Obnova Mac računala putem sigurnosne kopije

Saznajte kako na Mac prenijeti sve datoteke iz sigurnosne kopije aplikacije Time Machine.

Ako ste Time Machine koristili za stvaranje sigurnosne kopije Mac računala, datoteke možete obnoviti iz te sigurnosne kopije. Možda ćete to morati učiniti kada se originalne datoteke izbrišu s Mac računala ili ako pak tvrdi disk (ili SSD) u Mac računalu izbrišete ili zamijenite, na primjer tijekom popravka.

Obnova putem sigurnosne kopije aplikacije Time Machine

Kada obnavljate iz sigurnosne kopije aplikacije Time Machine, možete odabrati obnovu svih datoteka ili obnovu i operacijskog sustava Mac (macOS) i svih datoteka.

Obnova svih datoteka

 1. Provjerite je li disk za sigurnosne kopije s aplikacijom Time Machine povezan i uključen, a zatim uključite Mac.
  • Ako se Mac pokrene uz asistent za podešavanje i traži pojedinosti kao što su država, tipkovnica i mreže, idite na 2. korak. 
  • Ako se Mac pokrene uz Finder, otvorite asistent za podešavanje, koji se nalazi u podmapi Uslužni programi mape Aplikacije. U prvom prozoru asistenta za migracije kliknite Nastavi, a zatim prijeđite na 2. korak.
  • Ako se Mac ne pokrene do kraja ili ako želite obnoviti i macOS koji ste koristili prilikom sigurnosnog kopiranja, pratite upute za istodobnu obnovu sustava macOS i datoteka.
 2. Kada se zatraži da odaberete način prijenosa podataka, odaberite opciju prijenosa s Mac računala, sigurnosne kopije aplikacije Time Machine ili diska za pokretanje. Zatim kliknite Nastavi.
  Prozor asistenta za migraciju
 3. Odaberite sigurnosnu kopiju aplikacije Time Machine, a zatim kliknite Nastavi.
  Prozor asistenta za migraciju
 4. Ako se zatraži da odaberete s popisa sigurnosnih kopija organiziranih po datumu i vremenu, odaberite sigurnosnu kopiju i kliknite Nastavi.
  Prozor asistenta za migraciju
 5. Odaberite podatke za prijenos, a zatim kliknite Nastavi da biste započeli prijenos. Ovaj zaslon može izgledati drukčije na vašem Mac računalu:
  Prozor asistenta za migraciju
 6. Ako je sadržaja mnogo, prijenos može potrajati i nekoliko sati. Kada prijenos završi, ponovno pokrenite Mac i prijavite se na migrirani račun da biste vidjeli njegove datoteke.

Istodobna obnova sustava macOS i datoteka

Pomoću tih uputa izbrisat ćete tvrdi disk, a zatim upotrijebite sigurnosnu kopiju radi istodobne obnove i datoteka i određene verzije sustava macOS koju ste koristili prilikom stvaranja sigurnosne kopije.

 1. Provjerite je li disk za sigurnosne kopije s aplikacijom Time Machine povezan i uključen.
 2. Uključite Mac, a zatim odmah pritisnite i držite tipku Command (⌘)-R da biste sustav pokrenuli putem obnovljenog sustava macOS.
 3. Kada se prikaže prozor Uslužni programi sustava macOS, odaberite opciju za obnovu iz sigurnosne kopije aplikacije Time Machine.
 4. Kliknite Nastavi, a zatim na sljedećem zaslonu ponovno kliknite Nastavi.
 5. Kao izvor obnove odaberite disk za sigurnosne kopije s aplikacijom Time Machine, a zatim kliknite Nastavi.
  Ako je disk za sigurnosne kopije kriptiran, zatražit će se da otključate disk. Unesite administratorsku lozinku koju ste koristili prilikom postavljanja aplikacije Time Machine, a zatim kliknite Nastavi.
 6. Odaberite sigurnosnu kopiju, a zatim kliknite Nastavi.
 7. Odaberite tvrdi disk na Mac računalu (ili nekom drugom odredišnom disku) koji će primati sadržaj vaše sigurnosne kopije, a zatim kliknite Obnovi ili Nastavi.
  Ako je na Mac računalu uključen FileVault, zatražit će se da otključate disk. Unesite administratorsku lozinku za Mac, a zatim kliknite Obnovi.
 8. Kada završite, ponovno pokrenite Mac. 

Obnova određenih datoteka


Datum objave: