Upotreba Bluetooth pribora uz Apple Watch

Saznajte kako uz Apple Watch upariti Bluetooth slušalice, uređaje za praćenje rada srca i još mnogo toga.

Uparivanje Bluetooth pribora

 1. Postavite Bluetooth pribor u način za uparivanje prema uputama koje ste dobili uz njega.
 2. Na uređaju Apple Watch dodirnite Postavke > Bluetooth. Apple Watch potražit će Bluetooth pribor koji se nalazi u blizini.
 3. Odaberite Bluetooth pribor. 
 4. Ako se zatraži, unesite lozinku ili PIN.

     

Rasparivanje Bluetooth pribora

 1. Na uređaju Apple Watch dodirnite Postavke > Bluetooth.
 2. Dodirnite ikona za informacije pokraj pribora.
 3. Dodirnite Zaboravi uređaj.

 

Povezivanje AirPod slušalica

Kad AirPod slušalice postavite na iPhone uređaju, one se automatski povezuju s uređajima Apple Watch i iPhone te automatski reproduciraju zvuk s oba uređaja. Saznajte kako postaviti AirPod slušalice i kako reproducirati glazbu na Apple Watch uređaju

Zatražite pomoć

Ako Bluetooth pribor ne možete povezati ili ponovno povezati, učinite sljedeće:

 1. Ako se na brojčaniku sata pojavi ikona zrakoplova, znači da je uključen zrakoplovni mod. Na uređaju Apple Watch dodirnite Postavke > Zrakoplovni mod, a zatim ga isključite. 
 2. Provjerite je li vam pribor potpuno napunjen i uključen.
 3. Ako je pribor vidljiv na Apple Watch uređaju u opciji Postavke > Bluetooth, ali se ne možete povezati, pribor rasparite na način opisan u prethodnom tekstu.
 4. Pribor pokušajte upariti ponovno.

Ako vam je pri povezivanju ili korištenju Bluetooth pribora uz Apple Watch potrebna pomoć, obratite se proizvođaču.

Datum objave: