Upute za reprodukciju videozapisa pomoću značajke AirPlay i zrcaljenje zaslona uređaja na Apple TV

Upotrijebite AirPlay da biste sadržaj prikazan na zaslonu uređaja vidjeli izravno na Apple TV-u. Reproducirajte videozapis putem streaminga. Dijelite fotografije. Zrcalite sadržaj prikazan na zaslonu svojeg uređaja – sve je to moguće uz AirPlay.

Reprodukcija videozapisa s iPhone, iPad ili iPod touch uređaja pomoću značajke AirPlay

 1. Otvorite aplikaciju koju želite koristiti uz AirPlay.
 2. Dodirnite . U nekim aplikacijama, kao što je Foto, dodirnite , a zatim AirPlay.
 3. Odaberite svoj Apple TV. Ako ne vidite svoj Apple TV, provjerite je li iOS uređaj povezan s istom Wi-Fi mrežom kao i Apple TV. Treba li vam pomoć?

Da biste zaustavili streaming, dodirnite  u aplikaciji u kojoj ste ga pokrenuli pa na popisu dodirnite svoj iPhone, iPad ili iPod touch uređaj.

Reprodukcija videozapisa s Mac računala pomoću značajke AirPlay

 1. Na Mac računalu otvorite aplikaciju iz koje želite pokrenuti streaming videozapisa.
 2. U kontrolama za reprodukciju videozapisa kliknite .
 3. Odaberite svoj Apple TV. Ako ne vidite svoj Apple TV, provjerite je li Mac povezan s istom Wi-Fi mrežom kao i Apple TV. Treba li vam pomoć?

Da biste zaustavili streaming videozapisa, kliknite  u kontrolama reprodukcije videozapisa pa odaberite Isključi AirPlay.

Zrcaljenje iPhone, iPad i iPod touch uređaja

Da biste vidjeli cijeli zaslon iOS uređaja na Apple TV-u, upotrijebite zrcaljenje zaslona.

 1. Na iOS uređaju otvorite kontrolni centar pa dodirnite  Zrcaljenje zaslona.
 2. Na popisu odaberite svoj Apple TV. Ako ne vidite svoj Apple TV, provjerite je li iOS uređaj povezan s istom Wi-Fi mrežom kao i Apple TV. Treba li vam pomoć?
 3. Ako se na zaslonu televizora pojavi pristupni kod za AirPlay, unesite ga na iOS uređaj.

Televizor koristi usmjerenje zaslona i format slike kao na iOS uređaju. Da bi se zaslon zrcaljenog iOS uređaja prikazao na cijelom zaslonu televizora, promijenite format slike i postavke zuma na televizoru.

Da biste prekinuli zrcaljenje iOS uređaja, otvorite kontrolni centar, dodirnite Zrcaljenje zaslona pa Zaustavi zrcaljenje. Možete i na daljinskom upravljaču za Apple TV pritisnuti gumb Izbornik.

Zrcaljenje ili proširenje zaslona Mac računala

Uz Apple TV možete zrcaliti cijeli zaslon Mac računala na televizor ili pak televizor koristiti kao odvojeni zaslon.

 1. Na Mac računalu kliknite  na traci sa izbornicima pri vrhu zaslona.
 2. Odaberite svoj Apple TV. Ako ne vidite svoj Apple TV, provjerite je li Mac povezan s istom Wi-Fi mrežom kao i Apple TV. Treba li vam pomoć?
 3. Ako se na zaslonu televizora pojavi pristupni kod za AirPlay, unesite ga na Mac.

Da biste promijenili veličinu radne površine koju zrcalite na televizor, kliknite  na traci s izbornicima. Zatim odaberite Zrcali ugrađeni zaslon da biste prilagodili veličinu radne površine ili Zrcali Apple TV da biste prilagodili veličinu zaslona televizora.

AirPlay vam omogućuje i da televizor koristite kao odvojeni zaslon za Mac. Jednostavno kliknite  na traci s izbornicima pa odaberite Koristi kao odvojeni zaslon.

Da biste prekinuli zrcaljenje ili upotrebu televizora kao odvojenog zaslona, kliknite  na traci s izbornicima pa odaberite Isključi AirPlay. Možete i na daljinskom upravljaču za Apple TV pritisnuti gumb Izbornik.

Saznajte više o zrcaljenju ili proširenju zaslona Mac računala.

Datum objave: