O prečacu pristupačnosti na iPhone, iPad i iPod touch uređajima

Saznajte kako dodati značajku VoiceOver, pomoćnu značajku dodira, značajku vođenog pristupa i druge u kontrolni centar za olakšani pristup. Koristiti možete i trostruki klik da biste brzo pristupali značajkama pristupačnosti koje često koristite.

Upotreba bočne tipke

Ako koristite iPhone X, tipku Home zamijenila je bočna tipka. Učinite sljedeće:

 • Da biste postavili prečac pristupačnosti: idite na Postavke > Općenito > Pristupačnost > Prečac pristupačnosti, a zatim odaberite značajke koje najčešće upotrebljavate.
 • Korištenje prečaca pristupačnosti: tri puta pritisnite bočnu tipku.
 • Da biste usporili brzinu potrebnu da dva ili tri puta pritisnete bočnu tipku, učinite sljedeće: otvorite Postavke > Općenito > Pristupačnost > Bočna tipka.

Upotreba tipke Home

 • Da biste postavili prečac pristupačnosti: idite na Postavke > Općenito > Pristupačnost > Prečac pristupačnosti, a zatim odaberite značajke koje najčešće upotrebljavate.
 • Korištenje prečaca pristupačnosti: tri puta pritisnite tipku Home.
 • Da biste usporili brzinu potrebnu da dva ili tri puta pritisnete tipku Home, učinite sljedeće: otvorite Postavke > Općenito > Pristupačnost > Tipka Home.

Korištenje kontrolnog centra

 • Prilagodba kontrolnog centra: otvorite Postavke > Kontrolni centar > Prilagodi kontrole, a zatim dodirnite mjesto pokraj značajki pristupačnosti kao što su Prečaci pristupačnosti, Povećalo, Slušna pomagala, Prilagodbe dodira i Vođeni pristup.
 • Aktiviranje značajke pristupačnosti putem kontrolnog centra: otvorite kontrolni centar, a zatim dodirnite značajku pristupačnosti.

Značajkama pristupačnosti na uređaju možete upravljati i putem programa iTunes. Učinite sljedeće:

 1. Povežite iPhone, iPad ili iPod touch s računalom na kojem je instaliran iTunes.
 2. U programu iTunes odaberite uređaj.
 3. Pri dnu okna sa sažetkom u odjeljku Opcije kliknite Podesi pristupačnost.
 4. Odaberite značajku koju želite koristiti pa kliknite U redu.

Dodatne informacije o značajkama pristupačnosti i njihovoj upotrebi potražite u odjeljku Pristupačnost korisničkog priručnika za vaš iOS uređaj.

 

Datum objave: