Korištenje Appleovih strujnih adaptera, kabela i utikača za Appleove proizvode

Saznajte kako koristiti Appleove strujne adaptere, kabele i utikače te što učiniti ako je neki dio na njima oštećen.

Svi Appleovi proizvodi, uključujući strujne adaptere, podliježu strogim provjerama sigurnosti i pouzdanosti te su osmišljeni tako da zadovoljavaju sigurnosne standarde u cijelom svijetu. Ako se koriste u skladu s namjenom, napajanje i punjenje baterija sigurno je za Appleove proizvode.

Korištenje Appleovih strujnih adaptera

Ovisno o broju modela i zemlji ili području, Appleovi proizvodi mogu sadržavati sljedeće: adapter za izmjeničnu struju, zidni adapter za izmjeničnu struju (utikač), USB zidni adapter za izmjeničnu struju, USB kabel za punjač ili strujni kabel za izmjeničnu struju. Evo primjera na sljedećim slikama:

Strujni adapter za izmjeničnu struju

Zidni adapter (utikač) za izmjeničnu struju (SAD)

Zidni adapter (utikač) za izmjeničnu struju (EU)

USB zidni adapter za izmjeničnu struju (SAD)
 

 

USB kabel za punjač
 

 

Strujni kabel za izmjeničnu struju (SAD)
 

 

Da bi strujni adapteri radili pravilno, pridržavajte se sljedećih savjeta

 • Uređaj ne punite ako je u njega ušla vlaga jer bi moglo doći do požara, strujnog udara, ozljede ili oštećenja Appleova proizvoda ili ostale imovine.
 • Prije nego adapter priključite u zidnu utičnicu, provjerite jeste li u njega čvrsto umetnuli zidni adapter (utikač) ili strujni kabel.
 • Kada kabel odvajate od uređaja, izvora napajanja ili adaptera, držite ga za priključak na njegovu kraju. Kabel nemojte vući jer se spojevi na priključku mogu oštetiti ili slomiti.
 • Ako kabel ima sklopive kontakte, pri spremanju ih obavezno sklopite.
 • Priključke na zidnom adapteru i strujnom kabelu držite podalje od ostalih predmeta te pazite da se ne zaprljaju.
 • Adapter koristite na prozračnom mjestu. Ako prostor nema odgovarajući protok zraka, npr. pokraj kauča, ispod pokrivača ili na debelom sagu, adapter se može sam isključiti radi zaštite od pregrijavanja.

Prepoznavanje oštećenih strujnih adaptera i kabela

Ako je strujni adapter, zidni adapter ili strujni kabel oštećen, nemojte ga koristiti. Ako niste sigurni je li neki dio zaista oštećen, odnesite ga na pregled u maloprodajnu trgovinu Apple Store ili ovlašteni servis za Appleove proizvode ili se pak obratite Appleovoj korisničkoj podršci.

Znakovi oštećenja mogu, uz ostalo, biti:

 • puknuća i vidljiva istrošenost izolacije kabela
 • savijeni, klimavi i slomljeni kontakti ili oni koji nedostaju
 • kontakti adaptera koji ne sjedaju dobro, koji su pocrnjeli ili koji imaju neka druga vidljiva oštećenja
 • iskre koje se pojavljuju na mjestima na kojima se ne nalaze kontakti
 • puknuće, vidljivo oštećenje i promjena boje kućišta adaptera
 • praskavi zvukovi unutar zidnog adaptera ili na nekom drugom mjestu na strujnom kabelu
 • adapteri koji ne pune uređaj

Napomena: ako su kontakti na strujnom adapteru ili strujnom kabelu vidljivo klimavi, savijeni ili slomljeni te zaglavljeni u zidnoj utičnici, predstavljaju sigurnosnu opasnost. Učinite sljedeće: 

 1. Ako kontakti na zidnom adapteru ili strujnom kabelu izgledaju oštećeno ili se zaglavljuju u zidnoj utičnici, nemojte ih popravljati, dirati ni uklanjati, kao ni dirati ni koristiti električnu utičnicu.
 2. Da biste izbjegli opasnost od električnog udara iz takve utičnice, izvadite osigurač za tu utičnicu te tako prekinite strujni krug. Ako to ne možete učiniti ili niste sigurni jeste li isključili napajanje, za pomoć se obratite ovlaštenom električaru.

Datum objave: