Ako ne možete upućivati ili primati FaceTime pozive na iPhone ili iPad uređaju

Da biste koristili FaceTime na iPhone ili iPad uređaju, potrebna vam je mobilna ili Wi-Fi veza. U protivnom biste mogli imati problema iz jednog od sljedećih razloga.

Provjerite je li značajka FaceTime dostupna


Ažurirajte FaceTime postavke nakon postavljanja novog uređaja

Ako imate problema s primanjem FaceTime poziva nakon postavljanja, ažurirajte uređaj na sljedeći način:

 1. Ažurirajte sustav na svom uređaju na najnoviju verziju sustava iOS ili iPadOS ako je to potrebno.
 2. U aplikaciji Postavke dodirnite Mobilni podaci. Provjerite je li telefonska linija uključena. Ako koristite više SIM-ova, provjerite je li telefonski broj koji želite upotrijebiti odabran i uključen.
 3. U aplikaciji Postavke dodirnite FaceTime. Isključite FaceTime, a zatim ga ponovno uključite.
 4. Dodirnite telefonski broj koji želite upotrijebiti uz FaceTime.

Ako imate problema s aplikacijom Poruke nakon postavljanja novog uređaja, možete ažurirati i postavke aplikacije Poruke.

Koristite se brzom vezom kako biste izbjegli probleme s kvalitetom zvuka pri korištenju značajke FaceTime

Ako su vaša mobilna veza ili Wi-Fi mreža spore ili drugi korisnici streamingom reproduciraju zvuk ili videozapise na istoj Wi-Fi mreži, možda ćete imati sljedećih poteškoća:

 • upozorenja o stanju veze ili nemogućnosti povezivanja
 • isprekidani videopozivi
 • zatamnjeni zaslon
 • prekinuti pozivi

Provjerite koristite li se vi i osoba koju zovete brzom Wi-Fi ili mobilnom vezom. Ako se koristite Wi-Fi mrežom, FaceTime zahtijeva širokopojasnu vezu.

Ako vam je potrebna dodatna pomoć

Ako se nijedan od navedenih razloga ne odnosi na vas, a i dalje ne možete upućivati ni primati FaceTime pozive, učinite sljedeće:

 1. Provjerite je li vaš uređaj povezan putem Wi-Fi mreže na internet ili koristi mobilnu podatkovnu vezu.
  Saznajte više ako upotrebljavate usmjerivač, vatrozid ili sigurnosni softver koji ograničava pristup internetu.
 2. Ako FaceTime pokušavate koristiti putem mobilne mreže, provjerite je li za njega uključeno korištenje mobilnih podataka. Otvorite Postavke i dodirnite opciju Mobilni podaci, a zatim uključite FaceTime. Ako koristite iPad, možda će vam se prikazati odjeljak Postavke > Mobilni podaci.
 3. Idite na Postavke > FaceTime i provjerite je li FaceTime uključen.
  • Ako se pojavi poruka „Čekanje aktivacije”, FaceTime isključite pa ga ponovno uključite. Saznajte što učiniti ako ne možete aktivirati FaceTime.
  • Ako ne vidite postavku FaceTime, provjerite nisu li kamera i FaceTime isključeni u odjeljku Postavke > Vrijeme uporabe zaslona > Ograničenja za sadržaj i privatnost > Dozvoljene aplikacije.
  • Provjerite je li naveden točan broj telefona ili e-mail adresa.
 4. Idite u odjeljak Postavke > Općenito > Datum i vrijeme pa uključite opciju Podesi automatski.
 5. Ponovno pokrenite uređaj.
 6. Ažurirajte sustav na uređaju na najnoviju verziju sustava iOS ili iPadOS.
Datum objave: