Ograničenja provjere pravopisa i traženja definicija za uređaje sa sustavom iOS

U sustavu iOS 8.1.3 uvedene su nove mogućnosti konfiguracijskog profila, koje omogućuju ograničavanje pristupa značajkama provjere pravopisa i traženja definicija na nadziranim uređajima.

Pomoću ključnih vrijednosti možete onemogućiti pristup sljedećim značajkama na nadziranim uređajima:

  • traženje definicija za istaknute riječi
  • provjera pravopisa i samoispravak tijekom unosa teksta
  • prediktivna tipkovnica

Ključevi su definirani u sklopu podataka o profilu za ograničenja, a dokumentirani su u članku Referenca za ključeve konfiguracijskog profila.

Ključ Vrsta Vrijednost
allowDefinitionLookup Booleova vrijednost Samo nadzirani uređaji
Ako se postavi na false, onemogućuje se traženje definicija
Po zadanom je postavljena na true
allowSpellCheck Booleova vrijednost Samo nadzirani uređaji
Ako se postavi na false, onemogućuje se ispravljanje pravopisnih pogrešaka za tipkovnicu
Po zadanom je postavljena na true
allowAutoCorrection Booleova vrijednost Samo nadzirani uređaji
Ako se postavi na false, onemogućuje se samoispravak za tipkovnicu
Po zadanom je postavljena na true
allowPredictiveKeyboard Booleova vrijednost Samo nadzirani uređaji
Ako se postavi na false, onemogućuju se prediktivne tipkovnice
Po zadanom je postavljena na true

Dodatne informacije o korištenju konfiguracijskih profila potražite u članku Referenca za implementaciju sustava iOS.

Napomena: te mogućnosti trenutno nisu navedene u aplikaciji Apple Configurator ni u upravitelju profila. Ako koristite rješenje za upravljanje mobilnim uređajima nekog drugog proizvođača, informacije o korištenju mogućnosti zatražite od njegova dobavljača.

Instalacija prilagođenog profila

Premda ta ograničenja trenutno nisu navedena u aplikaciji Apple Configurator ni u upravitelju profila, možete generirati profil i instalirati ga na nadzirani uređaj pomoću aplikacije Apple Configurator. Neka rješenja za upravljanje mobilnim uređajima omogućuju i izravno upravljanje tim postavkama te uvoz prilagođenog profila, kao što je onaj opisan u nastavku. Od dobavljača rješenja za upravljanje mobilnim uređajima zatražite informacije o korištenju tih mogućnosti.

Primjer profila

Prilagođeni profil možete stvoriti pomoću uređivača teksta, kao što je TextEdit.

U ovom su primjeru sve četiri mogućnosti onemogućene i profil je moguće ukloniti. Ako neke mogućnosti želite ostaviti omogućene, prije spremanja dokumenta tekst iza odgovarajućeg ključa promijenite iz <false/> u <true/>.

Ako korisnicima želite onemogućiti uklanjanje profila, tekst iza ključa PayloadRemovalDisallowed promijenite iz <false/> u <true/>.

  1. Kopirajte tekst u nastavku, započinjući sa <?xml i završavajući sa </plist>
  2. Otvorite novi dokument u aplikaciji TextEdit.
  3. Odaberite Formatiraj > Izradi običan tekst.
  4. Zalijepite tekst u prazan prozor aplikacije TextEdit.
  5. Spremite dokument pod nazivom "Disable Lookup and Spelling Features.mobileconfig"
  6. Kada se zatraži, potvrdite da želite koristiti nastavak ".mobileconfig"

Nakon što konfiguracijski profil uvezete u Apple Configurator, možete ga instalirati na nadzirani uređaj. Ako koristite rješenje za upravljanje mobilnim uređajima nekog drugog proizvođača koje podržava prilagođene profile, upute za uvoz i instalaciju profila zatražite od njegova dobavljača.

Primjer

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
   <dict>
       <key>PayloadContent</key>
       <array>
           <dict>
               <key>PayloadDescription</key>
               <string>Configures restrictions</string>
               <key>PayloadDisplayName</key>
               <string>Restrictions</string>
               <key>PayloadIdentifier</key>
               <string>mdm.example.com.98D87CE5-6F05-4B65-8CAB-6062807AA17D.com.apple.applicationaccess.4B4C1A25-AD68-44FF-93B3-904F5269705C</string>
               <key>PayloadType</key>
               <string>com.apple.applicationaccess</string>
               <key>PayloadUUID</key>
               <string>E4BAF61C-FE19-4777-8494-432357829A03</string>
               <key>PayloadVersion</key>
               <integer>1</integer>
               <key>allowSpellCheck</key>
               <false/>
               <key>allowDefinitionLookup</key>
               <false/>
               <key>allowAutoCorrection</key>
               <false/>
               <key>allowPredictiveKeyboard</key>
               <false/>
           </dict>
       </array>
       <key>PayloadDisplayName</key>
       <string>Disable Lookup and Spelling Features</string>
       <key>PayloadIdentifier</key>
       <string>mdm.example.com.98D87CE5-6F05-4B65-8CAB-6062807AA17D</string>
       <key>PayloadRemovalDisallowed</key>
       <false/>
       <key>PayloadType</key>
       <string>Configuration</string>
       <key>PayloadUUID</key>
       <string>0CB19A15-A94A-433E-B897-099150FF55BE</string>
       <key>PayloadVersion</key>
       <integer>1</integer>
   </dict>
</plist>

Ovaj će se dokument ažurirati kako više informacije postane dostupno.

Datum objave: