Korištenje značajke Keynote Remote na iPhone, iPad i iPod touch uređajima

Prezentacijama u aplikaciji Keynote možete upravljati putem iOS uređaja pomoću značajke Keynote Remote.

Provjerite preduvjete

Značajka Keynote Remote dio je aplikacije Keynote za iOS. Evo što vam je potrebno da biste upravljali prezentacijom pomoću značajke Keynote Remote:

Povezivanje značajke Keynote Remote s Mac računalom

Prezentaciju možete reproducirati na svom Mac računalu i daljinski njome upravljati putem svog iOS uređaja.

 1. Provjerite je li uključen Wi-Fi na vašem Mac računalu i iOS uređaju.
 2. Na Mac računalu otvorite Keynote.
 3. Na traci izbornika odaberite Keynote > Postavke, kliknite Upravljači, a zatim potvrdite okvir „Omogući“.
 4. Na iOS uređaju otvorite aplikaciju Keynote, a zatim na alatnoj traci dodirnite gumb Keynote Remote. Ako ne vidite gumb Keynote Remote, dodirnite Prezentacije ili gumb Natrag, a zatim dodirnite gumb Keynote Remote.
 5. Ako se prvi put povezujete s ovom značajkom Keynote Remote, dodirnite Nastavi, a zatim Dodaj uređaj. Ako ste se već prije povezivali s ovom značajkom Keynote Remote, dodirnite Uređaji, a zatim dodirnite Dodaj uređaj.
 6. Na Mac računalu kliknite Link pored naziva svog iOS uređaja.
 7. Provjerite podudara li se prikazana četveroznamenkasta lozinka na Mac računalu i iOS uređaju, a zatim kliknite Potvrdi.

Nakon povezivanja iOS uređaja saznajte kako koristiti značajku Keynote Remote.

Povezivanje značajke Keynote Remote s drugim iOS uređajem

Prezentaciju možete reproducirati na jednom iOS i uređaju i istodobno njome daljinski upravljati pomoću drugog iOS uređaja.

 1. Provjerite je li uključen Wi-Fi na oba iOS uređaja.
 2. Otvorite prezentaciju u aplikaciji Keynote na uređaju na kojem je želite reproducirati.
 3. Dodirnite gumb Alati na alatnoj traci, dodirnite Dozvoli daljinsko upravljanje, a zatim uključite Aktiviraj upravljače.
 4. Otvorite aplikaciju Keynote na uređaju koji želite koristiti kao daljinski upravljač.
 5. Dodirnite gumb Keynote Remote alatnoj traci. Ako ne vidite gumb Keynote Remote, dodirnite Prezentacije ili gumb Natrag, a zatim dodirnite gumb Keynote Remote.
 6. Ako se prvi put povezujete s ovom značajkom Keynote Remote, dodirnite Nastavi, a zatim Dodaj uređaj. Ako ste se već prije povezivali s ovom značajkom Keynote Remote, dodirnite Uređaji, a zatim dodirnite Dodaj uređaj.
 7. Na uređaju na kojem prezentirate dodirnite Link pored daljinskog uređaja.
 8. Provjerite podudara li se prikazana četveroznamenkasta lozinka na iOS uređajima, a zatim kliknite Potvrdi.

Nakon povezivanja iOS uređaja saznajte kako koristiti značajku Keynote Remote.

Korištenje značajke Keynote Remote

Kada značajku Keynote Remote povežete s Mac računalom ili iOS uređajem, pomoću nje možete upravljati dijaprojekcijom prema uputama u nastavku.

 1. Uključite Wi-Fi na Mac računaluiOS uređaju.* 
 2. Otvorite Keynote prezentaciju na Mac računalu ili iOS uređaju. 
 3. Na uređaju Keynote Remote otvorite aplikaciju Keynote, a zatim dodirnite Keynote Remote. Ako ne vidite gumb Keynote Remote, dodirnite Prezentacije ili gumb Natrag, a zatim dodirnite gumb Keynote Remote.
 4. Dodirnite Reproduciraj, a zatim odaberite što želite učiniti:
  • Da biste promijenili izgled, dodirnite gumb Izgled, a zatim odaberite neku opciju. 
  • Da biste se pomakli na sljedeći ili prethodni slajd, prijeđite prstom u jednom ili drugom smjeru.
  • Da biste označili dijelove slajda ili pokazali na njih tijekom prezentacije, dodirnite gumb Označavanje, a zatim odaberite neku opciju. Da biste zatvorili Označavanje, dodirnite .
  • Da biste završili prezentaciju, dodirnite  ili prijeđite dvama prstima prema dolje.

Dodatne informacije

* Ako se prekida veza između vaših uređaja, povežite oba uređaja na istu Wi-Fi mrežu na Mac računaluiOS uređaju. Ako Wi-Fi mreža nije dostupna, povežite ih Bluetoothom. Da biste uključili Bluetooth na iOS uređaju, otvorite aplikaciju Postavke, dodirnite Bluetooth, a zatim uključite Bluetooth. Da biste uključili Bluetooth na Mac računalu, otvorite Postavke sustava, kliknite Bluetooth, a zatim kliknite Uključi Bluetooth.

Datum objave: