Postavljanje osobnog hotspota na iPhone ili iPad uređaju

Osobni hotspot omogućuje vam dijeljenje mobilne podatkovne veze iPhone ili iPad (Wi-Fi + Cellular) uređaja kada nemate pristup Wi-Fi mreži.

Postavljanje osobnog hotspota

  1. Otvorite Postavke > Mobilni podaci > Osobni hotspot ili Postavke > Osobni hotspot.
  2. Dodirnite kliznik pored Dopusti drugima da se pridruže.

Ako vam se ne prikazuje opcija za osobni hotspot, obratite se operateru da biste provjerili možete li u sklopu svoje tarife koristiti osobni hotspot.

Povezivanje s osobnim hotspotom putem Wi-Fi, Bluetooth ili USB veze

S osobnim se hotspotom možete povezati putem Wi-Fi, Bluetooth ili USB veze. U sustavu iOS 13 ili novijem uređaji koji su povezani s osobnim hotspotom ostat će povezani, čak i ako je zaslon zaključan, pa će ti uređaji i dalje primati obavijesti i poruke.

Evo nekoliko savjeta za svaku od tih metoda.

Kada povežete uređaj s osobnim hotspotom, statusna traka postat će plava i na njoj će se prikazivati koliko se uređaja pridružilo. Broj uređaja koji se mogu istodobno priključiti na vaš osobni hotspot ovisi o operateru i modelu iPhone uređaja. Ako su drugi uređaji na osobni hotspot priključeni putem Wi-Fi veze, matični se uređaj s internetom može povezati samo putem mobilne podatkovne mreže. 

Da biste uspostavili vezu, slijedite upute u nastavku:

 

Wi-Fi

Na uređaju s kojim se želite povezati otvorite Postavke > Mobilni podaci > Osobni hotspot ili Postavke > Osobni hotspot te provjerite je li uključen. Zatim provjerite lozinku za Wi-Fi i naziv telefona. Na tom zaslonu ostanite dok drugi uređaj ne povežete s Wi-Fi mrežom.

Na uređaju koji želite povezati otvorite Postavke > Wi-Fi pa na popisu potražite svoj iPhone ili iPad uređaj. Zatim dodirnite Wi-Fi mrežu da biste se povezali s njom. Ako se to zatraži, unesite lozinku za osobni hotspot.

Bluetooth

Da biste bili sigurni da je iPhone ili iPad uređaj vidljiv, otvorite Postavke > Bluetooth i ostanite na tom zaslonu. Zatim na Mac ili PC računalu slijedite upute proizvođača i postavite Bluetooth mrežnu vezu. Saznajte više o korištenju osobnog hotspota sa značajkom Bluetooth.

Osobni hotspot podržava Bluetooth veze s Mac i PC računalima te drugim uređajima drugih proizvođača. Da biste povezali drugi iOS uređaj, upotrijebite Wi-Fi vezu.

USB

Provjerite imate li na Mac ili PC računalu instaliranu najnoviju verziju programa iTunes. Zatim povežite iPhone ili iPad uređaj s računalom pomoću USB kabela koji je priložen uz uređaj. Ako se prikaže upozorenje „Vjerovati ovom računalu?”, dodirnite opciju Vjeruj.

Saznajte više o povezivanju uređaja s osobnim hotspotom iPhone ili iPad uređaja.

Neka se vaša obitelj automatski pridruži

Možete postaviti dijeljenje s obitelji tako da se vaša obitelj može automatski pridružiti vašem osobnom hotspotu, bez unosa lozinke. Evo što učiniti: 

  1. Na uređaju s osobnim hotspotom otvorite Postavke > Osobni hotspot > Dijeljenje s obitelji.
  2. Uključite značajku Dijeljenje s obitelji. Ako ne vidite tu opciju, saznajte kako postaviti Dijeljenje s obitelji.
  3. Dodirnite ime svakog člana svoje obitelji i odredite trebaju li zatražiti odobrenje ili se mogu automatski pridružiti vašem osobnom hotspotu.

Prekidanje veze s uređajima

Da biste prekinuli vezu s uređajem, isključite osobni hotspot, isključite Bluetooth ili iskopčajte USB kabel iz uređaja.

Postavljanje ili promjena lozinke za Wi-Fi mrežu

Da biste mogli postaviti osobni hotspot, morate postaviti lozinku za Wi-Fi mrežu. Da biste promijenili lozinku za Wi-Fi, otvorite Postavke > Mobilni podaci > Osobni hotspot ili Postavke > Osobni hotspot, a zatim dodirnite opciju Wi-Fi lozinka.*

Odaberite lozinku za Wi-Fi mrežu koja se sastoji od najmanje osam znakova i koristi ASCII znakove. Ako koristite znakove koji ne pripadaju ASCII skupu, drugi se uređaji možda neće moći pridružiti vašem osobnom hotspotu. Znakovi koji ne pripadaju ASCII skupu znakovi su, primjerice, iz japanskog, ruskog, kineskog i nekih drugih jezika. Među ASCII znakove ubrajaju se:

  • sva slova iz engleske abecede, velika i mala
  • znamenke od 0 do 9
  • neki interpunkcijski znakovi

* Kada mijenjate lozinku, prekinut će se veza na svim povezanim uređajima.

Dodatne informacije

Datum objave: