watch uređaja možda neće imati mobilnu vezu ili nećete moći upućivati ili primati pozive. Kad se to dogodi, gumb za mobilnu vezu u kontrolnom centru postaje crven. Normalne mobilne funkcije pojavit će se kad se Apple Watch ohladi. No hitni pozivi uvijek su mogući.
  Kontrolni centar na uređaju Apple Watch.

Brojčanik sata s ikonom termometra i prikazom vremena.

Ako vam se Apple Watch previše zagrijava, pojavit će se samo crveni termometar i vrijeme.

Evo što učiniti:

 1. Ako uređaj nosite, skinite ga sa zapešća. Ako se Apple Watch upravo puni, izvadite ga iz punjača. Vaš sat automatski se isključuje nekoliko sekundi nakon prikaza termometra. Ako sat ostavite na punjaču, neće se isključiti. Ako ponovno pokušate uključiti sat, ponovno će se pojaviti crveni termometar. 
 2. Apple Watch premjestite na hladnije mjesto te pričekajte da se ohladi da biste ga ponovno mogli nositi ili puniti. Kada se sat ohladi, automatski se ponovno uključuje.
 3. Ako upućujete mobilne pozive na Cellular modelu Apple Watch uređaja u području sa slabim mobilnim signalom, pomaknite se na mjesto s jačim signalom.

Sigurno rukovanje Apple Watch uređajem i njegovim priborom

Za Apple Watch, njegov strujni adapter i magnetski kabel za napajanje za Apple Watch vrijede postojeći standardi i ograničenja za temperaturu površine na kojoj se nalaze. Čak i u okviru tih ograničenja, dug kontakt sa zagrijanim površinama može izazvati nelagodu ili ozljedu.

Evo nekih savjeta o sigurnosti:

 • Imajte na umu da se, ako su uključeni u izvor napajanja, Apple Watch, njegov strujni adapter i magnetski kabel za napajanje za Apple Watch zagrijavaju.
 • Ako su uključeni u napajanje, Apple Watch, magnetski kabeli za napajanje za Apple Watch i strujni adapteri ne smiju biti u duljem dodiru s kožom.
 • Apple Watch, njegov strujni adapter i magnetski kabel za napajanje za Apple Watch potrebno je puniti u prostoriji s dobrom ventilacijom. Ako se ti uređaji pune ili su priključeni u izvore napajanja, ne smiju se prekrivati.
 • Upotreba mobilne veze na Cellular modelima Apple Watch uređaja može zagrijati uređaj. 
 • Ako se Apple Watch neugodno zagrije, skinite ga s ruke. Osobito na to pripazite ako bolujete od poremećaja zbog kojeg na tijelu ne osjećate toplinu.

Apple Watch, njegov adapter i magnetski kabel za napajanje za Apple Watch zadovoljavaju standarde u pogledu sigurnosti informatičke opreme, prema normi IEC 60950-1:2005+A1:2009+A2:2013. Ta je norma usvojena u mnogim zemljama i regijama. Ona se u sljedećim zemljama primjenjuje pod sljedećim nazivima:

 • UL 60950-1 u SAD-u
 • CSA 60950-01 u Kanadi
 • EN 60950 u Europi
 • AS/NZS 60950:1 u Australiji i na Novom Zelandu
Datum objave: