Upotreba Bluetooth pribora uz Apple Watch

Saznajte kako uz Apple Watch upariti Bluetooth slušalice, uređaje za praćenje rada srca i još mnogo toga.

     Apple Watch i John's Powerbeats

Uparivanje Bluetooth pribora

 1. Postavite Bluetooth pribor u način za uparivanje prema uputama koje ste dobili uz njega.
 2. Na uređaju Apple Watch dodirnite Postavke > Bluetooth. Apple Watch potražit će Bluetooth pribor koji se nalazi u blizini.
 3. Odaberite Bluetooth pribor. 
 4. Ako se zatraži, unesite lozinku ili PIN.

Zaslon Zaboravi uređaj     

Rasparivanje Bluetooth pribora

 1. Na uređaju Apple Watch dodirnite Postavke > Bluetooth.
 2. Dodirnite ikonu za informacije pokraj pribora.
 3. Dodirnite Zaboravi uređaj.

 

Povezivanje slušalica AirPods

Kad postavite slušalice AirPods na uređaju iPhone, one se automatski povezuju s uređajima Apple Watch i iPhone i automatski reproduciraju zvuk s oba uređaja. Saznajte kako postaviti AirPods i kako reproducirati glazbu na uređaju Apple Watch

Traženje pomoći

Ako Bluetooth pribor ne možete povezati ili ponovno povezati:

 1. Ako se na brojčaniku sata pojavi ikona zrakoplova, znači da je uključen zrakoplovni mod. Na uređaju Apple Watch dodirnite Postavke > Zrakoplovni mod, a zatim ga isključite. 
 2. Provjerite je li vam pribor potpuno napunjen i uključen.
 3. Ako je pribor vidljiv na uređaju Apple Watch u opciji Postavke > Bluetooth, ali se ne možete povezati, pribor rasparite na način opisan u prethodnom tekstu.
 4. Pribor pokušajte upariti ponovno.

Ako vam je pri povezivanju ili korištenju Bluetooth pribora uz Apple Watch potrebna pomoć, obratite se proizvođaču.

Datum objave: