Upotreba opcije Zabrana ometanja na iPhone, iPad i iPod touch uređaju

Opcija Zabrana ometanja omogućuje utišavanje poziva, upozorenja i obavijesti koje dobivate kada je uređaj zaključan. Značajku zabrane ometanja možete namjestiti i tako da dopušta pozive samo nekih osoba.

Uključivanje i isključivanje opcije Zabrana ometanja

Kada je opcija Zabrana ometanja uključena, na traci stanja pojavit će se Ikona zabrane ometanja. Opciju Zabrana ometanja možete uključiti odnosno isključiti na dva načina:

Otvorite Postavke > Zabrana ometanja da biste ručno uključili opciju Zabrana ometanja ili za nju postavili raspored.

 

Otvorite kontrolni centar, čvrsto pritisnite Ikona zabrane ometanja da biste brzo namjestili postavke zabrane ometanja ili dodirnite Ikona zabrane ometanja da biste tu značajku uključili odnosno isključili.

Ako u aplikaciji Sat postavite alarm, on će se uključiti i kada je uključena opcija Zabrana ometanja. Postupak za postavljanje i upravljanje alarmima.

     

Promjena postavki

Ako ne želite da vas se ometa tijekom određenog vremena, možete postaviti raspored. Dodirnite Postavke > Zabrana ometanja i uključite opciju Zakazano. Potom postavite vrijeme.

Također možete odabrati kada želite primati upozorenja, pozive i obavijesti:

  • Spavanje: kada je omogućena opcija Spavanje, zaključani se zaslon zatamnjuje, pozivi se utišavaju, a dok ne završi zakazana zabrana ometanja, obavijesti se pojavljuju u centru za obavijesti u odjeljku Tijekom spavanja.
  • Utišaj: odaberite želite li pozive i obavijesti utišavati uvijek ili samo kada je uređaj zaključan.
  • Dopusti pozive od: dopustite pozive svih pozivatelja, nijednog pozivatelja, najčešćih pozivatelja ili točno određenih grupa kontakata pohranjenih na uređaju ili servisu iCloud.
  • Ponovljeni pozivi: ako vas netko nazove dvaput u roku od tri minute, drugi poziv neće biti utišan.

Dodatne informacije

Datum objave: