O prečacu pristupačnosti na iPhone, iPad i iPod touch uređajima

Saznajte kako dodati značajke VoiceOver, pomoćni dodir, vođeni pristup i ostale u Kontrolnom centru za jednostavan pristup. Koristiti možete i trostruki klik da biste brzo pristupali značajkama pristupačnosti koje često koristite.

Upotreba bočne ili gornje tipke

Ako vaš uređaj nema tipku Home, ima bočnu ili gornju tipku.

  • Da biste postavili prečac pristupačnosti: idite na Postavke > Pristupačnost > Prečac pristupačnosti, a zatim odaberite značajke koje najčešće upotrebljavate.
  • Za upotrebu značajke Prečac pristupačnosti: triput kliknite bočnu ili gornju tipku.
  • Da biste usporili brzinu potrebnu da dva ili tri puta pritisnete bočnu ili gornju tipku: otvorite Postavke > Pristupačnost > Bočna [ili Gornja] tipka, a zatim promijenite postavku.

Upotreba tipke Home

  • Da biste postavili prečac pristupačnosti: idite na Postavke > Pristupačnost > Prečac pristupačnosti, a zatim odaberite značajke koje najčešće upotrebljavate.
  • Korištenje prečaca pristupačnosti: tri puta pritisnite tipku Home.
  • Da biste usporili brzinu potrebnu da dva ili tri puta pritisnete tipku Home, učinite sljedeće: otvorite Postavke > Pristupačnost > Tipka Home, a zatim promijenite postavku.

Korištenje kontrolnog centra

  • Da biste prilagodili Kontrolni centar: otvorite Postavke > Kontrolni centar, a zatim dodirnite gumb Dodaj ikona Dodaj pored značajke za pristupačnost, kao što su Prečaci pristupačnosti, Povećalo, Slušna pomagala i Vođeni pristup.
  • Da biste aktivirali značajku pristupačnosti u Kontrolnom centru: otvorite Kontrolni centar, a zatim dodirnite značajku pristupačnosti.
Datum objave: