Ako aplikacija Nađi moje prijatelje ne radi

Uz servis iCloud možete upotrebljavati aplikaciju Nađi moje prijatelje da biste jednostavno pronašli prijatelje i obitelj na iPhone, iPad, iPod touch ili Apple Watch uređaju.

Ako na uređaju imate iOS 13 ili noviji sustav, svoju lokaciju možete dijeliti s prijateljima i članovima obitelji putem aplikacije Pronalaženje. Ako na Apple Watch uređaju imate sustav watchOS 6, upotrijebite aplikaciju Pronađi osobe.

Ako vam je potrebna pomoć, najprije učinite sljedeće:

 1. Provjerite imate li najnoviju verziju aplikacije Nađi moje prijatelje preuzetu s trgovine App Store, verziju sustava iOS 8 – 12 na iPhone, iPad ili iPod touch uređaju odnosno verziju sustava watchOS 3 – 5 na Apple Watch uređaju.
 2. Probleme u vezi s aplikacijom Nađi moje prijatelje potražite na stranici Stanje sustava.
 3. Prisilno zatvaranje aplikacije Nađi moje prijatelje na iPhone, iPad ili iPod touch uređaju. Pričekajte nekoliko trenutaka pa ponovno otvorite aplikaciju. 
 4. Učinite sljedeće ako se aplikacija neočekivano isključi, prestane reagirati ili se ne otvara.

Ako vam je i dalje potrebna pomoć s rješavanjem problema, slijedite upute u nastavku. Možete i pogledati izbornik Pomoć u aplikaciji Nađi moje prijatelje:

 • Na iPhone ili iPod touch uređaju dodirnite opciju Ja, a zatim opciju Pomoć.
 • Na iPad uređaju dodirnite gumb Popis, zatim opciju Ja, Informacije, a potom opciju Pomoć.

Traženje pomoći prilikom prikaza lokacija

Saznajte što učiniti ako ne možete vidjeti lokaciju, ako ona nije točna ili ako vaši prijatelji ne mogu vidjeti lokaciju vašeg uređaja.

Ako imate sustav iOS 13 ili noviji odnosno watchOS 6 ili noviji, saznajte kako upotrijebiti dijeljenje lokacije u aplikaciji Pronalaženje.

Ako ste aplikaciju prisilno zatvorili

Ako ste aplikaciju Nađi moje prijatelje prisilno zatvorili u sustavu iOS 7 ili novijem, aplikacija Nađi moje prijatelje možda neće moći otkriti blizinu geografske lokacije (geoograđivanje). Obavijesti o geoograđivanju aplikacije Nađi moje prijatelje neće se slati prijateljima koji prate vaš uređaj, a vaš se uređaj neće prikazivati na njihovima. Kada isključite aplikaciju, ponovno je otvorite na svom uređaju.

Aplikaciju Nađi moje prijatelje prisilno zatvorite samo ako više ne reagira. Aplikacija Nađi moje prijatelje vašim prijateljima može poslati vašu trenutačnu lokaciju čak i ako je pokrenuta u pozadini.

Ako se za prijatelje prikaže oznaka Lokacija nije dostupna

Lokaciju prijatelja možda ne vidite iz sljedećih razloga:

 • Vaš prijatelj možda treba ispraviti datum na svom uređaju. Dodirnite opciju Postavke > Općenito > Datum i vrijeme.
 • Uređaj je isključen ili nije povezan s mobilnom ni Wi-Fi mrežom.
 • Vaš je prijatelj u aplikaciji Nađi moje prijatelje uključio opciju Sakrij moju lokaciju. 
 • Vaš je prijatelj isključio opciju Dijeli moju lokaciju.
 • Vaš je prijatelj isključio lokacijske usluge na izborniku Postavke > Privatnost > Lokacijske usluge; Postavke > Vrijeme uporabe zaslona > Ograničenja za sadržaj i zaštitu privatnosti > Dijeli moju lokaciju; ili na izborniku Postavke > Privatnost > Lokacijske usluge > Nađi prijatelje.
 • Vaš je prijatelj isključio opciju Dijeli moju lokaciju putem izbornika Postavke > [vaše ime] >Pronalaženje > Dijeli moju lokaciju.
 • Prijatelj na uređaju koji se locira nije prijavljen u aplikaciju Nađi moje prijatelje.
 • Uređaj se nalazi u državi ili regiji u kojoj Apple ne nudi tu značajku. Ta značajka možda nije dostupna u svim državama ili regijama zbog tehničkih ograničenja ili lokalnog zakona.

Prethodna lokacija uređaja dostupna je dva sata. Nakon dva sata prikazat će se poruka Lokacija nije dostupna.

Ako lokacija nije ažurna ili je netočna

Trenutačnu lokaciju uređaja možda nećete vidjeti ako ju je potrebno ažurirati na servisu iCloud. Pričekajte nekoliko minuta, a zatim pokušajte ponovno. 

Ako ste u aplikaciju Nađi moje prijatelji prijavljeni na više uređaja, možda ćete morati odabrati koji uređaj želite učiniti vidljivim prijateljima: 

 • Na iPhone ili iPod touch uređaju dodirnite opciju Ja, a zatim u odjeljku Dijeli moju lokaciju koristeći dodirnite aktivni uređaj. Taj je izbor vidljiv samo ako ste istodobno prijavljeni u Nađi moje prijatelje na više uređaja.
 • Na iPad uređaju dodirnite gumb Popis, zatim opciju Ja, Informacije pa u odjeljku Dijeli moju lokaciju koristeći dodirnite aktivni uređaj. Taj je izbor vidljiv samo ako ste istodobno prijavljeni u Nađi moje prijatelje na više uređaja.
 • Na Apple Watch uređaju na kojem je instaliran sustav watchOS 4 pritisnite kotačić Digital Crown da bi se prikazala ikona Postavke. Odaberite opciju Postavke > Općenito > Lokacijske usluge. Provjerite jesu li uključene opcije Lokacijske usluge i Dijeli moju lokaciju.

Ako je lokacijski krug prevelik

Ako je lokacijski krug prevelik, pričekajte nekoliko minuta, a zatim pokušajte ponovno. Uređaj možda pokušava utvrditi precizniju lokaciju ili vam je pak ne može pružiti. To se može dogoditi ako se uređaj nalazi u zatvorenom prostoru bez Wi-Fi bazne stanice.

Ako oznaka lokacije nije precizna

Ako ste postavili oznaku lokacije, kao što je Dom ili Posao, oznaka će se prikazati samo ako je lokacija uređaja precizna. Ako je oznaka lokacije uređaja preširoka da bi odgovarala lokaciji koju ste koristili prilikom postavljanja oznake, oznaka se možda neće prikazati. 

Traženje pomoći pri slanju i primanju zahtjeva za lokaciju

Slijedite korake u nastavku.

Ako niste zaprimili prijateljev zahtjev

 1. Provjerite jeste li prijavljeni u aplikaciju Nađi moje prijatelje pomoću Apple ID-a koji vaš prijatelj pokušava pratiti. Da biste vidjeli svoj Apple ID, dodirnite opciju Postavke > [vaše ime]. Ako upotrebljavate sustav iOS 10.2 ili stariji, dodirnite opciju Postavke > iCloud. Ako prijatelj koristi drugu e-mail adresu, provjerite ima li u vašim dolaznim e-mail porukama zahtjeva vaših prijatelja. Da biste prihvatili ili odbili neki zahtjev, u e-mailu dodirnite opciju Prikaz zahtjeva.
 2. Provjerite je li u aplikaciji Nađi moje prijatelje uključena opcija Dozvoli zahtjeve:
  • Na iPhone ili iPod touch uređaju dodirnite opciju Ja, a zatim u odjeljku Pozivnice odaberite opciju Dozvoli zahtjeve.
  • Na iPad uređaju dodirnite gumb Popis, zatim opciju Ja, Informacije pa odaberite opciju Dozvoli zahtjeve.
 3. Provjerite niste li premašili ograničenje u pogledu prihvaćenih zahtjeva za praćenjem. Ako ste dosegnuli ograničenje, možda nećete moći prihvaćati prijatelje dok nekog ne uklonite.

Ako prijatelj nije primio vaš zahtjev

 • Provjerite jeste li zahtjev poslali na Apple ID pomoću kojeg se vaš prijatelj prijavljuje u aplikaciju Nađi moje prijatelje na iPhone, iPad ili iPod touch uređaju. Ako vaš prijatelj upotrebljava sustav iOS 13 ili noviji odnosno watchOS 6, zahtjev pošaljite na Apple ID koji vaš prijatelj upotrebljava za prijavu u aplikacije Nađi moj [naziv uređaja] ili Pronađi osobe.
 • Provjerite niste li premašili ograničenje u pogledu poslanih zahtjeva za praćenje. Ako ste dosegnuli ograničenje, možda nećete moći slati zahtjeve za lokaciju prijateljima dok nekog ne uklonite.

Ako prihvatite zahtjev od prijatelja kojeg ne pratite, prijatelju se automatski šalje zahtjev za praćenje.

Dodatne informacije

Datum objave: