Upotreba AirPods slušalica i drugog Bluetooth pribora uz Apple Watch

Saznajte kako s Apple Watch uređajem upariti Bluetooth slušalice, uređaje za praćenje rada srca i još mnogo toga.

Uparivanje Bluetooth pribora

 1. Postavite Bluetooth pribor u način za uparivanje prema uputama koje ste dobili uz njega.
 2. Na Apple Watch uređaju dodirnite Postavke > Bluetooth. Apple Watch potražit će Bluetooth pribor koji se nalazi u blizini.
 3. Odaberite Bluetooth pribor. 
 4. Ako se to zatraži, unesite lozinku ili PIN.

     

Rasparivanje Bluetooth pribora

 1. Na Apple Watch uređaju dodirnite Postavke > Bluetooth.
 2. Dodirnite  pored pribora.
 3. Dodirnite Zaboravi uređaj.

 

Povezivanje AirPods slušalica

Kad postavite AirPods slušalice na iPhone uređaju, one se automatski povezuju s Apple Watch i iPhone uređajima te automatski reproduciraju zvuk s oba uređaja. Saznajte kako postaviti AirPods slušalice i kako reproducirati glazbu na Apple Watch uređaju

Zatražite pomoć

Ako ne možete povezati ili ponovno povezati Bluetooth pribor:

 1. Ako se na brojčaniku sata pojavi zrakoplov, znači da je uključen zrakoplovni mod. Na Apple Watch uređaju dodirnite Postavke > Zrakoplovni mod, a zatim ga isključite. 
 2. Provjerite je li pribor potpuno napunjen i uključen.
 3. Ako je pribor vidljiv na Apple Watch uređaju u opciji Postavke > Bluetooth, ali se ne možete povezati, pribor rasparite na gore opisan način.
 4. Pokušajte ponovno upariti pribor.

Ako vam je potrebna pomoć pri povezivanju ili korištenju Bluetooth pribora uz Apple Watch, obratite se proizvođaču.

Datum objave: